Większy może więcej

Większy może więcej

Największe centrale związkowe chcą, by prawo do reprezentowania załóg w rozmowach z pracodawcami miały tylko silne organizacje. „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych chcą podnieść próg tzw. reprezentatywności.

Strona związkowa proponuje dwukrotne podwyższenie progu procentowego wymaganego do uzyskania statusu reprezentatywnej (na szczeblu pracodawcy) organizacji związkowej niezrzeszonej obecnie w „Solidarności”, w OPZZ i FZW, informuje „Rzeczpospolita”. Oznacza to, że związek, który nie należy do jednej z trzech central reprezentowanych w Komisji Trójstronnej, będzie musiał wykazać się członkostwem 20 proc. załogi. Związki reprezentowane w KT będą musiały mieć za członków co najmniej 7 proc. załogi.

Zmiana definicji reprezentatywności wiązałaby się ze zmianą uprawnień. Organizacje niereprezentatywne przedstawiałyby stanowisko swoich członków tylko w sprawach indywidualnych, np. zwolnień z pracy.

Niestety, rozdrobnienie osłabia ruch związkowy. Niby sens powiedzenia „w jedności siła” jest oczywisty, ale w praktyce związki są rozbite i trzeba podjąć działania także legislacyjne, które zmienią obecną praktykę. Przy polskim charakterze każdy chce być najważniejszy, więc małe związki twardo stawiają sprawy tylko po to, by zaistnieć – mówi Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Jego zdaniem duże centrale są bardziej odpowiedzialne, nastawione na kompromis.

Zdaniem ekspertów podwyższenie progu tzw. reprezentatywności jest wskazane. Dziś małe organizacje mogą blokować i niweczyć efekty wielomiesięcznych rozmów reprezentantów zdecydowanej większości pracowników.

Podniesienie progu sprawi, że w dużych przedsiębiorstwach, w których czasem działa kilkadziesiąt związków, faktyczną rolę będą odgrywać dwa czy trzy. Mniejsze zostaną zmarginalizowane. Z perspektywy związków podwyższenie progów także będzie korzystne, ponieważ pracodawcy trudniej będzie rozbijać ruch związkowy – uważa Janusz Żołyński, autor komentarza do ustawy o sporach zbiorowych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pod gradobiciem pytań

Pod gradobiciem pytań

OPZZ zmusiło komitety wyborcze do ustosunkowania się wobec palących kwestii społecznych.

Związkowcy zapytali główne ugrupowania startujące w niedzielnych wyborach do Parlamentu m.in. o ich zapatrywania na rolę państwa w gospodarce mieszkaniowej, na prywatyzację przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym, o system podatkowy (postulat podwyższenia opodatkowania najwięcej zarabiających i zmniejszenia obciążeń fiskalnych najbiedniejszych) oraz tzw. umowy śmieciowe.

Odpowiedzi we wspomnianej ankiecie przedwyborczej znaleźć można tutaj.

Skrzydlata „Solidarność”

Skrzydlata „Solidarność”

Pracownicy naziemni portów lotniczych, wartownicy, bagażowi i zatrudnieni na lotniskach strażacy – między innymi pracowników tych zawodów zrzesza powstała w tych dniach Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ „Solidarność”.

W jej skład wchodzą organizacje związkowe z portów lotniczych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. W sumie lotniskowa „Solidarność” liczy już około 1080 członków.

Razem jesteśmy silniejsi i mamy lepszą pozycję negocjacyjną. Sektor lotniczy w Polsce jest coraz większy i również działalność związkowa wymaga koordynacji na poziomie ogólnokrajowym. Stąd decyzja o powstaniu sekcji – tłumaczy Sebastian Kołodziej z portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, pomysłodawca zrzeszenia się w sekcję.

W chwili obecnej pracownicy służb ochrony lotniska, których miejsca pracy są zagrożone w związku z nowelizacją prawa lotniczego, potrzebują wsparcia całej organizacji. Dopuszczenie firm zewnętrznych według związkowców zdecydowanie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa lotniczego. – Cięcie wydatków lotnisk odbywa się, jak wszędzie, kosztem pracowników – mówi nowo wybrany przewodniczący Sekcji Robert Siarnowski z lotniska Gdańsk-Rębiechowo. – Będziemy się starali temu przeciwstawiać. Jednym z naszych priorytetów jest doprowadzenie do podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy w branży lotniczej.

Sekcja zrzesza pracowników różnych działów lotnisk. W jej skład wchodzą również związkowcy z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. – Apelujemy do innych lotnisk. Przyłączajcie się do nas – namawia Siarnowski. – Razem naprawdę możemy więcej!

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Zapraszamy organizacje społeczne i instytucje publiczne, zaangażowane w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbędzie się w dniach 28-29 października 2011 r. w Łodzi. W tym roku jest to wspólne przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. W jego organizację aktywnie włączyło się również Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które organizowało poprzednie edycje Forum jak i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. III OFSS towarzyszy łódzka impreza Gala Przedsiębiorczości Społecznej, organizowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

W tym roku mija pięć lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. To dobry czas na dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, możliwości, szans i zagrożeń dla ruchu spółdzielczości socjalnej. To również właściwy moment do przedyskutowania niezbędnych zmian prawnych, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejących spółdzielni.

Forum ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk ekonomii społecznej oraz przedstawienie praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw społecznych. Jest to jedyne takie spotkanie, na którym spółdzielcy mogą mówić do innych spółdzielców, gdzie można wymienić informacje, podpatrzeć dobre pomysły na dalsze działania. Forum to również miejsce na zastanowienie się, jak budować autentyczną kooperację w spółdzielniach, ale też wspólną reprezentację, jak mówić własnym, spójnym głosem, jak poprawiać i wzmacniać rolę Związku Spółdzielni Socjalnych.

Rejestracja na Forum odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ofss.org.pl, a następnie przesłanie go na adres rejestracja-ofss@org.pl. Rejestracja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 20 października 2011 r.