W wielkim mieście życie droższe

W wielkim mieście życie droższe

Złota polska jesień zaskoczy mieszkańców miast mniejszymi i większymi podwyżkami.

Woda i ścieki drożeją w większości miast. Spółki wodociągowe budują nowoczesne oczyszczalnie ścieków, rozbudowują kanalizację. Aż 22-proc. podwyżka opłat za wodę i ścieki uderzyła w kielczan. Z kolei w Warszawie od lipca mieszkańcy płacą za wodę 4,32 zł, a za ścieki – 5,65 zł. Wcześniej kosztowały odpowiednio 3,33 i 4,34 zł. Skala podwyżek wywołuje protesty warszawiaków. 

Drożeje też parkowanie. W Gdańsku za godzinę parkowania w centrum miasta płaci się teraz 3 zł (przed podwyżką 2 zł). Druga godzina kosztuje 3,60 zł (było 2,20 zł), trzecia: 4,30 zł (było 2,30 zł), a każda kolejna: 3 zł – o złotówkę więcej.

W Częstochowie najprawdopodobniej w sierpniu strefa płatnego parkowania poszerzy się o jedną czwartą. Stawki godzinowe nie wzrastają, ale z 12 do 20 zł drożeje kwartalny abonament dla mieszkańców strefy. Płatne parkowanie ma obowiązywać także w soboty.

Przedszkola drożeją m.in. w Białymstoku, Gorzowie, Wrocławiu, Poznaniu, Radomiu. W Płocku tzw. stała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu należała dotąd do najniższych w kraju i wynosiła 50 zł. Od września bezpłatne będzie tylko pierwsze pięć godzin. Pierwsza godzina powyżej limitu będzie kosztować 32 zł miesięcznie, dwie – 59 zł, trzy – 81 zł, cztery – 100 zł, a powyżej czterech – 116 zł.

W Warszawie podrożeją też żłobki. Do tej pory kosztowały ok. 200 zł miesięcznie. Od września – 374 zł oraz prawie 6 zł dziennie za wyżywienie. W sumie ok. 500 zł miesięcznie.

Na tym nie koniec. We Wrocławiu w październiku lokatorów komunalnych kamienic czeka podwyżka czynszów. Miasto realizuje program „100 kamienic” – modernizację nieremontowanych często od wojny śródmiejskich budynków.

W Opolu podniesiono górne stawki opłat za odbiór śmieci. Bardziej zdrożały te niesegregowane. Z kolei w Toruniu od 1 lipca podrożało ciepło. Po zmianie taryfy ceny ciepła i ciepłej wody wzrosną średnio o 4,14 proc. Prezes firmy ciepłowniczej tłumaczy podwyżki faktem, że spółka ma coraz większy majątek i musi odprowadzać wyższe podatki.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie chcą do „Bumaru”

Nie chcą do „Bumaru”

Zespół Koordynujący NSZZ Pracowników Wojska protestuje przeciw planom przyłączenia do „Bumaru” Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych.

Pracownicy i związki zawodowe spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych w sytuacji słusznych protestów pracowników sektora zbrojeniowego i we własnym interesie dziękują za żądanie wstrzymania realizacji programu konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

W pełni popieramy działania wszystkich Związków Zawodowych działających dla zabezpieczenia interesów naszych firm i pracujących w nich ludzi.

Wzywamy również by polski rząd – jak zrobiły to inne kraje – podjął działania osłonowe w związku z dyrektywą unijną, która umożliwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii.

Prosimy wszystkich o wsparcie – walczymy o zachowanie naszych miejsc pracy, naszych zakładów, zagrożonych tym, że od wielu lat realizujemy odmienne niż preferowane przez „Bumar” misje.

Z wielką determinacją walczymy o dorobek wszystkich obywateli RP; wypracowaną przez nas i naszych ojców pozycję tych firm oraz o możliwość spojrzenia z godnością w oczy naszym dzieciom.

http://www.nszzpw.pl/
http://wprp.grudziadz.com/

WSL – krytycznie o nowelizacji

WSL – krytycznie o nowelizacji

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów krytykuje projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowany przez resort infrastruktury.

Zbyt niski poziom wsparcia finansowego dla społecznego budownictwa
czynszowego, niekorzystne zasady kredytowania działalności TBS,
ograniczanie praw najemców i niedostateczne ochrona przed eksmisją – to główne zarzuty WSL wobec projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowanego przez resort infrastruktury.

Stowarzyszenie skrytykowało także drugi pomysł Ministerstwa – społeczne grupy mieszkaniowe, które mają być formułą „najmu
z dochodzeniem do prawa własności”. Zdaniem WSL, projekt zakłada
wymaganie od lokatorów zbyt wysokiego początkowego wkładu własnego (50% wartości mieszkania) oraz zbyt niską ochronę przed eksmisją (przez przyjęcie zasad tzw. „najmu okazjonalnego”).

Ministerstwo na początku lipca rozpoczęło konsultacje społeczne dwóch projektów dokumentów rządowych: założeń do nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz projektu założeń do ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych.

Szczegółowe omówienie uwag WSL jest dostępne tutaj.

Protest na krakowskim Kazimierzu

Protest na krakowskim Kazimierzu

Szczególnie krakowian zachęcamy do przyłączenia się do protestu mieszkańców ulicy Józefa na Kazimierzu.

Mieszkańcy i sympatycy ul. Józefa informują: „Prosimy wszystkich sympatyków o składanie podpisów pod protestem przeciwko planowanej budowy centrum hotelowo-konferencyjnego w zabytkowych kamienicach: ul. Józefa 9,11 i Bożego Ciała 24”.

Za sprawą „tej inwestycji dom straci 70 rodzin, a z mapy ulicy zniknie 16 lokali użytkowych, m.in. zakład fryzjerski, sklep zielarski, pub Eszeweria, pracownia JAgamakota, Psotatota, Galeria Sztuki Naiwnej, Art Factory, Bill Hickman, zakład reklamy etc.

Podpisy można składać w lokalach przy ul Józefa 9, 11”.

Profil „ulicy Jozefa” na facebooku.