Hiperpodatek

Hiperpodatek

Irlandia Północna wprowadziła tzw. podatek Tesco, dotyczący dużych sieci handlowych. Ma on zrównoważyć lukę powstałą wskutek obniżenia podatków płaconych przez małe sklepy, a także ułatwić tym ostatnim konkurowanie z gigantami.

Jak informuje Wyborcza.biz, nowy podatek według wyliczeń rządu przyniesie do budżetu aż 5 mln funtów. Wyrówna to „dziurę” powstałą po planowanym zmniejszeniu obciążeń podatkowych dla małych sklepów. Duże sieci handlowe oczywiście ostro krytykują takie rozwiązanie. Justin King, szef Sainsbury, trzeciej co do wielkości sieci hipermarketów w Wielkiej Brytanii, uważa, że „podatek Tesco” jest niesprawiedliwy w stosunku do supermarketów oraz stanowi zagrożenie w postaci ograniczenia inwestycji i zmniejszenia miejsc pracy. Podobne głosy słychać m.in. ze strony Ikei oraz stowarzyszenia zrzeszającego duże sieci handlowe.

Lokalny rząd broni nowego rozwiązania. Jak podkreśla minister finansów, Sammy Wilson, podatek, który będą musiały zapłacić sieci, stanowi niewielki procent ich olbrzymich zysków. Przeciętna placówka handlowa zapłaci rocznie około 66 tys. brytyjskich funtów.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Caritas nie zastąpi państwa

Caritas nie zastąpi państwa

W roku 2011 aż o 6 mln wzrosła liczba posiłków wydanych przez Caritas. Świadczy to o postępującej pauperyzacji polskiego społeczeństwa.

Jak powiedział „Naszemu Dziennikowi” sekretarz Caritas Polska, ks. Zbigniew Sobolewski, zgłaszające się osoby nierzadko proszą nie tylko o jedzenie, ale także o dofinansowanie zakupu lekarstw, opłaty prądu czy czynszu za mieszkanie. O coraz większej biedzie świadczy także wzrost liczby wydanych posiłków – z 26 mln w 2009 r. do 31 mln w roku 2010.

Co więcej, wbrew „menelskim” stereotypom, do Caritasu często przychodzą samotne, starsze osoby, których renta lub emerytura nie wystarcza na godne życie. O pomoc nierzadko proszą również rodziny, pozbawione środków do życia z powodu bezrobocia, śmierci albo choroby osoby pracującej.

Według zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, księdza Andrzeja Kołodziejczyka, państwo powinno podjąć bardziej aktywną walkę z ubóstwem, gdyż często osoby otrzymujące zasiłki wciąż pozostają biedne. Jego zdaniem, niepodnoszenie od wielu lat progów uprawniających do przyjmowania rozmaitych świadczeń, jest próbą zakamuflowania postępującej pauperyzacji. Tymczasem utrzymujący się z datków Caritas nie jest w stanie zastąpić państwa.

Piotr Kuligowski

Nie oddadzą cukru

Nie oddadzą cukru

Skutek odniosły protesty plantatorów buraków cukrowych i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej przeciwko nieprawidłowościom w prywatyzacji spółki. Prywatyzacja KSC została wstrzymana.

Ministerstwo Skarbu Państwa zostało poinformowane o nieprawidłowościach w procesie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej przez organizacje rolnicze – informuje portal Farmer.pl. – „Poprzez podstawione osoby, tzw. słupy, instytucje i firmy chciały przejąć akcje KSC. Bo jak inaczej o nich mówić, skoro osoba, która gospodaruje na 5 ha, otrzymała kredyt na zakup akcji na 20 mln zł” – opisuje sytuację Stanisław Lubaś, szef NSZZ „Solidarność” w KSC.

Wolą Skarbu Państwa było powołanie na bazie KSC spółki pracowniczo-plantatorskiej. Próby przejęcia większościowego pakietu udziałów przez prywatne firmy przekreślały tę ideę.

PortalSpożywczy.pl przytacza słowa Stanisława Barnasia, prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz przedstawiciela spółki Nasz Polski Cukier, według którego to Grupa Maspex chciała skupić udziały w największej polskiej firmie produkującej cukier: „Firma Maspex chciała nabyć akcje KSC poprzez swoją spółkę zależną Lubella. Firma złożyła na piśmie propozycję spółce Nasz Polski Cukier i proponowała 400 tys. zł za każdy 1% akcji KSC. Firma chciała mieć ponad 60% udziału w kapitale zakładowym spółki”. Dodał, że firmie udało się porozumieć z ok. 60 plantatorami. Rzecznik prasowy Grupy Maspex, Dorota Liszka, przyznała, że spółka udostępniła środki finansowe w formie pożyczek plantatorom i pracownikom uprawnionym do zakupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej.

Decyzja ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego o przerwaniu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej i odstąpieniu od oferty oznacza, że zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego spółki, zapisy złożone na akcje KSC zostaną uznane za nieważne, dokonane płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, a ustanowione zabezpieczenia zostaną uchylone, nie później niż 14 dni po dacie ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty. Zwrot środków nastąpi w sposób zadeklarowany przez osobę uprawnioną w momencie składania zapisu. – „Decyzja została podjęta na podstawie analizy ryzyk związanych z realizacją transakcji, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i interesu Skarbu Państwa” – poinformował Tomasz Lenkiewicz, podsekretarz stanu w MSP i zapowiedział, że jeszcze w tym roku proces prywatyzacji zostanie wznowiony.

Kapitał dla czasopism

Kapitał dla czasopism

Zapraszamy na nietypowe spotkanie poświęcone finansowaniu czasopism niskonakładowych. Nasze redakcje nie są skazane jedynie na finansowe wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury.

Fundacja Schumana zaprasza na spotkanie poświęcone możliwości współpracy wydawców czasopism niskonakładowych z partnerami komercyjnymi i społecznymi. Odbędzie się ono w Warszawie w środę, 11 kwietnia w godzinach 9.45 – 13.30. Jest pokłosiem spotkań, w których aktywnie uczestniczyła przez ponad rok redakcja „Nowego Obywatela”, a które doprowadziły do korekt w sposobie przyznawania ministerialnych dotacji dla czasopism – system wciąż nie jest doskonały, ale obecna formuła jest bardziej przejrzysta i egalitarna.

Celem spotkania jest wskazanie na możliwości rozwoju oraz finansowania działalności wydawniczej i innych inicjatyw. W jakim zakresie czasopisma niskonakładowe mogą być partnerem dla fundacji partyjnych w Polsce i innych instytucji grantodawczych? Jak wygląda współczesny rynek reklamy i jak ją pozyskać? CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, czyli jaki biznes w Polsce zainteresowany jest wspieraniem podmiotów z misją? – na te pytanie odpowiemy na spotkaniu.

Zgłoszenia należy kierować na adres: poczta@schuman.org.pl do wtorku, 10 kwietnia.

Program spotkania:

Kapitał dla czasopism
Środa, 11 kwietnia 2012 roku
Fundacja Schumana, Warszawa, Al. Ujazdowskie 37/5
9.45-10.00
Anna Radwan. Powitanie i wprowadzenie do spotkania

10.00-11.00
Fundacje (także partyjne) w Polsce.
Hanna Dmochowska, Fundacja Konrada Adenauera
Przedstawiciele Fundacji Boscha i Eberta w Polsce

11.15-12.15
Reklama dźwignią handlu. Jaka szansa na reklamę?
Weronika Szwarc-Bronikowska, Dom Mediowy MediaOM

12.30-13.30
Biznes, misja i pieniądze. Komu na tym zależy?
Mirella Panek-Owsińska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu

13.30 Zakończenie

O wcześniejszych spotkaniach i naszych postulatach zmian w sposobie przyznawania dotacji przez MKiDN pisaliśmy m.in. tutaj oraz tutaj.