Jednym luksus, innym dziury

Powiaty domagajA� siA� wprowadzenia mechanizmu finansowania z budA?etu paA�stwa obudowy drA?g lokalnych, ktA?re ulegA�y zniszczeniu wskutek budowy, przebudowy lub modernizacji autostrad i drA?g ekspresowych.

Konwenty PowiatA?w WojewA?dztwa A?A?dzkiego i WojewA?dztwa Lubelskiego podczas wspA?lnego posiedzenia w dniu 26 paA?dziernika przyjA�A�y stanowisko, w ktA?rym domagajA� siA� uruchomienia Narodowego Programu Rewitalizacji DrA?g Lokalnych. W apelu napisano m.in. a�zDrogi lokalne nie sA� przystosowane do duA?ych obciA�A?eA� transportowych zwiA�zanych z dojazdem do realizowanych inwestycji. Inwestorzy bardzo rzadko zapewniajA� wA�aA�ciwy dojazd poprzez budowA� drA?g technologicznych (serwisowych). Natomiast transport realizowany na potrzeby tych inwestycji prowadzony jest po drogach powiatowych i gminnych. Taka sytuacja prowadzi do caA�kowitej dewastacji okolicznych drA?g lokalnycha�?.

Autorzy stanowiska wspominajA�, A?e w obu wojewA?dztwach miaA�y miejsce liczne przypadki zdewastowania drA?g lokalnych podczas prac przy budowie autostrad i drA?g szybkiego ruchu. WA�adze samorzA�dowe napotykaA�y teA? na liczne przeszkody przy prA?bach wyegzekwowania od inwestorA?w dokonania napraw lub wypA�acenia odszkodowaA� za zniszczenia. a�zSamorzA�dy lokalne nie posiadajA� A�rodkA?w na rewitalizacjA� tych drA?g, a bezwiednie staA�y siA� wspA?A�uczestnikami procesu inwestycyjnego prowadzonego ze A�rodkA?w budA?etu paA�stwa. Po zakoA�czeniu inwestycji drogowych realizowanych przez paA�stwo dojdzie do sytuacji, kiedy bA�dA� przez nasz kraj przebiegaA�y nowe autostrady i drogi ekspresowe, nie bA�dzie natomiast odpowiedniej jakoA�ci drA?g lokalnych, A?eby do tych nowych autostrad i drA?g ekspresowych dojechaA�a�? a�� napisano w stanowisku.

Autorzy apelu domagajA� siA� pilnego uruchomienia programu rzA�dowego, ktA?ry powinien sA�uA?yA� zabezpieczeniu przez paA�stwo interesA?w poszkodowanych samorzA�dA?w i przy pomocy dotacji budA?etowych umoA?liwiA� sprawnA� odbudowA� zniszczonych drA?g lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>