Życie kosztuje coraz więcej

Życie kosztuje coraz więcej

Wyżywienie czteroosobowej rodziny kosztuje około 1000 zł miesięcznie. Transport przeciętnie 405 zł. W ciągu 10 lat wydatki gospodarstw domowych wzrosły o blisko 30 proc.

Wśród znaczących kategorii wydatków polskich gospodarstw domowych najbardziej drożało użytkowanie mieszkania, żywność oraz transport, informuje portal Interia.pl. Natomiast spadły ceny odzieży, obuwia oraz łączności.

Pomiędzy 2003 i 2004 rokiem znacznie wzrosły ceny żywności. Było to spowodowane m.in. wejściem Polski do Unii Europejskiej, uwolnieniem eksportu polskich produktów żywnościowych do krajów wspólnoty. Z kolei w latach 2003-2005 i 2010-2011 zdecydowanie rosły ceny transportu, powodował to wzrost cen ropy naftowej.

Od września 2001 ceny odzieży i obuwia spadły o blisko 40 proc. Ceny usług łączności, na którą składają się ceny usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz koszt minuty połączenia telekomunikacyjnego, przez dziesięć lat w zasadzie nie uległy zmianie (spadek o 3,1 proc.).

Najnowsze dane ukazujące ile i na co wydają Polacy zawarte są w badaniu GUS „Warunki życia”. Pokazują one, że w latach 2005-2010 miesięczne dochody rozporządzalne na osobę w gospodarstwie domowym wzrosły od 760 zł do niespełna 1200 zł. W tym samym czasie w podobnym stopniu wzrastały wydatki, do 991 zł miesięcznie na osobę w 2010 roku.

Czteroosobowa rodzina w 2010 roku miesięcznie wydawała 3965 zł. Z tego niespełna 800 zł pochłonęło utrzymanie mieszkania, a 980 zł wyżywienie. Transport kosztował blisko 380 zł, na usługi łączności przeznaczono około 160 zł. Odzież to wydatek na poziomie 210 zł.

Tutaj szczegółowe tabele z wykazami kosztów życia.

___

Czytaj także tekst „Rosną koszta utrzymania mieszkania”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ludzie są ważniejsi od banków

Ludzie są ważniejsi od banków

Zachęcamy do podpisania petycji w sprawie działań pomocowych dla Grecji. Tak, by służyły jej obywatelom, nie bankom.

Petycja, w języku angielskim, skierowana jest do liderów europejskich państw, służyć ma wywarciu na nich presji: by zrozumieli, że nie mogą lekceważyć głosu społeczeństw Europy. Mają służyć im, nie spekulantom i bankierom.

Petycję można podpisać tutaj.

 

 

Czytajcie naszych autorów!

Czytajcie naszych autorów!

Polecamy teksty Remigiusza Okraski i Krzysztof Wołodźki w nowych „Pressjach” oraz ankietę z udziałem tego drugiego w październikowym numerze miesięcznika „ZNAK”.

W „Pressjach” (teka XXV) Naczelny „Nowego Obywatela”, Remigiusz Okraska przypomina teksty najważniejsze dla polskiej tradycji lewicowej. Są wśród nich m.in. „Zagadnienia socjalizmu” Edwarda Abramowskiego, „Takimi będą drogi wasze” Ludwika Krzywickiego, Władysława Broniewskiego tom poezji „Troska i pieśń”, „Zarys dziejów socjalizmu polskiego” Lidii i Adama Ciołkoszów.

Z kolei Krzysztof Wołodźko omawia m.in. „Manifest komunistyczny” Marksa i Engelsa, „Drogę na molo w Wigan” Orwella, „Dlaczego nie możemy czekać” Martina Luthera Kinga i książkę prof. Andrzeja Chwalby „Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918)”.

Z kolei w październikowym, bieżącym numerze miesięcznika „ZNAK” nasz stały współpracownik odpowiada  na pytania dotyczące kondycji polskiej demokracji, jej bolączek, specyfiki i tożsamości naszego środowiska ideowego.

Prywatyzacja PKP CARGO S.A.: związki protestują

Prywatyzacja PKP CARGO S.A.: związki protestują

Związki zawodowe piszą do premiera list protestacyjny w sprawie trybu prywatyzacji PKP CARGO S.A.

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych przeciwko prywatyzacji PKP CARGO S.A. przemawiają następujące argumenty:

– PKP CARGO S.A. nie jest przygotowana do prywatyzacji, gdyż nie została zgodnie z ustawą wyposażona w majątek konieczny do jej funkcjonowania;

– wycena akcji PKP CARGO S.A. wykonana ponad rok temu uległa całkowitej dezaktualizacji, co grozi ogromnymi stratami Budżetu Państwa;

– absurdalna i szkodliwa dla interesu Polski jest decyzja Prezes Zarządu PKP S.A. o sprzedaży PKP CARGO S.A. tzw. inwestorowi strategicznemu zamiast przyjęcia trybu prywatyzacji przez giełdę.

Ponadto związkowcy stwierdzają w liście do premiera Tuska: „odmawia się nam ujawnienia listy firm, które złożyły zainteresowanie zakupem spółki i które są. zainteresowane poznaniem tajemnic handlowych i organizacyjnych oraz standingu ekonomicznego naszej firmy, to nie ulega wątpliwości, że są wśród nich najwięksi konkurenci PKP CARGO S.A. tj. państwowa kolej niemiecka DB, państwowa kolej francuska SNCF oraz państwowe koleje rosyjskie RZD. Koleje te uzyskają zatem za darmo, poprzez wykonywanie due diligence, dostęp do wszystkich najważniejszych informacji gospodarczych o naszej spółce. Prosimy Pana Premiera o zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków”.

Z całościową argumentacją związków zawodowych można zapoznać się tutaj.