a�zCudA?wa�? nie bA�dzie

Unia Europejska wprowadza obostrzenia w sloganach i przekazach reklamowych. JuA? wkrA?tce nie bA�dzie moA?na reklamowaA� np. jogurtA?w jako produktA?w wzmacniajA�cych ukA�ad odpornoA�ciowy czy trawienny.

Jak donosi serwis wyborcza.biz, Komisja Rynku WewnA�trznego i Ochrony KonsumentA?w Parlamentu Europejskiego (IMCO) zatwierdziA�a propozycjA� Komisji Europejskiej o zakazie stosowania 1,6 tys. haseA� reklamowych, zwiA�zanych z produktami spoA?ywczymi. Pozytywnie przez unijne instytucje zostaA�y ocenione tylko 222 hasA�a.

KontrolA� zajmowaA� siA� Europejski UrzA�d ds. BezpieczeA�stwa A�ywnoA�ci (EFSA). Jego przedstawiciele przyjmowali tylko te slogany, ktA?rych treA�A� znajdowaA�a potwierdzenie w badaniach naukowych. TestA?w nie przeszA�a m.in. A?adna kampania jogurtu probiotycznego. Zgodnie z nowymi wytycznymi, zakazane bA�dA� reklamy takich jogurtA?w jako A�rodka wzmacniajA�cego ukA�ad immunologiczny czy trawienny.

Producenci, stosujA�cy niewA�aA�ciwe hasA�a, bA�dA� mieli pA?A� roku na ich zmianA� lub dokonanie ekspertyz, ktA?re potwierdzA� deklarowane wA�aA�ciwoA�ci oferowanego produktu. Zagadnieniem treA�ci reklam Unia Europejska zajmuje siA� juA? od 2006 r. Od tego czasu EFSA skontrolowaA� ok. 44 tys. sloganA?w.

Piotr Kuligowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>