Niebezpieczne plany komisji „Przyjazne państwo”

Niebezpieczne plany komisji „Przyjazne państwo”

Przygotowana w komisji „Przyjazne państwo” ustawa o redukcji obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców pogorszy bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach i jest niezgodna z prawem UE. „Solidarność” skierowała apel w sprawie ich zmiany do wszystkich klubów parlamentarnych.

Związkowców niepokoi przede wszystkim projektowana nowelizacja art. 213 kodeksu pracy, która polega na wyeliminowaniu konieczności pozytywnej weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym planuje się pomieszczenia pracy. Opinię Związku popierają również: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Medycyny Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz pracodawcy z KPP Lewiatan.

– „To złe rozwiązanie dla pracowników, które dodatkowo psuje cały system ochrony pracy w Polsce i jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej” – mówi Iwona Pawlaczyk, ekspert ds. ochrony środowiska pracy KK NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z dyrektywą ramową UE w sprawie wprowadzenie środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, kraje członkowskie nie mogą pogarszać osiągniętego u siebie stanu bezpieczeństwa pracy. Tymczasem projektowana w komisji „Przyjazne państwo” zmiana stanowi poważną lukę w działającym w Polsce systemie ochrony pracy i prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

Zdaniem specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy, po zmianie prawa powstanie sytuacja, w wyniku której na etapie zatwierdzania projektu obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, jak również po zakończeniu jego budowy, nie będzie żadnej kontroli spełnienia wymagań bhp przez obiekt i znajdujące się w nim instalacje techniczne. Dodatkowo niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która spowodowała zniesienie obowiązku informowania PIP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Dotychczas od momentu projektu do oddania budynku do użytkowania był nadzór odpowiednich służb. Teraz takiego obowiązku nie będzie. – „W przypadku obiektów budowanych pod wynajem, żadne standardy bhp nie będą wymagane” – stwierdza Iwona Pawlaczyk. – „Natomiast skala zjawiska nieprawidłowości występujących podczas budowy lub przebudowy obiektów budowlanych jest duża, na co wskazują kontrole Państwowej Inspekcji Pracy” – dodaje.

________________

Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jubileusz samorządności pracowniczej

Jubileusz samorządności pracowniczej

Zapraszamy 16 września 2011 r. na konferencję „Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego”. Wśród prelegentów i gości będzie sporo współpracowników i osób znanych z łamów „Nowego Obywatela”.

Konferencja odbędzie się 16 września 2011 r. w sali 217 w budynku Senatu (wejście BII). Organizatorem jest Senacka Komisja Gospodarki Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Działaczy Samorządu Pracowniczego, Katedrą Socjologii Ekonomicznej SGH, Katedrą Ekonomii Instytucjonalnej Uniw. Łódzkiego oraz Katedrą Socjologii Polityki Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym ważnym, jubileuszowym wydarzeniu w 30. rocznicę przyjęcia pod presją „Solidarności” ustawy o samorządzie pracowniczym przez Sejm PRL, weźmie udział wielu interesujących gości.

Są wśród nich postaci dobrze znane czytelnikom „Nowego Obywatela”. W Radzie Programowej konferencji zasiada dwóch członków Rady Honorowej „Nowego Obywatela” – prof. dr hab. Leszek Gilejko (przewodniczący Rady Programowej) oraz Bogusław Kaczmarek. Wśród panelistów znajdziemy jeszcze dwóch członków naszej Rady Honorowej – prof. Włodzimierza Pańkowa oraz Piotra Ciompę, a także stałego współpracownika naszego pisma, dr. Andrzeja Zybałę. Nic dziwnego, bowiem „Nowy Obywatel” jest właściwie jedynym pismem w Polsce, które od lat konsekwentnie promuje rozmaite formy partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Serdecznie zapraszamy! Ze względu na miejsce konferencji – budynek Senatu RP – konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w tym wydarzeniu. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 8 września 2011 r.: e-mail:kgn@nw.senat.gov.pl lub fax. (22) 694 94 37

Oto szczegółowy program:
10.00 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, senator Jan Wyrowiński
10.20 – SESJA I – „Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje rad pracowniczych w latach 1981-1989”
PANEL 1: prof. Ryszard Bugaj – ekonomista, polityk; Henryk Wujec – fizyk, doradca Prezydenta RP; dr Mieczysław Groszek – ekonomista; prof. Włodzimierz Pańków – socjolog
PANEL 2: Andrzej Adamczyk – były przewodniczący rady pracowniczej w Stoczni Północnej; Jan Kalita – wiceprezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego; Krzysztof Płonka – były przewodniczący rady pracowniczej w Hucie Warszawa
11.40 – przerwa kawowa
11.55 – SESJA II – „Samorząd pracowniczy w III RP, czyli nieodrobiona lekcja transformacji”
•  Społeczny projekt ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – prof. Hubert Izdebski
•  Partycypacja pracownicza w świetle wyników badań socjologicznych – prof. Juliusz Gardawski
•  Doświadczenia europejskich rad zakładowych – dr Katarzyna Skorupińska
PANEL 3 – „Rady pracowników w poszukiwaniu sojuszy strategicznych”: Piotr Ciompa – koordynator wsparcia rad pracowników (kwartalnik „Nowy Obywatel”); Bogusław Kaczmarek – prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego; Jacek Kotula – były przewodniczący rady pracowników w Alima-Gerber S.A.; dr Andrzej Zybała – redaktor naczelny „Dialogu”
13.00 – Lunch
13.30 – SESJA III – „Pomiędzy ekonomią społeczną a partycypacją polityczną”
•  Kto się boi prywatyzacji pracowniczej – Rafał Nowak, prezes Spółki Pracowniczej „Chemia-Puławy” Sp. z o.o.
•  Wyzwania ekonomii społecznej – prof. Leszek Gilejko
•  Partycypacja a globalizacja – prof. Stanisław Rudolf
•  Problemy partycypacji pracowniczej w polskim typie kapitalizmu – prof. Tadeusz Kowalik
•  Reprezentacja pracowników w radach nadzorczych czy standard europejski? – prof. Jerzy Wratny
•  Druga fala modernizacji – od partycypacji gospodarczej do partycypacji polityczne – prof. Paweł Ruszkowski
17.45 – Podsumowanie konferencji

Nowy, dobry Ursus

Nowy, dobry Ursus

Spółka POL-MOT Warfama zapowiada uruchomienie w Lublinie produkcji ciągników pod marką Ursus jeszcze w tym roku.

Pierwsza pilotażowa seria traktorów ma liczyć 50 sztuk. Spółka planuje zatrudnić przy tym około 100 osób. Ciągniki Ursus o mocy 110 KM będą montowane w lubelskim oddziale przedsiębiorstwa, zlokalizowanym na terenie dawnej fabryki samochodów. W ubiegły wtorek, na konferencji prasowej, dyrektor generalny POL-MOT Holding AndrzejZarajczyk, zdradził że jednym z powodów ulokowania produkcji w lubelskim oddziale spółki było właśnie to, że są tutaj wykwalifikowani pracownicy, m.in. po upadłej fabryce Daewoo czy zwolnieni w ramach redukcji zatrudnienia w PZL Świdnik. – Tutaj są kadry przydatne dla motoryzacji – zaznaczył dyrektor.

Niektóre części do nowych ciągników – m.in. kabiny i elementy z plastiku – będzie produkował sam POL-MOT. Obecnie trwają negocjacje z dostawcami i producentami innych komponentów i podzespołów.

Nowe Ursusy mają być przeznaczone głównie do sadownictwa, ale też dla służb leśnych czy komunalnych. Ciągnik ma być zaprezentowany na targach rolniczych w Bednarach, które odbędą się we wrześniu.

Uruchomienie produkcji Ursusa w Lublinie planowane jest w październiku lub listopadzie.
Zależy nam bardzo, żeby to było jak najszybciej, bo nieobecność na rynku oznacza niepowetowane straty i ta marka będzie ginęła, jeśli nie zaprezentujemy nowych produktów – dodał Zarajczyk.

W czerwcu POL-MOT Warfama stał się wyłącznym właścicielem i dysponentem znaku towarowego Ursus. UOKiK zezwolił tej firmie na przejęcie kontroli nad spółką Ursus.

Zarajczyk podkreślił, że Ursus to jedna z najsilniejszych polskich marek.
To był zawsze dobry produkt i niedrogi. Stąd też nasza determinacja, żeby przejąć prawa do tej nazwy, a potem spróbować tak zrestrukturyzować produkcję i lokalizację, żeby ten Ursus znów był traktorem niedrogim, a jednocześnie bardzo dobrej jakości – dodał.

Według ostrożnych szacunków – podkreślił Zarajczyk – za trzy lata możliwe jest produkowanie w Lublinie około pięciu tysięcy sztuk rocznie nowego Ursusa.

POL-MOT Warfama jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń rolniczych – m.in. pras zwijających, owijarek, rozrzutników obornika, przyczep, ładowaczy czołowych typu TUR, ładowaczy zaczepianych i zawieszanych tylnych oraz ciągników rolniczych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Dobrym Mieście k. Olsztyna, a także oddziały w Biedaszkach Małych k. Kętrzyna, w Opalenicy i w Lublinie. W lubelskim oddziale montowane są – pochodzące z Chin – samochody Grand Tiger typu pick-up wyposażone w wysokoprężną jednostkę o mocy 170 KM i napęd na obie osie. W marcu 2009 r. spółka uzyskała świadectwo homologacji pick-upa uprawniające do sprzedaży samochodu na terenie Unii Europejskiej. POL-MOT Warfama produkuje też ekologiczne brykiety z biomasy.

Deloitte (w końcu) jest OK

Deloitte (w końcu) jest OK

Sukcesem zakończyła się akcja NSZZ „Solidarność” pod hasłem „CzyDeloittejestOk?”. Juwentus – jedna z największych firm ochrony podpisała porozumienie o współpracy ze Związkiem.

Podpisane 25 sierpnia 2011 r.  porozumienie dotyczy przede wszystkim relacji między Juwentusem a organizacją zakładową NSZZ „Solidarność”. Juwentus zobowiązał się do respektowania prawa pracowników do zrzeszania się w związek zawodowy. Ponadto osoby podejmujące pracę w tej firmie będą miały możliwość spotkania się z przedstawicielem związku przed szkoleniami dla nowych pracowników. Spotkania będą się odbywały w Warszawie i innych miastach, gdzie Juwentus ma swoje oddziały. Dla pracowników ważne jest również to, że związek będzie miał wpływ na podział środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ważnym elementem kampanii „S” był nacisk na jednego z największych kontrahentów Juwentusu – firmę doradczą Deloitte, specjalizującą się m.in. w społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracownicy ochrony na stronie internetowej CzyDeloitteJestOk.pl apelowali do Deloitte o zainteresowanie warunkami pracy pracowników firmy Juwentus ochraniających m.in. warszawski biurowiec Deloitte House. Wprawdzie Deloitte początkowo tłumaczył, że nie posiada w Polsce żadnych nieruchomości chronionych przez pracowników Juwentus, a jest jedynie jednym z najemców w chronionym przez Juwentus budynku, jednak przedstawiciele zarządu zgodzili się na spotkanie z „S” i po wysłuchaniu argumentów pracowników ochrony obiecali zaangażowanie.

Odpowiedzialna firma ponosi odpowiedzialność za wszystkich pracowników, którzy dla niej pracują, niezależnie od ich statusu prawnego, to abecadło CSR. Deloitte płaci przez pośrednika za pracę ochroniarzy Juwentusa, pracują oni dla Deloitte, dlatego była to również sprawa Deloitte. Cieszę się, że pomimo kontrowersji Deloitte wyszedł jednak naprzeciw postulatom związkowców, którym chodzi także o nagłośnienie pewnego ważnego problemu społecznego, jakim jest sytuacja pracowników ochrony. Związkowcy z „S” dość dobrze zrozumieli, o co chodzi w CSR, potrafią do tematu podejść praktycznie i wykorzystać to narzędzie do realizacji swoich podstawowych celów. Wygląda na to, że dzięki tej akcji pojawiła się realna szansa na poprawę warunków pracy w Juwentusie – mówi Grzegorz Piskalski z Fundacji CentrumCSR.PL, niezależnej organizacji zajmującej się społeczną odpowiedzialnością biznesu.

To duży sukces naszej organizacji. Podobne porozumienia podpisaliśmy już z sześcioma innymi największymi firmami ochrony na rynku. Pozwala nam to codziennie rozwiązywać wiele problemów pracowników ale również możemy tworzyć coraz silniejszą organizację i wpływać na warunki pracy w całej branży. Tutaj jest wiele do zrobienia – mówi Michał Kulczycki, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Firm Ochrony.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania to jedna z młodych organizacji, zrzeszająca 4400 członków.  W ubiegłym roku „S” podpisała porozumienie o współpracy również z Solidem, Impelem, G4S, Securitasem, Konsalnetem i Ekotrade.

Dział Informacji KK