Budowanie dla bogat(sz)ych

Budowanie dla bogat(sz)ych

Z nowego raportu NIK wynika, że budownictwo komunalne znajduje się w zapaści. Niezamożne rodziny muszą czekać na takie lokum nawet kilkanaście lat.

O nowym raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli informuje „Gazeta Wyborcza”. Wedle niej, NIK zwraca uwagę, że państwo polskie pomaga głównie tym, którzy kupują mieszkania. Dawniej mogli oni skorzystać z ulg podatkowych, a obecnie m.in. z dopłaty do kredytu w ramach programu „Rodzina na swoim”. Ma on już ok. 140 tys. beneficjentów.

A co z tymi, których na zakup mieszkania nie stać? Ustawowy obowiązek zapewnienia im dachu nad głową spoczywa na gminach. Inspektorzy NIK poddali analizie 33 wybrane gminy. W latach 2008-10 mieszkania komunalne budowano tylko w 16 z nich – przodowały gminy Police, Skierniewice i Żory – a łącznie powstało 816 lokali. Tymczasem na przydział lokalu komunalnego w tych gminach czeka aż 23,3 tys. rodzin. Niektóre czekają od dawna – np. w Ciechanowie wciąż nie otrzymały lokalu niektóre rodziny, które złożyły wniosek w roku… 1995. Inne miały więcej szczęścia, ale i tak czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w tym mieście wynosi 7-10 lat.

Równie źle wygląda w badanych gminach kwestia lokali socjalnych, dla osób eksmitowanych z innych budynków z jakiegoś względu (niepłacenie czynszu, wypowiedzenie umowy najmu po reprywatyzacji itp.). W skontrolowanych gminach na realizację czekało ponad 12,6 tys. eksmisji do lokalu socjalnego. Tymczasem gminy dysponowały jedynie 1,4 tys. lokali. W efekcie gminy muszą wypłacać odszkodowania prywatnym właścicielom – NIK ocenił wartość ich roszczeń na niemal 60 mln zł.

Samorządy prawie nie budują mieszkań socjalnych. NIK uważa, że gminy czynią tak z powodu braku środków, a zarazem zarzuca rządowi niewielkie wsparcie dla samorządów lokalnych w tej kwestii. W 2009 r. gminy wystąpiły o dofinansowanie 158 inwestycji, a dotacje budżetowe otrzymało 100 inwestycji, dla pozostałych zabrakło środków. W 2010 r. dopłatę otrzymały 75 inwestycje tego typu na 152 pozytywnie ocenionych na etapie konkursowym. Poprawa nastąpiła w roku 2011, gdy wsparcie zyskały wszystkie poprawne formalnie inwestycje, w liczbie 104.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Rodzą i uspółdzielczają

Rodzą i uspółdzielczają

Młode matki, choć kojarzone z domowymi pieleszami, śmiało wkraczają w sferę rozwijającej się przedsiębiorczości społecznej.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, przedsiębiorcze matki w Warszawie zakładają ostatnio co i rusz nowe spółdzielnie socjalne, takie jak sklep z rękodziełem czy kawiarnia. Jest to dla nich dobry sposób powrotu na rynek pracy po, nierzadko długim, okresie bezrobocia spowodowanego opieką nad dzieckiem.

W tego rodzaju działaniach matki wspiera m.in. Fundacja Mama, która od kwietnia zeszłego roku organizuje szkolenia zawodowe i psychologiczne oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Dzięki takiemu wsparciu 1 marca Marzena Szal uruchomiła internetowy sklep z rękodziełem. Jest to jej pierwsze stałe zajęcie po sześcioletnim okresie bezrobocia. – „Jest nas dwanaście. Jedna potrafi szyć na maszynie, druga filcować. A jeszcze inne znają się na grafice, księgowości, marketingu. Tworzymy sprawnie działającą firmę” – wyjaśnia pani Szal ze Spółdzielni Mam.

Podobne działania podjęła Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor. Efektem jej starań jest powstanie sali zabaw Baby Boom, zarządzanej przez pięć matek, zrzeszonych w Pedagogicznej Spółdzielni Socjalnej Baby Boom. Także one miały problem ze stabilnym zatrudnieniem po okresie macierzyństwa.

Osiemnaście innych kobiet uczestniczy obecnie w programie „Klub Biznes Mam”, który wkrótce zaowocuje powstaniem spółdzielczej klubokawiarni.

W Polsce istnieje obecnie ok. 430 przedsiębiorstw społecznych, z czego ok. 40 na Mazowszu. W samej Warszawie na zasadach spółdzielczych funkcjonuje m.in. Hostel Emma, sklep Eco-Moko oraz świadczący usługi opiekuńcze Kamionek czy remontowe – Rem-Tech.

Piotr Kuligowski

Wolna niedziela dla wszystkich

Wolna niedziela dla wszystkich

Dziś przed marketami w różnych miastach Polski związkowcy z „Solidarności” rozdają ulotki promujące ideę ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy.

– „W każdą niedzielę w handlu pracuje według naszych szacunków ok. 250 tys. osób. W większości są to kobiety, którym odbiera się prawo do spędzenia tego dnia razem z rodzinami” – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Handlowa „Solidarność” od lat prowadzi kampanie promujące ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy. KSBHiU jest członkiem-współzałożycielem Europejskiego Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzieli, stowarzyszenia zrzeszającego związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe z całego kontynentu. – „4 marca podobne akcje jak w Polsce zostaną przeprowadzone w większości europejskich krajów. W części z nich, np. w Niemczech, Austrii czy Francji, niedziela od dawna jest dniem wolnym od pracy w handlu i wbrew temu, co próbuje się nam wmówić, nie doprowadziło to do masowych bankructw sieci handlowych. Ludzie po prostu przyzwyczaili się, że w niedziele sklepy są zamknięte i robią zakupy w inne dni” – podkreśla Alfred Bujara.

Celem akcji ulotkowej jest wywołanie społecznej debaty na temat wolnych niedziel. – „Przyczyniliśmy się, z czego jesteśmy dumni, do uchwalenia nowelizacji Kodeksu pracy, dzięki której święta państwowe i kościelne są dniami wolnymi od pracy dla najemnych pracowników handlu. 4 marca będziemy namawiać klientów, aby nie robili zakupów w niedzielę. Chcemy również dotrzeć do polityków i przekonać ich do wprowadzenia ustawowego zakazu pracy w sektorze handlu w tym dniu” – dodaje szef handlowej „Solidarności”.

Związkowcy będą rozdawać ulotki w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Legnicy, Gdańsku i Jeleniej Górze.

Stop promocji kiczu

Stop promocji kiczu

Władze Krosna wprowadziły mechanizmy kontroli umieszczania reklam na obiektach zabytkowych i dbałości o ład estetyczny starówki.

Jak informuje portal www.krosnocity.pl, uchwałę w tej sprawie podjęła rada miasta. Na mocy uchwały podjętej 24 lutego w mieście będzie działał Miejski Konserwator Zabytków. Samorząd chce uporządkować kwestię reklam umieszczanych w zespole staromiejskim. Uchwały rady dotyczące zabytków to skutek porozumienia podpisanego między prezydentem Krosna a wojewodą. – „Myśmy wystąpili do wojewódzkiego konserwatora zabytków i do wojewody o przekazanie znacznie szerszych kompetencji” – mówił na sesji rady miasta wiceprezydent Krosna, Bronisław Baran. Poinformował on, że wniosek Miasta obejmował nadzór nad witrynami, elewacjami, opiniowaniem projektów i uzgodnień remontowych w obszarze staromiejskim. – „Na razie kompetencje dotyczą reklam” – powiedział wiceprezydent.

Miejskim Konserwatorem Zabytków została Marta Rymar, do tej pory pełniąca funkcję pełnomocnika prezydenta ds. ochrony zabytków. Teraz jej uprawnienia wzrosną i przejmie część kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. – „Porozumienie zawarte z wojewódzkim konserwatorem zabytków i z wojewodą podkarpackim daje Krosnu możliwości dysponowania, rozporządzania wizualną estetyka miasta, przede wszystkim reklamami, szczególnie w zespole staromiejskim, który najbardziej leży nam na sercu” – mówi Marta Rymar. I dodaje: „Możemy decydować, jak mają wyglądać poszczególne reklamy na obiektach. Chcemy stworzyć wizualizacje poszczególnych budynków, wraz z reklamami, żeby pokazać jak to powinno wyglądać, żeby nie było chaotyczne, żeby reklamy były dostosowane do estetyki miejsca, do jego formy architektonicznej i substancji zabytkowej. Żeby reklamy nie górowały, nie stwarzały chaosu, żeby były estetyczne”. Deklaruje, że miasto będzie przede wszystkim edukowało, wyjaśniało, negocjowało i przekonywało, nie zaś stosowało sankcje – te mają być ostatecznością.

Zdaniem Marty Rymar, reklamy obecnie umieszczone na Rynku często nie spełniają warunków estetyki, ładu wizualnego i kolidują z zabytkową przestrzenią. – „Każdy właściciel obiektu zabytkowego będzie musiał przedstawić projekt takiej reklamy, jaką chce umieścić i otrzymać na to zgodę. Jeżeli projekt będzie spełniał wszelkie normy określone w rozporządzeniu prezydenta Krosna, to oczywiście dostaje zgodę na umieszczenie reklamy. Będziemy konsultować nie tylko sam napis, także rozmiar i materiał, z jakiego będzie wykonana reklama. Będziemy musieli dopasować ją do witryny i elewacji danego budynku. Chcemy stworzyć na Rynku miejsce, które będzie estetyczne i miłe dla oka, a nie miejsce gdzie jest dosłownie »brudno« od chaosu reklamowego” – wyjaśnia pani Marta.

Pisaliśmy już o podobnych działaniach w Krakowie.