Kochani „Budowlani”

Kochani „Budowlani”

Związek Zawodowy „Budowlani” apeluje do rządu o podjęcie działań łagodzących społeczne i gospodarcze skutki planowanych podwyżek cen energii.

„Budowlani” sformułowali przed kilkoma dniami stanowisko  w sprawie gospodarczych i społecznych konsekwencji planowanych podwyżek cen nośników energii. Przedstawiamy je w całości:

Myślenie życzeniowe wielu analityków i zaklinanie rzeczywistości praktykowane przez rząd nie zmienią faktu, że kryzys gospodarczy nie ominie Polski. Jednym z głównych czynników, które będą miały wpływ na przebieg kryzysu w naszym kraju są ceny energii. Polska gospodarka jest silnie uzależniona zarówno od dostaw surowców, szczególnie gazu i ropy naftowej, jak i od decyzji Unii Europejskiej ograniczających radykalnie możliwości wykorzystania węgla przy stosowaniu dominujących dziś technologii. Za zaniedbania i błędy popełnione przez kolejne rządy w zakresie dywersyfikacji dostaw, a także w obszarze pozyskiwania energii z nowych źródeł i nowych technologii wykorzystania węgla płacimy już dziś wszyscy. Powstaje pytanie, kto zapłaci cenę za dalszy brak wyobraźni i zaniechania. Zapewne nie politycy.

Według raportu przygotowanego przez Agencję Rynku Energii na zamówienie ministerstwa gospodarki do 2030 r. cena energii elektrycznej podrożeje do 380 zł/MWh w porównaniu z 199 zł/MWh w 2011 r. Skokowego wzrostu cen energii należy spodziewać się już w najbliższych latach. W przyszłym roku największy wpływ na wzrost cen będą miały ceny paliw. W kolejnych latach wpływ na wzrost cen będzie miał rosnący koszt pozwoleń na emisję CO2.

Związek Zawodowy „Budowlani” żąda pilnego przedstawienia partnerom społecznym i opinii publicznej wiarygodnej analizy wpływu podwyżek cen energii na funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki, na poziom cen artykułów konsumpcyjnych i usług publicznych a przede wszystkim na koszty utrzymania pracowników i ich rodzin. Żądamy jednocześnie przedstawienia programu ograniczenia wpływu podwyżek cen energii na sytuację ekonomiczną najsłabszych ekonomicznie grup społecznych; rodzin pracowniczych i emerytów.

Związek Zawodowy „Budowlani” domaga się w szczególności:

• bieżącej kontroli i monitoringu działalności dostawców energii i paliw;

• ograniczania przez agendy rządowe wprowadzanych przez dostawców energii podwyżek, biorąc pod uwagę monopolistyczną lub bliską monopolistycznej pozycję tych firm na rynku;

• przygotowania przez rząd i przedstawienia na forum Komisji Trójstronnej szczegółowego programu ograniczania i rekompensowania wpływu wzrostu cen energii na koszty utrzymania rodzin z niskimi i średnimi dochodami.

Uważamy również za konieczne:

• przedstawienie i realizację programu ochrony przedsiębiorstw i miejsc pracy w sektorach szczególnie narażonych na problemy związane ze wzrostem cen energii, w tym sektora budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych;

• podjęcie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy zorientowanych na energooszczędność w tych sektorach, w tym w obszarze kształcenia zawodowego.

Skokowy i niekontrolowany wzrost cen energii nie tylko wpłynie na spowolnienie gospodarki Polski i stworzy zagrożenie dla budżetów wielu polskich rodzin. Skutkiem tego zjawiska będzie zniszczenie wielu obecnie energochłonnych sektorów, znaczący wzrost bezrobocia i dalszy, niebezpieczny wzrost rozwarstwienia społecznego.

Liczymy na to, że tym razem rząd nie okaże się mądry po szkodzie, nie będzie tak jak dotychczas czekał na rozwój wydarzeń i zrobi to, co jest jego podstawowym obowiązkiem: podejmie konkretne działania wpisujące się w aktywną politykę gospodarczą i społeczną. Chcemy wierzyć, że rząd rozumie, że tym razem wszystko samo się nie ułoży a brak decyzji przestaje być cnotą. „Zielona wyspa” się skończyła. Czas wrócić do rzeczywistości.

Warszawa, 22 listopada 2011 r.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pomóż uratować kulturę – podpisz petycję!

Pomóż uratować kulturę – podpisz petycję!

Władze Krakowa zamierzają zlikwidować Młodzieżowe Domy Kultury działające w tym mieście. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją ws. ocalenia przynajmniej jednego z nich – dołącz do akcji!

Wiceprezydent miasta Krakowa Anna Okońska-Walkowicz wypowiedziała się w sprawie likwidacji wszystkich Młodzieżowych Domów Kultury: „Młodzieżowe domy kultury to relikty przeszłości. Trzeba się ich pozbyć…”. Osoby, którym zależy na dalszym istnieniu jednego z nich, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Nowej Hucie, zbierają podpisy pod petycją z apelem o ocalenie placówki. Oprócz niej zagrożone są MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, MDK im. Andrzeja Bursy oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.

...

Autorzy petycji w obronie „Korczaka”, przekonują m.in., że
• „Korczak” to miejsce wyjątkowe i „tętniące życiem”. Umożliwia ogromnej liczbie dzieci i młodzieży aktywne i twórcze spędzania wolnego czasu oraz realizację pasji tanecznych, muzycznych, językowych, komputerowych itd. MDK im. J. Korczaka posiada bogatą ofertę zajęć pozwalającą rozwijać różnorodne talenty.

• O wyjątkowości MDK im. J. Korczaka świadczy jego prężna działalność związana z organizacją dużych wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Największym przedsięwzięciem jest organizowany od 7 lat Międzynarodowy Festiwal Gitarowy – „Guitarra Galante Festival”, skupiający największe gwiazdy światowej muzyki gitarowej (wcześniej „Nowohucka Jesień Gitarowa”). Festiwal stanowi doskonałą okazję dla młodych, utalentowanych ludzi na kontakt z wirtuozami o światowej sławie, zwłaszcza podczas warsztatów gitarowych stanowiących jego integralną część.

• Skuteczność działalności „Korczaka” mierzona jest sukcesami młodzieży w międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach.

• Od wielu lat MDK im. J. Korczaka wyłania utalentowanych młodych ludzi i aktywnie wspiera ich rozwój. Nasi byli wychowankowie, działający niegdyś w ruchu amatorskim, osiągają teraz sukcesy na skalę krajową oraz rozwijają międzynarodowe kariery.

• „Korczak” dysponuje boiskiem wielofunkcyjnym, stworzonym wspólnie z Radą Dzielnicy XVI, z którego korzysta miesięcznie ponad 4000 krakowian. Prowadzi również bezpłatne zajęcia dla chłopców – Nowohucką Ligę Piłkarską. Dzięki lidze młodzież z Nowej Huty zyskała możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uczy się poprzez zdrową, sportową rywalizację tolerancji, poszanowania wspólnego dobra, współpracy, szacunku do siebie nawzajem. Boisko stanowi zdrową alternatywę spędzania czasu dla licznej młodzieży osiedlowej Nowej Huty, która boryka się z problemami przestępczości nieletnich.

Apelują: Nie dopuśćmy by w Krakowie – „stolicy kultury” – oszczędzano na placówkach kulturalno-oświatowych, odgrywających prawdziwie wychowawczą i kształtującą rolę oraz stanowiących dla wielu odbiorców jedyną szansę na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań! Nie bądź obojętny, zagłosuj! Zaprotestuj przeciwko likwidacji MDK im. J. Korczaka w Krakowie.

Petycję można podpisać tutaj – zajmie Ci to tylko kilka minut.

O rewolucji węgierskiej – film pod naszym patronatem

O rewolucji węgierskiej – film pod naszym patronatem

Zapraszamy dzisiaj (29 listopada, wtorek) w Warszawie na pokaz filmu „Z wyciągniętymi rękami”, o powstaniu przeciw komunizmowi na Węgrzech w roku 1956. „Nowy Obywatel” jest jednym z patronów medialnych pokazu.

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Nowe kino historyczne” zaprasza na pokaz filmu Roberta Kaczmarka „Z wyciągniętymi rękami”. Film przybliża zarówno krwawe wydarzenia rewolucji węgierskiej oraz niezwykłą solidarność i ducha obywatelskiego, który był udziałem zarówno Polaków, jak i Węgrów. W sposób bezkompromisowy mówi zarówno o okrucieństwie powstańców i komunistów, ale także o wielkim poświęceniu i oddolnych inicjatywach zwykłych ludzi, by pomóc oblężonemu Budapesztowi.

Po projekcji przewidziana jest dyskusja z udziałem Grzegorza Górnego (redaktor Frondy specjalizujący się w tematyce węgierskiej), oraz Akosa Engelmayera (były ambasador Węgier w Polsce).

Pokaz odbędzie się 29 listopada (wtorek) o godzinie 20:00 w auli stare Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Centralnym UW.

Jednym z patronów medialnych pokazu jest „Nowy Obywatel”. Zapraszamy!

Pokaż, lekarzu…

Pokaż, lekarzu…

Szpitale wbrew prawu prowadzą listy pacjentów czekających na zabiegi. Kreują kolejki dowolnie, nie wpisując na ich początek najciężej chorych – oto wnioski z raportu Rzecznika Praw Pacjenta.

Dziennik „Rzeczpospolita” informuje, że aż 79% skarg kierowanych przez pacjentów do rzecznika okazało się zasadnymi w kwestii przestrzegania ustawy zdrowotnej i rozporządzeń do niej. Rzecznik zwrócił szczególną uwagę na kwalifikowanie pacjentów na zabiegi według nieznanych kryteriów, nieupubliczniane list osób oczekujących na zabieg oraz niewyznaczanie osób odpowiedzialnych za koordynację tych kolejek.

Listy oczekujących często nie są upubliczniane i pacjent nawet nie wie, którą pozycję zajmuje. – „Listy oczekujących na zabiegi nie spełniały często swojego zadania i nie były wiarygodnym źródłem informacji ani dla pacjentów, ani dla Narodowego Funduszu Zdrowia” – mówi gazecie Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta. Najwięcej problemów stwarza dostęp do zabiegów w zakresie ortopedii, okulistyki i neurochirurgii.

Szpitale, wbrew przepisom, nie zapisują pacjentów do kolejek według terminu zgłoszeń. Kwalifikowani oni są w dodatku niezgodnie z kategoriami medycznymi, tzn. bez określenia, czy chory jest przypadkiem stabilnym, czy pilnym. Inną formą złamania przepisów jest niewyznaczanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie list – pozwala to zresztą uniknąć personalnej odpowiedzialności za manipulowanie kolejnością osób kierowanych na zabiegi.