Kapitalizm z wilczym pyskiem

Polecamy wywiad z Janem Guzem, przewodniczA�cym OPZZ, opublikowany w tygodniku „PrzeglA�d”.

W rozmowie z red. Krzysztofem Pilawskim („PrzeglA�d” 39/2011) Jan Guz stwierdza miA�dzy innymi: a�� Mamy bardzo liberalnA� wA�adzA�, ktA?ra przerzuca koszty utrzymania paA�stwa na pracownika. Obecny powrA?t do XIX-wiecznego kapitalizmu jest efektem dyktatu pracodawcy nad pracownikiem, umocnionego jeszcze bardziej w ostatnich latach. Zmusza siA� ludzi, by podpisywali umowy A�mieciowe lub zakA�adali wA�asnA� dziaA�alnoA�A� i robili to samo, co na etacie.

Na pytanie o pA�acA� minimalnA� szef OPZZ odpowiada: a�� Tak naprawdA� ma wynosiA� 1,1 tys. zA� netto a�� bo pracownik A?yje z wynagrodzenia netto. W 2009 r., w ramach Pakietu DziaA�aA� Antykryzysowych, rzA�d zobowiA�zaA� siA�, A?e przedstawi mechanizm dojA�cia do zwiA�kszenia pA�acy minimalnej do poziomu 50% przeciA�tnego wynagrodzenia. Do tej pory tego nie zrobiA�. We wrzeA�niu ub.r. w ramach Komisji TrA?jstronnej zwiA�zki zawodowe, pracodawcy i strona rzA�dowa reprezentowana przez wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz minister pracy i polityki spoA�ecznej JolantA� Fedak uzgodnili, A?e w 2011 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 1408 zA�. To byA� dla zwiA�zkA?w trudny kompromis, bo juA? wA?wczas proponowa-
liA�my podniesienie pA�acy minimalnej do 1,5 tys. zA� brutto. Nie doA�A�, A?e zgodziliA�my siA� na 1408 zA�, to zostaliA�my zignorowani, bo ostatecznie rzA�d ustaliA� pA�acA� minimalnA� w wysokoA�ci tylko 1386 zA� brutto. CieszA� siA� z kaA?dego podniesienia pA�acy minimalnej. Wiem jednak, A?e jej podniesienie w 2012 r. do 1,5 tys. zA� brutto ma zwiA�zek z wyborami i nie uwzglA�dnia szybko rosnA�cych kosztA?w utrzymania.

Zgodnie z prognozami w tym roku pA�aca minimalna wyniesie 40,5% przeciA�tnego wynagrodzenia a�� w 2009 r. byA�o to 41,1%, a w ubiegA�ym a�� 40,8%. To znaczy, A?e nie przybliA?amy siA� do 50% przeciA�tnego wynagrodzenia, lecz oddalamy od tej proporcji. Tymczasem, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, za zagroA?one ubA?stwem uwaA?a siA� osoby, ktA?rych dochA?d nie przekracza 60% A�redniego dochodu w kraju.

CaA�y wywiad moA?na przeczytaA� tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>