Związki monitują Ministerstwo Kultury

Związki monitują Ministerstwo Kultury

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki interweniuje u ministra Zdrojewskiego w sprawie szkolnictwa artystycznego.

FZZ naciska, aby w budżecie na rok 2012 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zabezpieczyło środki finansowe na wzrost wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN.

Jak się okazuje, rok 2012 może być już trzecim rokiem zamrożenia wzrostu wynagrodzeń tej grupy pracowników. Wobec rosnącej inflacji, zawsze niskie płace pracowników administracji i obsługi zmalały i kształtują się na poziomie obecnej płacy minimalnej. Dla tych pracowników sytuacja jest tym bardziej bolesna i niesprawiedliwa, że nauczyciele w „ich szkołach” w ciągu ostatnich lat otrzymali znaczące podwyżki.

Ponadto FZZ zwraca uwagę na niektóre formalne niedogodności, wiążące się z nowymi zarządzeniami ministerstwa. FZZ  pyta m.in.: jak stosować matematyczne obliczenia rozliczeń tygodniowego wymiaru godzin z dokładnością do setnych miejsc po przecinku? Tworzy to fikcję i nie odzwierciedla realizacji godzin rzeczywistych (jak np. obliczyć 0,44 godziny lekcyjnej?).

List FZZ do ministra Zdrojewskiego przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie chcą do „Bumaru”

Nie chcą do „Bumaru”

Zespół Koordynujący NSZZ Pracowników Wojska protestuje przeciw planom przyłączenia do „Bumaru” Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych.

Pracownicy i związki zawodowe spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych w sytuacji słusznych protestów pracowników sektora zbrojeniowego i we własnym interesie dziękują za żądanie wstrzymania realizacji programu konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

W pełni popieramy działania wszystkich Związków Zawodowych działających dla zabezpieczenia interesów naszych firm i pracujących w nich ludzi.

Wzywamy również by polski rząd – jak zrobiły to inne kraje – podjął działania osłonowe w związku z dyrektywą unijną, która umożliwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii.

Prosimy wszystkich o wsparcie – walczymy o zachowanie naszych miejsc pracy, naszych zakładów, zagrożonych tym, że od wielu lat realizujemy odmienne niż preferowane przez „Bumar” misje.

Z wielką determinacją walczymy o dorobek wszystkich obywateli RP; wypracowaną przez nas i naszych ojców pozycję tych firm oraz o możliwość spojrzenia z godnością w oczy naszym dzieciom.

http://www.nszzpw.pl/
http://wprp.grudziadz.com/

WSL – krytycznie o nowelizacji

WSL – krytycznie o nowelizacji

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów krytykuje projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowany przez resort infrastruktury.

Zbyt niski poziom wsparcia finansowego dla społecznego budownictwa
czynszowego, niekorzystne zasady kredytowania działalności TBS,
ograniczanie praw najemców i niedostateczne ochrona przed eksmisją – to główne zarzuty WSL wobec projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przygotowanego przez resort infrastruktury.

Stowarzyszenie skrytykowało także drugi pomysł Ministerstwa – społeczne grupy mieszkaniowe, które mają być formułą „najmu
z dochodzeniem do prawa własności”. Zdaniem WSL, projekt zakłada
wymaganie od lokatorów zbyt wysokiego początkowego wkładu własnego (50% wartości mieszkania) oraz zbyt niską ochronę przed eksmisją (przez przyjęcie zasad tzw. „najmu okazjonalnego”).

Ministerstwo na początku lipca rozpoczęło konsultacje społeczne dwóch projektów dokumentów rządowych: założeń do nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz projektu założeń do ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych.

Szczegółowe omówienie uwag WSL jest dostępne tutaj.

Protest na krakowskim Kazimierzu

Protest na krakowskim Kazimierzu

Szczególnie krakowian zachęcamy do przyłączenia się do protestu mieszkańców ulicy Józefa na Kazimierzu.

Mieszkańcy i sympatycy ul. Józefa informują: „Prosimy wszystkich sympatyków o składanie podpisów pod protestem przeciwko planowanej budowy centrum hotelowo-konferencyjnego w zabytkowych kamienicach: ul. Józefa 9,11 i Bożego Ciała 24”.

Za sprawą „tej inwestycji dom straci 70 rodzin, a z mapy ulicy zniknie 16 lokali użytkowych, m.in. zakład fryzjerski, sklep zielarski, pub Eszeweria, pracownia JAgamakota, Psotatota, Galeria Sztuki Naiwnej, Art Factory, Bill Hickman, zakład reklamy etc.

Podpisy można składać w lokalach przy ul Józefa 9, 11”.

Profil „ulicy Jozefa” na facebooku.