Wspólna Polityka Rolna: nieprzyjazna środowisku

Przedwczoraj Komisja Europejska przedstawiła projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020. Organizacja WWF jest rozczarowana propozycją reformy WPR.

W ramach WPR 372 mld Euro może zasilić rolnictwo intensywne, negatywnie wpływające na środowisko i prowadzone głównie w dużych gospodarstwach rolnych.

Po wielu obietnicach Komisji, zwiastujących zmiany w praktykach rolniczych w Europie oraz dających nadzieję na zrównoważoną politykę rolną, z propozycji reformy WPR usunięto wszelkie reformatorskie aspekty wspólnej polityki. Stało się tak na skutek działania rolniczych grup lobbingowych oraz mniej postępowych przedstawicieli Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady. W efekcie doprowadziło to do powstania bardzo słabej propozycji reformy nowej polityki, w ramach której rolnikom nadal przyznawane będą dotacje, ale nie przewiduje się monitorowania ich wpływu na środowisko. Rolnictwo jest jedną z głównych przyczyn utraty bioróżnorodności i zanieczyszczenia wód w Europie. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko, propozycja reformy powinna przeznaczać nie 30, ale 100% dopłat bezpośrednich na działania mające na celu „zazielenianie” rolnictwa. Należy zapewnić wprowadzenie pełnego płodozmianu przez wszystkich europejskich rolników, poświęcenie 10% areału rolnego na zachowanie bioróżnorodności oraz zaprzestanie zamiany pastwisk na użytki rolne, powodującej zniszczenia krajobrazu i zwiększenie emisji dwutlenku węgla. Przedstawiona propozycja reformy nie daje nadziei na osiągnięcie koniecznych reform – uważa Matthias Meissner, przedstawiciel WWF, zajmujący się Wspólną Polityką Rolną.

WWF bardzo krytycznie ocenia fakt, że propozycja Komisji nie przewiduje zwiększenia niewielkiego obecnie funduszu rozwoju obszarów wiejskich, który jest niezbędny do zapewnienia zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej. WWF krytykuje także zgodę Komisji na użycie przez kraje członkowskie funduszy prośrodowiskowych na szkodliwe dla środowiska dopłaty bezpośrednie. Jest to zdecydowany krok wstecz w porównaniu z obecnie obowiązującą WPR.

Źródło materiału tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>