Spółdzielnia daje nadzieję

Spółdzielnia daje nadzieję

Wychowankowie zakładu poprawczego w Poznaniu dostaną pracę w uruchomionej właśnie tam Spółdzielni Socjalnej Herakles. Jest pierwszą tego typu, która zaczęła działać za murami zakładu dla nieletnich, czytamy na stronie TOK FM.

18-letni Bartek, który do zakładu poprawczego przy ul. Wągrowskiej trafił przed trzema laty. Za rozboje i napady. Jest jednym z pięciu, którzy rozpoczną pracę w Heraklesie. – To dla mnie duża szansa. Jeśli uda mi się coś zarobić, to po wyjściu na wolność będę miał za się utrzymać – mówi. W przyzakładowej szkole zawodowej wyuczył się już zawodu brukarza i montera instalacji sanitarnych. – Chcę wykorzystać to, co już umieć robić. Ale jak trzeba będzie, to podejmę się również innych prac – dodaje.

Zlecenia na drobne prace remontowo-budowalne płyną do spółdzielni Herakles z firm i samorządów, które od dawna już współpracują z poznańskim zakładem poprawczym.

25 proc. zarobionej przez osadzonych kwoty przeznaczone będzie na kieszonkowe. Reszta będzie trafiać na specjalnie założone konta. – Zgromadzone w ten sposób fundusze chłopcy dostaną po wyjściu z zakładu – tłumaczy Malwina Pokrywka ze Stowarzyszenia na rzecz spółdzielni socjalnych, które pomaga osadzonym rozkręcić Heraklesa.

Idea jest taka, by zmotywować ich do podjęcia w przyszłości legalnej pracy. Ale to nie wszystko. Chcemy też złapać bakcyla przedsiębiorcy i już teraz, w zakładzie, uczyli się jak kierować firmą, tak by nie splajtowała – dodaje.

Zainteresowanie pracą w spółdzielni jest ogromne. I możliwości pracy: sprzątanie parków i dużych obiektów np. po imprezach masowych, prace budowlano-remontowe, mycie chodników, odśnieżanie.

Na początek sprzęt i narzędzia potrzebne do pracy udostępni im zakład, w którym odbywają karę.

Poznański poprawczak jako pierwszy założył dla swoich wychowanków spółdzielnię socjalną. Być może w jego ślady pójdą inne zakłady, w których odbywają kary nieletni.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pod gradobiciem pytań

Pod gradobiciem pytań

OPZZ zmusiło komitety wyborcze do ustosunkowania się wobec palących kwestii społecznych.

Związkowcy zapytali główne ugrupowania startujące w niedzielnych wyborach do Parlamentu m.in. o ich zapatrywania na rolę państwa w gospodarce mieszkaniowej, na prywatyzację przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym, o system podatkowy (postulat podwyższenia opodatkowania najwięcej zarabiających i zmniejszenia obciążeń fiskalnych najbiedniejszych) oraz tzw. umowy śmieciowe.

Odpowiedzi we wspomnianej ankiecie przedwyborczej znaleźć można tutaj.

Skrzydlata „Solidarność”

Skrzydlata „Solidarność”

Pracownicy naziemni portów lotniczych, wartownicy, bagażowi i zatrudnieni na lotniskach strażacy – między innymi pracowników tych zawodów zrzesza powstała w tych dniach Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ „Solidarność”.

W jej skład wchodzą organizacje związkowe z portów lotniczych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. W sumie lotniskowa „Solidarność” liczy już około 1080 członków.

Razem jesteśmy silniejsi i mamy lepszą pozycję negocjacyjną. Sektor lotniczy w Polsce jest coraz większy i również działalność związkowa wymaga koordynacji na poziomie ogólnokrajowym. Stąd decyzja o powstaniu sekcji – tłumaczy Sebastian Kołodziej z portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, pomysłodawca zrzeszenia się w sekcję.

W chwili obecnej pracownicy służb ochrony lotniska, których miejsca pracy są zagrożone w związku z nowelizacją prawa lotniczego, potrzebują wsparcia całej organizacji. Dopuszczenie firm zewnętrznych według związkowców zdecydowanie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa lotniczego. – Cięcie wydatków lotnisk odbywa się, jak wszędzie, kosztem pracowników – mówi nowo wybrany przewodniczący Sekcji Robert Siarnowski z lotniska Gdańsk-Rębiechowo. – Będziemy się starali temu przeciwstawiać. Jednym z naszych priorytetów jest doprowadzenie do podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w branży lotniczej.

Sekcja zrzesza pracowników różnych działów lotnisk. W jej skład wchodzą również związkowcy z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. – Apelujemy do innych lotnisk. Przyłączajcie się do nas – namawia Siarnowski. – Razem naprawdę możemy więcej!

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Zapraszamy organizacje społeczne i instytucje publiczne, zaangażowane w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbędzie się w dniach 28-29 października 2011 r. w Łodzi. W tym roku jest to wspólne przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. W jego organizację aktywnie włączyło się również Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które organizowało poprzednie edycje Forum jak i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. III OFSS towarzyszy łódzka impreza Gala Przedsiębiorczości Społecznej, organizowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

W tym roku mija pięć lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. To dobry czas na dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, możliwości, szans i zagrożeń dla ruchu spółdzielczości socjalnej. To również właściwy moment do przedyskutowania niezbędnych zmian prawnych, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejących spółdzielni.

Forum ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk ekonomii społecznej oraz przedstawienie praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw społecznych. Jest to jedyne takie spotkanie, na którym spółdzielcy mogą mówić do innych spółdzielców, gdzie można wymienić informacje, podpatrzeć dobre pomysły na dalsze działania. Forum to również miejsce na zastanowienie się, jak budować autentyczną kooperację w spółdzielniach, ale też wspólną reprezentację, jak mówić własnym, spójnym głosem, jak poprawiać i wzmacniać rolę Związku Spółdzielni Socjalnych.

Rejestracja na Forum odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ofss.org.pl, a następnie przesłanie go na adres rejestracja-ofss@org.pl. Rejestracja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 20 października 2011 r.