Bezrobotni nie sA� bierni, ani roszczeniowi

Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Ekonomiczny NBP obalajA� krzywdzA�ce stereotypy o bezrobotnych. Ponad 80 proc. zarejestrowanych osA?b bez pracy deklaruje gotowoA�A� do podjA�cia zatrudnienia oraz aktywnie poszukuje pracy.

Badanie jasno pokazuje, jak faA�szywe sA� upowszechniane w mediach opinie, jakoby aA? ponad poA�owa bezrobotnych nie byA�a zainteresowana pracA�, a jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym, stwierdza „Dziennik Gazeta Prawna”.

Bezrobotni sA� realistami. Ich oczekiwania pA�acowe nie odbiegajA� znaczA�co od tego, co oferuje rynek. PrzeciA�tna oczekiwana pA�aca netto osA?b bezrobotnych wynosi 1630 zA� i jest o blisko 7 proc. wyA?sza od oferowanej przez pracodawcA?w a�� wynika z analiz NBP.

Z badaA� NBP wynika rA?wnieA?, A?e blisko 3 proc. bezrobotnych jest zainteresowanych prowadzeniem dziaA�alnoA�ci gospodarczej. To dziesiA�ciokrotnie przekracza obecnA� skalA� wsparcia w ramach Funduszu Pracy oraz ze A�rodkA?w unijnych dla tych, ktA?rzy majA� pomysA� na wA�asny biznes. Idzie teA? pod prA�d mitowi o biernoA�ci bezrobotnych. Tymczasem w tym roku zdecydowanie zmniejszono A�rodki na tworzenie firm przez bezrobotnych.

Z kolei 40 proc. bezrobotnych ocenia, A?e pracodawcy nie sA� zainteresowani ich kwalifikacjami. 12 proc. osA?b bez zajA�cia jest z wA�asnej inicjatywy zainteresowanych przekwalifikowaniem, jeA�li uzyskaA�yby dofinansowanie z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu SpoA�ecznego. Jednak tych A�rodkA?w, zwA�aszcza od tego roku, jest niewiele.

WedA�ug badaA� NBP prawie 87 proc. bezrobotnych deklaruje gotowoA�A� dojeA?dA?ania do miejsca pracy. A ci, ktA?rzy oczekujA� jej w pobliA?u miejsca zamieszkania, tA�umaczA�, A?e zmusza ich do tego koniecznoA�A� zapewnienia opieki innym osobom lub brak pieniA�dzy na dojazdy. a�� Tak wysoki odsetek jest tylko deklaratywny. MobilnoA�A� PolakA?w za pracA� nie jest maA�a. OgraniczajA� jA� jednak wysokie koszty m.in. wynajmu mieszkaA� i na przykA�ad zA�a infrastruktura komunikacyjna a�� podkreA�la prof. ElA?bieta KryA�ska z Uniwersytetu A?A?dzkiego.

Co znamienne, wiA�kszoA�A� bezrobotnych poszukuje pracy samodzielnie, bo w jej znajdowaniu urzA�dy pracy odgrywajA� niewielkA� rolA�.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>