Brak Higieny Pracy

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 5,5 tys. pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących szkolenia pracowników w zakresie bhp. Co czwarty kontrolowany nie stanął na wysokości zadania.

Na podstawie analizy przyczyn wypadków przy pracy można wysnuć wniosek, że jakość szkoleń jest niska – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Niestety pracodawcy, wybierając ofertę szkoleniową, rzadko kierują się dobrą marką firmy – zazwyczaj głównym kryterium jest cena usługi.

Dwie trzecie skontrolowanych w 2011 r. pracodawców, szczególnie z małych firm (zatrudniających do 49 pracowników), do przeprowadzania szkoleń wynajęło firmy, zamiast przeprowadzać je we własnym zakresie. Tylko 14% podmiotów, którym pracodawcy zlecili szkolenie okresowe pracowników, prowadziło działalność szkoleniową na podstawie ustawy o systemie oświaty, a zatem było objętych nadzorem właściwego kuratora. Pozostałe szkoliły na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – a więc bez jakiegokolwiek nadzoru.

– „Brak nadzoru merytorycznego nad częścią firm szkoleniowych sprawia, że świadczone przez nie usługi nie spełniają celów, dla jakich są prowadzone” – ostrzega Stanisław Wójcik z departamentu nadzoru i kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

Z danych GUS wynika, że 70% wszystkich przyczyn wypadków jest spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem się pracownika, brakiem lub niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym, nieużywaniem sprzętu ochronnego. Gdyby szkolenia były prowadzone rzetelnie, prawdopodobnie zmalałaby liczba wypadków przy pracy.

– „Dlatego sygnalizujemy parlamentarzystom ten problem. Do nich należy decyzja, czy zmienione będą przepisy dotyczące nadzoru nad firmami szkoleniowymi prowadzonymi działalność na postawie umowy o swobodzie działalności gospodarczej” – dodaje Stanisław Wójcik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>