W Chinach im lepiej

W Chinach im lepiej

Jedna z dwóch pabianickich fabryk Philipsa zostanie zamknięta. 250 osób straci pracę.

W okresie największej świetności pracowało w pabianickich  fabrykach Philipsa ponad 1,5 tys. osób. Obecne zatrudnienie to 1350 pracowników, z których 250 już niebawem straci pracę.

Przy ul. Grota-Roweckiego powstają świetlówki kompaktowe. Ten zakład zostanie w grudniu zlikwidowany.  Większość dostawców komponentów do produkcji świetlówek kompaktowych pochodzi z Chin i właśnie tam zostanie przeniesiona produkcja. Firma poinformowała o planach urząd pracy i związki zawodowe, z którymi negocjuje warunki odejść.

W 1996 r. Philips odkupił od skarbu państwa 60 proc. akcji firmy, przejmując kontrolę nad fabryką.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ignorują hałas

Ignorują hałas

Co czwarta firma nie zmierzyła hałasu na wszystkich stanowiskach, które tego wymagają.

W ostatnich czterech latach Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 1811 kontroli ukierunkowanych na hałas w środowisku pracy, informuje „Rzeczpospolita”. W zakładach tych w warunkach narażenia na hałas pracowało 90 tys. osób, co stanowiło 43 proc. ogółu w nich zatrudnionych.

Najbardziej narażeni na hałas są pracownicy związani z produkcją przemysłową. Z danych GUS wynika, że wśród zatrudnionych w warunkach narażenia na hałas pracuje ok. 37 na tysiąc zatrudnionych. Łącznie z zatrudnionymi w przemyśle liczba ta okaże się dwa razy większa.

Także inne grupy zawodowe, np. nauczyciele, pracownicy biurowi czy pracownicy infolinii, są narażeni na negatywne skutki pracy w hałasie.

Nieprawidłowości to głównie: brak aktualnych pomiarów na stanowiskach pracy, nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich koniecznych informacji, np. rodzaju i poziomu narażenia, rzeczywistego czasu narażenia na hałas, sposobów ograniczania narażenia na hałas.

Z danych PIP wynika, że najczęściej pracodawcy naruszali przepisy dotyczące uwzględniania hałasu przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego. W ocenie ryzyka pomijali istotne informacje o czasie czy poziomie narażenia na szkodliwe dźwięki. Takie uchybienia w 2010 r. odnotowano w ok. 60 proc. kontrolowanych zakładów. Część pracowników może więc nie nabyć prawa do emerytury pomostowej.

W co piątym sprawdzanym zakładzie nie prowadzono dokumentacji z pomiarów hałasu lub prowadzono ją niezgodnie z przepisami. Na co czwartym kontrolowanym stanowisku, na którym dochodziło do przekroczeń NDN, brakowało oznaczeń informujących o niebezpieczeństwie i konieczności stosowania ochronników słuchu.

Przedwyborcze pytania OPZZ

Przedwyborcze pytania OPZZ

8 września 2011 r. przewodniczący OPZZ Jan Guz, zgodnie z wcześniejszą decyzją Prezydium OPZZ, wystosował poniższy list do komitetów wyborczych następujących ugrupowań:
– Obywatele do Senatu,
– Platforma Obywatelska,
– Polska Jest Najważniejsza,
– Polska Parta Pracy – Sierpień ’80,
– Polskie Stronnictwo Ludowe,
– Prawo i Sprawiedliwość,
– Ruch Palikota,
– Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych to reprezentatywna organizacja związkowa będąca uczestnikiem dialogu społecznego w Polsce. Społeczność związkowa zrzeszona w ramach OPZZ liczy kilkaset tysięcy osób – potencjalnych wyborców, żywo zainteresowanych sprawami gospodarki, rynku pracy i polityki społecznej. W zbliżających się wyborach chcemy dokonać merytorycznego wyboru reprezentacji politycznej na najbliższe cztery lata, chcemy głosować na polityków rozumiejących potrzeby pracujących i ich rodzin.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się z zapytaniem do kandydatów i kandydatek ubiegających się o mandaty w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r. o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

Czy jako posłowie i posłanki:

1. Opowiedzą się za urzeczywistnieniem idei społecznej gospodarki rynkowej?
2. Opowiedzą się za prawem do emerytury po 35 latach (kobiety) i 40 latach (mężczyźni) stażu pracy i poprą projekt obywatelski złożony w Sejmie (druk sejmowy nr 3178)?
3. Wzmocnią w Kodeksie pracy pozycję prawną najsłabszej strony stosunku pracy – pracownika i zlikwidują umowy śmieciowe?
4. Poprą propozycję zwiększenia tempa wzrostu płacy minimalnej do poziomu 50% płacy przeciętnej?
5. Opowiedzą się za solidaryzmem społecznym w systemie podatkowym poprzez zwiększenie opodatkowania najwyżej zarabiających i zmniejszenie obciążeń podatkowych najbiedniejszych?
6. Opowiedzą się za podwyższeniem progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz podwyższeniem wysokości świadczeń do poziomu ustalonego w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, waloryzowanego corocznie o wskaźnik gwarantujący utrzymanie ich siły nabywczej?
7. Opowiedzą się za umożliwieniem odliczania składki związkowej w rocznym zeznaniu podatkowym?
8. Opowiedzą się za uwzględnieniem specyfiki polskiego przemysłu, bezrobocia i cen energii przy akceptacji przez Polskę pakietu klimatycznego?
9. Poprą ideę zmiany polityki handlowej Unii Europejskiej, głównie w zakresie ceł, wobec krajów Dalekiego Wschodu?
10. Opowiedzą się za wyłączeniem z prywatyzacji strategicznych dla gospodarki sektorów i zakładów?
11. Opowiedzą się za zdecydowanym zwiększeniem aktywności państwa w budownictwie i polityce mieszkaniowej?
12. Opowiedzą się za wzmocnieniem instytucjonalnym związków zawodowych i dialogu społecznego?
13. Ratyfikują konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejską Kartę Społeczną oraz przyjmą Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej?

Otrzymane od Państwa odpowiedzi pozwolą przybliżyć poglądy kandydatów i kandydatek wszystkim członkom OPZZ. W tym celu zostaną rozesłane do naszych struktur branżowych i terytorialnych.

Przedszkolne sprawy

Przedszkolne sprawy

Od 1 września zmieniły się zasady pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzice zapłacą jedynie za czas spędzony w placówce w godzinach wykraczających poza pięć godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

W większości gmin rodzice podpisują z dyrektorem przedszkola umowę cywilnoprawną, w której deklarują, w jakich godzinach, w jakie dni tygodnia dziecko będzie w nim przebywało, informuje „Rzeczpospolita”. Na tej podstawie wyliczana jest wysokość opłaty miesięcznej. Jeśli jednak dziecko pozostanie  pod opieką przedszkolanek dłużej, niż wynika z deklaracji, rodzice będą musieli dopłacić przy wnoszeniu opłaty za następny miesiąc.

Radni warszawscy z kolei umożliwili zwrot pieniędzy, ale pod warunkiem że rodzice zgłoszą najpóźniej  do dziewiątej  rano w dniu nieobecności, że dziecko pozostanie w domu.

Wojewódzkie sądy administracyjne i wojewodowie wskazują, że jeśli dziecko nie korzysta z  przedszkola, np. z powodu choroby, to nie można zakazać zwrotu pobranej opłaty. Rodzice powinni więc dopominać się zwrotu lub zaskarżyć uchwały nieprzewidujące takiego prawa.

Tymczasem SLD złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności z konstytucją przepisów, które pozwalają samorządom pobierać dodatkowe opłaty za państwowe przedszkola.

Jeśli się okaże, że Trybunał potwierdzi wątpliwości wnioskodawców, rząd być może uda się skłonić, by subwencjonował przedszkola co najmniej w 80 procentach, jak to jest w szkole.