Samoobrona

ZaangaA?owanie i merytoryczne argumenty zwiA�zkowcA?w z OPZZ pomogA�y w zahamowaniu bezmyA�lnej prywatyzacji spA?A�ki a�zWarmiaa�?. Los ponad 700 pracownikA?w miaA� byA� zaleA?ny od firmy o niejasnej kondycji i zamiarach.

Jak informuje a�zKronika zwiA�zkowa OPZZa�?, przedsiA�biorstwo stanowi A?rA?dA�o utrzymania dla ponad 700 rodzin. Helena Danielak a�� przewodniczA�ca ZwiA�zku Zawodowego PracownikA?w a�zWARMIAa�? S.A. w KA�trzynie oraz Barbara Szezepuch-Krasowska a�� przewodniczA�ca NSZZ PracownikA?w a�zWARMIAa�? S.A. w MrA�gowie od kilku miesiA�cy przedstawiaA�y wA�aA�cicielowi dane ekonomiczne i statystyczne podwaA?ajA�ce wiarygodnoA�A� finansowA� potencjalnego inwestora a�� PrzedsiA�biorstwa Produkcyjnego Infinity Group Sp. z o.o. z siedzibA� w Bartoszycach.

ZwiA�zki zawodowe nalegaA�y na odstA�pienie od negocjacji z Infinity Group. W obawie przed utratA� miejsc pracy podjA�to dziaA�ania zmierzajA�ce do zawiA�zania spA?A�ki pracowniczej, ktA?ra wziA�A�aby udziaA� w prywatyzacji a�zWARMIIa�?. OPZZ wystA�piA�o w tej sprawie do przedstawicieli Skarbu PaA�stwa, wskazujA�c, A?e argumenty zwiA�zkA?w zawodowych powinny zostaA� wnikliwie przeanalizowane przed podjA�ciem dalszych decyzji. a�zNaleA?y zbadaA� trwajA�cy proces prywatyzacji pod kA�tem zapewnienia ochrony praw ekonomicznych i socjalnych pracownikA?w spA?A�ki A�WarmiaA� S.A., jak rA?wnieA? zweryfikowaA� wiarygodnoA�A� i kondycjA� finansowA� spA?A�ki Infinity Group Sp. z o.o. oraz jej zamiary inwestycyjnea�? a�� napisaA� w piA�mie do ministra skarbu paA�stwa Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczA�cy OPZZ.

W efekcie, Minister Skarbu PaA�stwa podjA�A� decyzjA� o odstA�pieniu od negocjacji i zamkniA�ciu bez rozstrzygniA�cia dotychczasowej procedury zbycia akcji spA?A�ki. JednoczeA�nie Ministerstwo wystosowaA�o pismo, w ktA?rym wyraziA�o przekonanie, iA? zbycie akcji a�zWARMIIa�? na rzecz podmiotu skupiajA�cego jej pracownikA?w pozostaje optymalnym rozwiA�zaniem i zachA�ciA�o do udziaA�u spA?A�ki pracowniczej w kolejnym procesie prywatyzacji, ktA?ry ma zostaA� wznowiony za kilka miesiA�cy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>