PrzywrA?ciA� Polsce przemysA�

Podczas uroczystoA�ci z okazji 19. rocznicy powstania Polskiego Lobby PrzemysA�owego ogA�oszono a�zApel o podjA�cie nowoczesnej reindustrializacji Polskia�? oraz opublikowany raport w tej sprawie.

31 marca 2012 r. w Warszawie odbyA�y siA� obchody 19-lecia PLP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Z tej okazji przyjA�to a�zApel o podjA�cie nowoczesnej reindustrializacji Polskia�?, nastA�pujA�cej treA�ci:

Zebrani na uroczystoA�ci rocznicowej Polskiego Lobby PrzemysA�owego uwaA?ajA�, iA? w obliczu globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, niezwykle przyA�pieszonych zmian technologicznych, spoA�ecznych i uA�atwionej migracji w celach zarobkowych, naglA�cA� potrzebA� jest podjA�cie nowoczesnej reindustrializacji Polski. Jej odpowiednikiem w historii Polski byA� realizowany z rozmachem, wielkA� konsekwencjA� i skutecznoA�ciA� program budowy od podstaw Centralnego OkrA�gu PrzemysA�owego. PowstawaA� w drugiej poA�owie lat trzydziestych ubiegA�ego wieku dziA�ki zaangaA?owaniu wybitnego polityka gospodarczego i mA�A?a stanu, Eugeniusza Kwiatkowskiego. JesteA�my przekonani, A?e to jedyna droga do zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej naszej gospodarki, jak rA?wnieA? do zrA?wnowaA?onego rozwoju kraju, co doprowadzi do umocnienia pozycji Polski w Europie i na A�wiecie.

Zwracamy siA� z Apelem do najwyA?szych wA�adz PaA�stwa a�� Prezydenta RP, RzA�du i Parlamentu a�� o przygotowanie narodowego programu reindustrializacji i podjA�cie energicznych dziaA�aA� w celu jego realizacji. Apelujemy takA?e do spoA�eczeA�stwa, organizacji pozarzA�dowych i zwiA�zkA?w zawodowych o poparcie tej wizji.

Polskie Lobby PrzemysA�owe uwaA?a, A?e gA�A?wnA� ideA� strategii rozwoju przemysA�u w Polsce, w najbliA?szym dwudziestoleciu, powinno byA� wykorzystanie nowej fazy rozwoju przemysA�u A�wiatowego. Pozwoli to przeprowadziA� nowoczesnA� reindustrializacjA� Polski, czyli ponownie oA?ywiA� przemysA�. Oczekiwane oA?ywienie przemysA�u A�wiatowego stwarza Polsce wyjA�tkowA�, byA� moA?e niepowtarzalnA�, szansA� rozwoju. Przynosi rA?wnieA? moA?liwoA�A� skorygowania bA�A�dA?w popeA�nionych wobec polskiego przemysA�u w okresie transformacji w latach 1989-2012. Tak rozumiana industrializacja nie jest bynajmniej prA?bA� odwrA?cenia historii, czy teA? powrotu do przeszA�oA�ci, a tym bardziej powtarzania modelu intensywnej industrializacji, zrealizowanej w PRL. Jest natomiast drogA� do rozwiA�zania nowych problemA?w o kluczowym znaczeniu dla przyszA�oA�ci Polski. Nowa industrializacja musi siA� zasadniczo rA?A?niA� od jej poprzednich form znanych z przeszA�oA�ci.

O ile celem industrializacji w PRL byA�o wprowadzenie kraju w erA� cywilizacji przemysA�owej, to obecna ma na celu wprowadzenie Polski w epokA� cywilizacji informacyjnej, czyli kolejnA� fazA� rozwoju A�wiata. W jej ramach szczegA?lnie poA?A�dane bA�dzie stwarzanie warunkA?w do powstawania nowych przedsiA�biorstw oraz firm przemysA�owych opartych na wiedzy i podmiotowym wykorzystaniu kapitaA�u ludzkiego, a takA?e najnowszych technologii, w tym podwA?jnego zastosowania a�� zrodzonych w przemyA�le obronnym i technologii informacyjnych.

Jak rozumieA� nowoczesnA� reindustrializacjA�? Po pierwsze, jako stanowcze przeA�amanie stereotypA?w myA�lenia o przemyA�le i produkcji jako relikcie przeszA�oA�ci.

Po drugie, jako uA�wiadomienie faktu, A?e kraje i miasta, ktA?re zachowaA�y przemysA� lub rozwinA�A�y nowe gaA�A�zie produkcji sA� bardziej odporne na kryzysy wywodzA�ce siA� z rynkA?w finansowych. Po trzecie, jako potrzebA� ochrony infrastruktury technicznej, ktA?re PaA�stwo zbudowaA�o w minionym okresie, poniewaA? stanowi ona bazA� do szybkiej reindustrializacji.

ApelujA�c o podjA�cie nowoczesnej reindustrializacji podkreA�lamy, A?e musi ona mieA� wymiar krajowy, ale i lokalny. DoskonaA�ym przykA�adem jest sytuacja terenA?w po byA�ych ZPC Ursus w Warszawie, gdzie lokalny samorzA�d a�� siA�A� inercji a�� usiA�uje wprowadziA� w miejsce przemysA�u, zweryfikowanA� negatywnie przez obecny kryzys, wizjA� miasta usA�ug i konsumpcji. Tymczasem prawdziwA� potrzebA�, jak wskazujA� w tej chwili eksperci polscy i zagraniczni, jest tworzenie struktur wspierajA�cych nowoczesny przemysA� bA�dA�cy motorem napA�dowym miast i PaA�stw, oparty na wiedzy i kapitale ludzkim, tworzA�cy liczne miejsca pracy w nowych branA?ach i zawodach.

SzczegA?A�owe propozycje dotyczA�ce podjA�cia nowoczesnej reindustrializacji kraju zawarte zostaA�y w opracowanym przez ekspertA?w Polskiego Lobby PrzemysA�owego Raporcie pt. a�zStraty w potencjale polskiego przemysA�u i jego uA�omna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polskia�?.

Pod Apelem podpisaA�a siA� wiA�kszoA�A� uczestnikA?w uroczystoA�ci 19-lecia powstania Polskiego Lobby PrzemysA�owego.

CaA�y raport moA?na pobraA� tutaj.

2 odpowiedzi na „PrzywrA?ciA� Polsce przemysA�

 1. Wojciech Skoczyński pisze:

  Jestem przedostatnim żyjącym budowniczym Polskiej Miedzi. proszę zajrzeć do mojej autobiografii dostępnej w bibliotece senatu USA, lub w wydawnictwie „ratniak Gliwicki” . Znajdziecie w nim odpowiedzi na Wsaze pytania.
  Pozdrawiam
  Skoczynski

 2. Wojciech Skoczyński pisze:

  Jestem przedostatnim żyjącym budowniczym Polskiej Miedzi. proszę zajrzeć do mojej autobiografii dostępnej w bibliotece senatu USA, lub w wydawnictwie „Bratniak Gliwicki” . Znajdziecie w nim odpowiedzi na Wsaze pytania.
  Pozdrawiam
  Skoczynski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>