Jubileusz samorządności pracowniczej

Jubileusz samorządności pracowniczej

Zapraszamy 16 września 2011 r. na konferencję „Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego”. Wśród prelegentów i gości będzie sporo współpracowników i osób znanych z łamów „Nowego Obywatela”.

Konferencja odbędzie się 16 września 2011 r. w sali 217 w budynku Senatu (wejście BII). Organizatorem jest Senacka Komisja Gospodarki Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Działaczy Samorządu Pracowniczego, Katedrą Socjologii Ekonomicznej SGH, Katedrą Ekonomii Instytucjonalnej Uniw. Łódzkiego oraz Katedrą Socjologii Polityki Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym ważnym, jubileuszowym wydarzeniu w 30. rocznicę przyjęcia pod presją „Solidarności” ustawy o samorządzie pracowniczym przez Sejm PRL, weźmie udział wielu interesujących gości.

Są wśród nich postaci dobrze znane czytelnikom „Nowego Obywatela”. W Radzie Programowej konferencji zasiada dwóch członków Rady Honorowej „Nowego Obywatela” – prof. dr hab. Leszek Gilejko (przewodniczący Rady Programowej) oraz Bogusław Kaczmarek. Wśród panelistów znajdziemy jeszcze dwóch członków naszej Rady Honorowej – prof. Włodzimierza Pańkowa oraz Piotra Ciompę, a także stałego współpracownika naszego pisma, dr. Andrzeja Zybałę. Nic dziwnego, bowiem „Nowy Obywatel” jest właściwie jedynym pismem w Polsce, które od lat konsekwentnie promuje rozmaite formy partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Serdecznie zapraszamy! Ze względu na miejsce konferencji – budynek Senatu RP – konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w tym wydarzeniu. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 8 września 2011 r.: e-mail:kgn@nw.senat.gov.pl lub fax. (22) 694 94 37

Oto szczegółowy program:
10.00 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, senator Jan Wyrowiński
10.20 – SESJA I – „Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje rad pracowniczych w latach 1981-1989”
PANEL 1: prof. Ryszard Bugaj – ekonomista, polityk; Henryk Wujec – fizyk, doradca Prezydenta RP; dr Mieczysław Groszek – ekonomista; prof. Włodzimierz Pańków – socjolog
PANEL 2: Andrzej Adamczyk – były przewodniczący rady pracowniczej w Stoczni Północnej; Jan Kalita – wiceprezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego; Krzysztof Płonka – były przewodniczący rady pracowniczej w Hucie Warszawa
11.40 – przerwa kawowa
11.55 – SESJA II – „Samorząd pracowniczy w III RP, czyli nieodrobiona lekcja transformacji”
•  Społeczny projekt ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – prof. Hubert Izdebski
•  Partycypacja pracownicza w świetle wyników badań socjologicznych – prof. Juliusz Gardawski
•  Doświadczenia europejskich rad zakładowych – dr Katarzyna Skorupińska
PANEL 3 – „Rady pracowników w poszukiwaniu sojuszy strategicznych”: Piotr Ciompa – koordynator wsparcia rad pracowników (kwartalnik „Nowy Obywatel”); Bogusław Kaczmarek – prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego; Jacek Kotula – były przewodniczący rady pracowników w Alima-Gerber S.A.; dr Andrzej Zybała – redaktor naczelny „Dialogu”
13.00 – Lunch
13.30 – SESJA III – „Pomiędzy ekonomią społeczną a partycypacją polityczną”
•  Kto się boi prywatyzacji pracowniczej – Rafał Nowak, prezes Spółki Pracowniczej „Chemia-Puławy” Sp. z o.o.
•  Wyzwania ekonomii społecznej – prof. Leszek Gilejko
•  Partycypacja a globalizacja – prof. Stanisław Rudolf
•  Problemy partycypacji pracowniczej w polskim typie kapitalizmu – prof. Tadeusz Kowalik
•  Reprezentacja pracowników w radach nadzorczych czy standard europejski? – prof. Jerzy Wratny
•  Druga fala modernizacji – od partycypacji gospodarczej do partycypacji polityczne – prof. Paweł Ruszkowski
17.45 – Podsumowanie konferencji

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Snobizm czy potrzeba?

Snobizm czy potrzeba?

Katolickie szkoły górują w rankingach wyników w nauce, bezpieczeństwa uczniów i fachowości kadry nauczycielskiej. Dlatego przeżywają renesans.

W ciągu ostatnich 12 lat liczba szkół katolickich zwiększyła się w Polsce przynajmniej o 250 procent. Mimo tego rodzice, chcący wysłać do nich swoje dzieci, muszą ustawiać się w kolejkach.

Według GUS w roku szkolnym 2010/2011 działało 125 katolickich gimnazjów, około setki liceów ogólnokształcących i tyleż szkół podstawowych. Do tego jeszcze trzeba doliczyć kilkadziesiąt techników, szkół artystycznych, zawodowych i placówek dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozostała część ginie w rubrykach, gdzie ujęte są szkoły prowadzone przez fundacje czy stowarzyszenia. Dlatego faktycznie jest ich jeszcze więcej.

Spośród 10 najlepszych gimnazjów w Krakowie 7 to szkoły katolickie. I nie jest to tylko domena dużych miast. W Sandomierzu w tym roku najlepiej wypadli gimnazjaliści z Katolickiego Gimnazjum w Sandomierzu. Uczniowie z krośnieńskiego Gimnazjum Katolickiego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła osiągają najlepsze wyniki w statystykach obejmujących powiaty.

Wysoki poziom nauczania i priorytet w kwestiach wychowawczych to nie tylko domena polskich szkół katolickich. Według opublikowanych w styczniu tego roku dwóch raportów brytyjskiego ministerstwa oświaty dotyczących szkolnictwa w Wielkiej Brytanii najlepsze wyniki osiągają szkoły katolickie. W rankingu efektywności nauczania 74 proc. katolickich szkół podstawowych i 73 proc. średnich uzyskało wynik wybitny lub dobry. W Anglii i Walii działa obecnie 2289 szkół katolickich, co stanowi 10 proc. wszystkich szkół w kraju. Dlatego wielu ekspertów zajmujących się oświatą wskazuje, że polski Kościół powinien także poważnie rozważyć większą partycypację w naszym systemie edukacji.

Niezłe z nas leszcze

Niezłe z nas leszcze

Z nieskrywaną radością informujemy, że zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii „Reklama” w konkursie „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie”. Statuetka pięknego, ceramicznego leszcza już wkrótce zajmie honorowe miejsce w biurze naszej niezłej agencji kreatywnej „Kooperatywa.org”.

Konkurs był częścią projektu „Uda się”, którego celem jest wieloaspektowe upowszechnienie przedsiębiorczości społecznej. W ramach owej inicjatywy w dniu dzisiejszym, 27 sierpnia 2011 r., odbyły się również Lokalne Spotkania z Ekonomią Społeczną w miejscowości Nowe Warpno, w których uczestniczyła delegacja „Nowego Obywatela”.

Podczas spotkań zaprezentowano ogólnopolską Długofalową Politykę Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w regionie. Prelegentami byli m.in. Cezary Miżejewski (twórca ustawy o spółdzielniach socjalnych) i Karolina Cyran-Juraszek, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Gościem podczas spotkań był również Bartosz Arłukowicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Spotkania te to jedno z nielicznych możliwości regionalnej wymiany informacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami je wspierającymi oraz samorządem lokalnym. Prezentowane dokumenty są jednymi najbardziej kluczowych dla Rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na poziomie kraju i regionu. Równolegle z Spotkaniami odbyły się Targi Ekonomii Społecznej gdzie można było zapoznać się wieloma inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej, spotkać się z doradcami, instytucjami finansującymi, lokalnymi grupami działania etc.

Ekonomia społeczna to nie tylko uzyskiwanie coraz większej autonomii ekonomicznej przez organizacje społeczne, ale przede wszystkim żmudne budowanie kapitału społecznego szczególnie istotnego w lokalnych społecznościach odzwyczajonych od aktywnego działania na rzecz swojego małego „dobra wspólnego”.

Szukając dziur

Szukając dziur

W latach 2009-2010 w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła liczba wykrytych nadużyć finansowych popełnianych w przedsiębiorstwach – wynika z najnowszego raportu KPMG „Fighting Fraud. Zwalczanie nadużyć finansowych w dobie kryzysu gospodarczego”.

Poprawa wykrywalności nadużyć wynika przede wszystkim ze zwiększenia w czasach kryzysu finansowego nacisku na kwestie zarządzania ryzykiem nadużyć: 48 proc. respondentów badania KPMG przyznaje, że kryzys finansowy skłonił ich do zainwestowania w usprawnienie wewnętrznych mechanizmów kontroli w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć, a 43 proc. z nich będzie kontynuować te działania w ciągu najbliższych 2 lat. Wzrost nie wynika więc  ze zwiększenia skali popełnianych nadużyć, lecz ze wzmożonej uwagi, jaką zaczęto poświęcać kwestiom zarządzania ryzykiem nadużyć w czasach kryzysu finansowego.

Wyniki badania wydają się potwierdzać powszechną obserwację, że w czasie recesji nadużycia ujawniane są częściej niż w okresie wzrostu gospodarczego. Zwiększona uwaga, jaką przedsiębiorstwa poświęcają zarządzaniu ryzykiem nadużyć w dobie kryzysu, jest zbieżna z potrzebą lepszej kontroli kosztów – zauważa Jimmy Helm, partner z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w KPMG na Europę Środkową i Wschodnią.

Spośród wszystkich rodzajów popełnianych nadużyć, 45 proc. respondentów wskazała na wzrost kradzieży lub wyciek informacji poufnych.