Kapitalizm na paA�stwowym

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) skarA?A� siA� na A�amanie praw pracowniczych. Prawdopodobnie wkrA?tce sprawa trafi do sA�du.

Jak pisze a�zDziennik Gazeta Prawnaa�?, wydawaA�oby siA�, A?e w urzA�dach paA�stwowych pracuje siA� osiem godzin dziennie i przestrzega praw pracowniczych. Nic bardziej mylnego. Od kilku miesiA�cy do redakcji dziennika napA�ywajA� skargi pracownikA?w ARiMR. JuA? w grudniu zatrudnione tam osoby informowaA�y o nieuczciwych praktykach, stosowanych wobec inspektorA?w terenowych. W ramach pensji muszA� oni zrealizowaA� 22 punkty (np. dokonaA� pomiaru powierzchni gruntA?w), a za kaA?dy kolejny otrzymywali 150 zA�. Jednak w ostatnim kwartale okazaA�o siA�, A?e za nastA�pne punkty dostanA� zaledwie 115 zA�. Co wiA�cej, ARiMR zapowiadaA�o zastosowanie niA?szej stawki do przeliczenia punktA?w z caA�ego roku. DziA�ki interwencji gazety, udaA�o siA� tego uniknA�A� (115 zA� zapA�acono za dodatkowe punkty z ostatniego kwartaA�u 2011 r.). Poszkodowani pracownicy zapowiadajA� jednak, A?e sprawa trafi do sA�du.

Innym pomysA�em na oszczA�dzanie na pracownikach terenowych jest niewypA�acanie im diet. Prezes ARiMR twierdziA�, A?e zawieszenie tychA?e bA�dzie rekompensowane przez nagrody. OkazaA�o siA� jednak, A?e kryteria ich przyznawania sA� niekorzystne dla zatrudnionych. WczeA�niej kaA?dy pracownik otrzymywaA� 11,5 zA� za realizacjA� kaA?dego punktu, obecnie zaA� dostaje tA� samA� kwotA� bez wzglA�du na liczbA� zrealizowanych punktA?w. a�� a�zDieta powinna byA� wypA�acana pracownikom bez wzglA�du na to, czy pracodawcy przewidujA� dodatkowA� rekompensatA�a�? a�� podkreA�la radca prawny, PaweA� Kisiel. Przepisy kodeksu pracy nie mogA� byA� mniej korzystne od regulaminu wynagradzania pracownikA?w. Stawka 11,5 zA� dziennie jest o poA�owA� niA?sza od przysA�ugujA�cej pracownikowi diety w wysokoA�ci 23 zA�.

PrzykA�ad ARiMR pokazuje, A?e negatywne cechy kapitalizmu odbijajA� siA� takA?e na urzA�dnikach, kojarzonych powszechnie z oA�miogodzinnym dniem pracy, premiami i przestrzeganiem praw pracowniczych.

Piotr Kuligowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>