Nonsens czas koA�czyA�

KoA�czy siA� obowiA�zywanie a�zpakietu antykryzysowegoa�?, ktA?ry zawieszaA� obowiA�zywanie jednego z kluczowych zapisA?w Kodeksu pracy a�� A?e trzecia z kolei umowa o pracA� na czas okreA�lony oznacza zawarcie umowy na czas nieokreA�lony.

Jak informuje a�zGazeta Wyborczaa�?, koA�czy siA� obowiA�zywanie a�zpakietu antykryzysowegoa�?, wprowadzonego od 1 stycznia 2010 r. Pakiet zawieszaA� stosowanieA� art. 25(1) Kodeksu pracy, mA?wiA�cego, A?e trzecia umowa z kolei umowa o pracA� z tA� samA� osobA� w danej firmie jest rA?wnoznaczna z zawarciem umowy na czas nieokreA�lony. Taki zapis Kodeksu uniemoA?liwiaA� zatrudnianie bez koA�ca na umowie na czas okreA�lony, wiA�c lepiej chroniA� interesy pracownikA?w. PrzestaA� obowiA�zywaA� w dniu 1 stycznia 2010 r. na mocy tymczasowych przepisA?w, majA�cych pomA?c pracodawcom walczyA� ze skutkami kryzysu gospodarczego.

a�zGazetaa�? przypomina, A?e w czasie owej 24-miesiA�cznej przerwy w funkcjonowaniu przepisu przedsiA�biorca mA?gA� zawieraA� dowolnA� iloA�A� umA?w na czas okreA�lony pod rzA�d, jeA�li tylko czas trwania tej umowy nie przekroczyA� owych 24 miesiA�cy. Po 1 stycznia 2012 r. kaA?da umowa bA�dzie zawierana juA? zgodnie z art. 25(1) Kodeksu pracy i liczona jako pierwsza na czas okreA�lony. Umowy zawarte wczeA�niej, lecz ktA?rych rozwiA�zanie przypadnie juA? w 2012 roku, bA�dA� traktowane jako pierwsza dopuszczalna umowa na czas okreA�lony, nawet gdy termin ich zakoA�czenia przypadnie w dniu 1 stycznia 2012.

SwojA� drogA�, Polska jest jedynym krajem, gdzie zdarzajA� siA� cuda. Wedle rzA�du udaA�o siA� uniknA�A� kryzysu gospodarczego i zostaA� a�zzielonA� wyspA�a�?, a zarazem ten sam rzA�d pozwoliA� pracodawcom traktowaA� pracownikA?w gorzej ze wzglA�du na ponoA� nieistniejA�cy kryzys.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>