Apel spółdzielców

Apel spółdzielców

Namawiamy do lektury apelu Krajowej Rady Spółdzielczej, zachęcającego do udziału w najbliższych wyborach i głosowania na kandydatów sprzyjających rozwojowi ruchu spółdzielczego.

„Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy!

Od ponad 20 lat polska spółdzielczość nie znajduje zrozumienia w elitach władzy politycznej i państwowej naszego kraju. Skutkiem polityki państwa w stosunku do systemu spółdzielczego jest postępujący jego demontaż. Od 1989 roku liczba spółdzielni zmniejszyła się o połowę, a ich udział w tworzeniu PKB spadł do niespełna 1% przy średniej w Unii Europejskiej wynoszącej około 6%. Wielu członków spółdzielni utraciło udział w majątku, a także z tym związane poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa społecznego. Wielu znalazło się w znacznie trudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Pracownicy utracili źródło czerpania dochodów nie tylko z pracy ale i z majątku. Rolnicy zaś znaczną część wartości dodanej, która powinna zasilać ich gospodarstwa, oddają licznym pośrednikom.

Trudniejsze warunki funkcjonowanie spółdzielni w stosunku do spółek kapitałowych skłaniają część spółdzielców do poszukiwania dróg wyjścia z systemu spółdzielczego. Nasilają się działania na rzecz przekształcania spółdzielni w spółki kapitałowe. Likwidacja spółdzielni stanowiących w warunkach wszechobecnej komercji i rosnącej konkurencji wielką wartość dla dużej części ludzi będzie skutkować w dłuższej perspektywie ich marginalizacją, pogorszeniem jakości ich życia, a także znacznym zawężeniem podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiana stosunku państwa do spółdzielczości wyrażająca się stanowionym prawem, uwarunkowana jest wyborem do parlamentu większej liczby osób rozumiejących spółdzielczość i nie kierujących się w stosunku do niej uprzedzeniami ideowymi i politycznymi. To jest w naszych rękach. Stanowimy dużą grupę społeczno-zawodową, której celem jest podnoszenie własnego poziomu życia poprzez troskę o dobro wspólne. Jest nas w Polsce ponad 8 milionów. Wraz z rodzinami stanowimy połowę polskiego społeczeństwa. Nasze głosy w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu stanowią wielką siłę. Zróbmy z nich właściwy użytek. Wybierzmy do parlamentu swoich przedstawicieli, którzy uchwalą dla naszych spółdzielni dobre, nowoczesne, europejskie prawo.

W imię obrony naszego dorobku, wspólnego majątku, miejsc pracy oraz pozycji na rynku weźmy w sposób powszechny udział w tych wyborach. Od tego zależeć będzie nie tylko przyszłość ruchu spółdzielczego, ale także byt materialny wielu ludzi związanych ze spółdzielczością. Zapytajmy przedstawicieli poszczególnych ugrupowań czym dla nich jest rynek i jakie miejsce na nim widzą dla sektora spółdzielczego. Zapytajmy jak widzą budowanie w najbliższej perspektywie, zgodnie z naszą Konstytucją, podstaw społecznej gospodarki rynkowej. Zapytajmy bardziej i mniej znanych nam kandydatów o ich poglądy i stosunek do spółdzielczości. Zapytajmy nie o ogólne wrażenia, ale o konkretne rozwiązania prawne, które ich zdaniem powinny być uchwalone dla stworzenia spółdzielniom korzystnych warunków funkcjonowania. Zapytajmy, w jaki sposób chcieliby podkreślić odmienność spółdzielni od spółki kapitałowej i jak mocno są zdeterminowani, aby tej odmienności bronić w parlamencie. Zapytajmy, czym dla nich jest konsultacja społeczna i jak odpowiedzą na postulaty naszego środowiska. Wybierzmy tych, którzy zasłużą na nasze zaufanie i poparcie, i których będziemy mogli zapytać o wywiązanie się ze złożonych obietnic.

Ludzi rozumiejących spółdzielczość znajdziemy we wszystkich opcjach politycznych, chociaż ich wpływ na zachowanie się danego środowiska politycznego nie jest wszędzie wystarczający. Dlatego od początku transformacji ustrojowej mamy do czynienia z ciągłym manipulowaniem prawem dla spółdzielni i postępującym odchodzeniem od międzynarodowych zasad spółdzielczych. Stosunek poszczególnych Posłów na Sejm RP do spółdzielczości wyraża się poprzez głosowanie konkretnych projektów ustaw. Wyniki tych głosowań dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP. Do apelu niniejszego dołączamy jedynie wyniki głosowań nad ostatnim projektem ustawy o spółdzielniach autorstwa posłów PO.

Jako środowisko jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem pozycji polityków w każdym Klubie Parlamentarnym, dla których spółdzielczość stanowi ważny element systemu społeczno-gospodarczego naszego państwa. Po wyborach będziemy proponowali utworzenie w Sejmie RP ponadpartyjnego zespołu poselskiego do spraw spółdzielczości. Zależeć to jednak będzie od ilości Posłów zainteresowanych pracą w takim zespole.

Jeszcze raz zwracamy się do kierownictwa i członków Waszej Spółdzielni o aktywny udział w najbliższych wyborach i głosowanie na kandydatów sprzyjających rozwojowi ruchu spółdzielczego.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej”

___

Źródło informacji tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pasterz owiec, wilków

Pasterz owiec, wilków

Zapraszamy do lektury książki Alberto Vitali, „Oskar Romero. Pasterz owiec i wilków”, wydanej przez eSPe. „Nowy Obywatel” objął patronat medialny nad tą publikacją.

Arcybiskup Romero „był człowiekiem pojednania, zawsze próbował godzić wszystkie strony konfliktów. Za swe zasługi został nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Nie mógł jednak milczeć, gdy rządzący nadużywali władzy. W swych płomiennych kazaniach, które przywodzą na myśl pamiętne homilie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, otwarcie krytykował rządzącą w Salwadorze wojskową juntę.

Błyskotliwa, wciągająca narracja tej biografii przedstawia nieustraszonego duszpasterza, który pomimo wielu gróźb, nie zaprzestał posługi wiernym. 24 marca 1980 roku, podczas sprawowania Eucharystii, został zamordowany serią z karabinu maszynowego. Pogrzeb arcybiskupa zgromadził ponad milion osób z całego świata. Trzydzieści spośród nich zostało zabitych przez wojsko. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny męczennika, zaś jego wpływ wyszedł daleko poza ramy Kościoła”.

„Podczas lektury zastanawiałem się, dlaczego w odróżnieniu od wielu innych biografii świętych, które nie zdobyły mojego serca, zaangażowałem się w opisaną tu historię”, pisze w posłowiu do publikacji Angelo Casati. I dodaje: „Zainteresował mnie nieprzerwany splot biegu wydarzeń historii oraz fragmentów biografii Romero: życie biskupa zanurzone w zapachu, zgiełku i sprzecznościach historii. Ukazane od wewnątrz, a nie z dystansu”.

Książkę można zamówić na stronie internetowej wydawnictwa eSPe.

Ile kosztuje dziecko?

Ile kosztuje dziecko?

Minimum 190 tys. zł, o 18,75 proc. więcej niż trzy lata temu, kosztuje wychowywanie dziecka od niemowlęcia do 20 roku życia, wynika z analiz CBOS, Centrum im. Adama Smitha oraz porównywarek cenowych Money.pl i Nokaut.pl.

500-800 zł to koszt szkolnej wyprawki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów według obliczeń Money.pl. Cena nie obejmuje kosztów ubezpieczenia i innych, obowiązkowych szkolnych opłat we wrześniu, typu komitet rodzicielski.

Z badań przeprowadzanych cyklicznie przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej grupie Polaków wynika, że blisko połowa ankietowanych (45 proc.) wydaje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 501 do 1000 zł. Niemała jest też grupa tych, którzy na ten cel poświęcają ponad 1500 zł (13 proc.). Odsetek tych, którzy przeznaczają skromne sumy (do 300 zł) jest niewielki, wynosi 5 proc.

Badania CBOS pokazują, że wysokość wydatków zależy od liczby dzieci w rodzinie i szkół do których chodzą. Średnio na rozpoczęcie roku szkolnego w ubiegłym roku ankietowani przez CBOS wydali 662 zł.

Zestawiając szkolne wydatki z dochodami rodzin na jedną osobę widać, że koszty edukacji są dużym obciążeniem tam, gdzie zarobki są niewielkie.

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha oszacowali, że w sumie wyżywienie, leczenie i zapewnienie ubrania i butów dziecku do czasu skończenia 20 lat wymaga 190 tys. zł (w rodzinach z jednym dzieckiem). Ta kwota zapewnia minimum standardu.

Z analogicznych szacunków w 2008 roku, kiedy suma ta wynosiła 160 tys. zł, wychowanie stało się droższe 30 tys. zł, (18,75 proc.).

Przy dwójce dzieci obecny koszt wynosi 322 tys. zł (przy założeniu, że przy wychowaniu drugiego dziecka możliwe są pewne oszczędności i koszt stanowi wtedy 80 proc. wydatków na pierwsze). Trzy lata temu szacowano go na 280 tys. zł, a więc podniósł się o 42 tys. zł (15 proc.). Rodziny z trójką dzieci inwestują sumy rzędu 436 tys. zł. Wychowanie trzeciego dziecka to już tylko 60 proc. wydatków na pierwsze.

W Chinach im lepiej

W Chinach im lepiej

Jedna z dwóch pabianickich fabryk Philipsa zostanie zamknięta. 250 osób straci pracę.

W okresie największej świetności pracowało w pabianickich  fabrykach Philipsa ponad 1,5 tys. osób. Obecne zatrudnienie to 1350 pracowników, z których 250 już niebawem straci pracę.

Przy ul. Grota-Roweckiego powstają świetlówki kompaktowe. Ten zakład zostanie w grudniu zlikwidowany.  Większość dostawców komponentów do produkcji świetlówek kompaktowych pochodzi z Chin i właśnie tam zostanie przeniesiona produkcja. Firma poinformowała o planach urząd pracy i związki zawodowe, z którymi negocjuje warunki odejść.

W 1996 r. Philips odkupił od skarbu państwa 60 proc. akcji firmy, przejmując kontrolę nad fabryką.