Związek chwali i ostrzega

OPZZ pozytywnie ocenia decyzję o podwyższeniu składki rentowej. Zdaniem związkowców, jest to krok ku stabilizacji finansowej systemu emerytalno-rentowego, jednak wskazują także „drugie dno” takiej decyzji.

Prezentujemy stanowisko OPZZ w tej sprawie:

OPINIA
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmierzającego do zwiększenia składki rentowej po stronie pracodawcy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważa, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy służą naprawianiu błędnej decyzji o obniżeniu składki rentowej, którą przeprowadzono w momencie, gdy wpływy ze składek prawie równoważyły wydatki z funduszu rentowego. Warto przypomnieć, że zrównoważenie wydatków i wpływów na poszczególne fundusze ryzyka ubezpieczeniowego było jednym z podstawowych celów reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

Skutki obniżenia składki rentowej w 2007 roku odczuli pracownicy, których wzrosły pobory netto. W kieszeniach nisko zarabiających pozostały niewielkie kwoty, wysoko zarabiający skorzystali w skali kilkuset złotych miesięcznie. Oszczędności po stronie pracodawców nie wpłynęły natomiast na zmiany na rynku pracy; nie zmalała szara strefa, nie zmniejszyło się bezrobocie. Nic takiego się nie stało, bowiem stać się nie mogło. Jak wynika z wyliczeń, aby za środki zaoszczędzone na składce rentowej pracodawca mógł zatrudnić dodatkowo jednego pracownika, i to za minimalną płacę, powinien w chwili wprowadzania obniżenia składki zatrudniać 20 pracowników i to z płacami na poziomie średniej krajowej. W praktyce zatem środki zaoszczędzone na obniżce składki rentowej u większości pracodawców zostały wykorzystane na bieżącą konsumpcję zaś w dużych przedsiębiorstwach wpłynęły na poprawę wyników finansowych, co w praktyce mogło przełożyć się na zwiększenie dywidendy ich udziałowców.

Najbardziej widoczną i odczuwalną konsekwencją obniżenia składki była konieczność dokonywania wielomiliardowych dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponowane obecnie podwyższenie składki przywróci po stronie przedsiębiorców stan sprzed kilku lat, wpłynie także na poprawę stanu finansów publicznych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma świadomość, co potwierdzają już dziś w swoich wypowiedziach przedstawiciele organizacji pracodawców, że zarządzający dużymi zakładami pracy skutki podwyżki składki będą starali się przerzucać na barki pracowników i konsumentów. O ile za zwiększone pozapłacowe koszty pracy zatrudnieni w administracji państwowej zapłacą brakiem podwyżek płac choćby na poziomie rekompensującym inflację, to zwiększone koszty rozrastającej się systematycznie „armii” pracowników samorządów terytorialnych mogą być rekompensowane podnoszeniem lokalnych podatków.

Proponowana ustawa może zatem wpłynąć w sposób pośredni na zmniejszanie popytu wewnętrznego. Daje ona także asumpt liberalnym ekonomistom oraz przedstawicielom lobby finansowego do wysuwania coraz dalej idących tez o konieczności kolejnych cięć w wydatkach społecznych, jak choćby w zakresie rent rodzinnych.

Przedłożony projekt ustawy jest materialnym przejawem rozwiązań w sferze polityki społecznej zapowiedzianych na najbliższe miesiące przez premiera w sejmowym expose. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważa, że zaproponowany termin wejścia w życie tych zmian wpływa na jakość stanowionego prawa oraz utrwala praktykę poprzedniego rządu uniemożliwiającą prowadzenie konstruktywnego dialogu mającego na celu poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Opiniowany projekt jest tego wyraźnym przykładem. W uzasadnieniu do projektu ustawy rząd pominął szereg istotnych problemów, które mogą być konsekwencją proponowanych zmian. Powinny być one rozwiązane przed uchwaleniem ustawy.

Konkludując, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwracając uwagę na negatywne skutki jakie mogą wyniknąć z proponowanej ustawy, podkreśla, że szczególnie przy braku dialogu społecznego cała odpowiedzialność za jej wprowadzenie spoczywa na rządzie i popierającej go większości parlamentarnej.

Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Warszawa, 13 grudnia 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>