Europa kontra wielki handel?

Parlament Europejski jest przeciw nieuczciwym praktykom w handlu produktami rolnymi i chce wzmocnienia pozycji producentA?w A?ywnoA�ci. Chodzi gA�A?wnie o ukrA?cenie polityki wielkich sieci handlowych.

Jak podaA�a Informacyjna Agencja Radiowa, rezolucja w tej sprawie jest kolejnA� odpowiedziA� na stale pogarszajA�cA� siA� sytuacjA� rolnikA?w dotkniA�tych skutkami nierA?wnej konkurencji i dominujA�cej pozycji najwiA�kszych sieci handlowych. PosA�owie domagajA� siA� od Komisji przepisA?w gwarantujA�cych sprawiedliwe wynagrodzenia dla rolnikA?w i przejrzyste mechanizmy ksztaA�towania cen. WA�rA?d praktyk, ktA?re zakA�A?cajA� konkurencjA� wymieniajA� naduA?ywanie przez nabywcA?w pozycji dominujA�cej i nieuczciwe praktyki handlowe. MiA�dzy innymi opA?A?nianie pA�atnoA�ci, jednostronne zmiany w umowach i niekorzystny rozkA�ad osiA�ganego zysku.

Rezolucja przygotowana przez francuskiego deputowanego rolnika Jose Bove podkreA�la, A?e wysokie ceny A?ywnoA�ci nie przekA�adajA� siA� na wyA?sze dochody rolnikA?w.

Parlament wezwaA� KomisjA�, aby skutecznie zajA�A�a siA� naduA?ywaniem dominujA�cej pozycji wielkich sieci handlowych. PosA�owie chcA� takA?e, by Komisja wprowadziA�a skuteczne zachA�ty sprzyjajA�ce decentralizacji sprzedaA?y oraz tworzeniu regionalnych targowisk i maA�ych sklepA?w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>