Masz swoje prawa, jako pracownik!

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kampanię „Poznaj swoje prawa w pracy”, realizowaną pod hasłem: „Bądź pewny, silny, kompetentny”.

Podejmowane działania będą polegały przede wszystkim na edukacji pracowników i pracodawców w zakresie znajomości prawa pracy i umiejętności jego wykorzystywania. Partnerem kampanii jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Bardzo istotne jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, że stosowanie się do zasad prawa pracy opłaca się, jest podstawą dla funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji. Wyrobienie u pracowników umiejętności asertywnych zachowań względem pracodawcy w oparciu o regulacje prawa pracy powinno zmniejszyć ich obawy związane z ewentualną utratą pracy.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Radia przez Instytut Badawczy Pentor Research International, trzy czwarte Polaków uważa, że pracownicy skłonni są do rezygnacji z egzekwowania swoich praw w pracy by utrzymać posadę. Według tego samego sondażu, 25% respondentów uważa, że obchodzenie przez pracodawców przepisów prawa pracy jest bardzo częste, a 30% że częste.

Psycholog pracy Andrzej Tucholski twierdzi, że pracownicy godzą się na łamanie prawa, gdyż „utrata pracy jest odczuwalna jako jedno z najcięższych traumatycznych przeżyć dlatego edukacja w zakresie prawa pracy jest bardzo potrzebna”.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych dominującym tematem wśród problemów zgłaszanych w skargach pracowniczych były nieprawidłowości związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunku pracy (37%). Skargi dotyczyły także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy stanowiły (19%), czasu pracy (12%), legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej (4%), urlopów (3%). Zapytania kierowane do inspekcji pracy odnosiły się przede wszystkim nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (27% wszystkich porad), czasu pracy i urlopów (21%), wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych (17%), a także uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz pracą młodocianych (7%). Po porady do PIP zgłaszali się przede wszystkim pracownicy i byli pracownicy (62%).

W 2010 roku inspektorzy PIP przeprowadzili 95,3 tys. kontroli u 70,1 tys. pracodawców (przedsiębiorców), na rzecz których świadczyło łącznie prawie 3,7 mln osób.

Uruchomiona została specjalna strona internetowa: www.prawawpracy.pl.

Źródło przedruku tutaj.

Źródło przedruku tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>