Przeciw handlowi zdrowiem

Przeciw handlowi zdrowiem

Kwidzyńska „Solidarność” domaga się referendum w sprawie sprzedaży przez lokalne samorządy udziałów w spółce Zdrowie, która zarządza kwidzyńskim szpitalem.

W przetargu ma być sprzedanych 80% akcji, w tym wszystkie należące do miasta i większość będących w posiadaniu powiatu – informuje „Dziennik Bałtycki”. „Solidarność” obawia się, że przekazanie kwidzyńskiego szpitala w ręce prywatnego zarządcy utrudni dostęp mieszkańców powiatu do usług medycznych. Związkowcy oceniają tę sytuację jako przejaw uciekania władzy publicznej od odpowiedzialności za zdrowie obywateli.

Podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie są już zbierane. Aby do niego doszło, potrzeba podpisów od minimum 10% uprawnionych do głosowania, czyli od ok. 6500 osób.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kanada pachnąca rozsądkiem

Kanada pachnąca rozsądkiem

Większość Kanadyjczyków jest gotowa płacić większe podatki dla zmniejszenia nierówności społecznych, a niemal wszyscy są za zwiększeniem podatków dla zamożnych.

Jak informuje portal ekonomia24.pl za Agence France Presse, w Kanadzie na fali dyskusji dziejących się „za miedzą”, czyli w USA, postanowiono sprawdzić preferencje społeczne ws. podatków. W Stanach Zjednoczonych pomysły podwyższenia podatków wywołują burzliwe dyskusje, stając się głównym tematem kampanii wyborczej. Okazało się, że w  Kanadzie nawet najlepiej zarabiający są za podwyższeniem progów podatkowych.

Takie wyniki przyniosły badania ankietowe Broadbent Institute. Około 64 proc. z 2 tys. zapytanych stwierdziło, że byłoby skłonnych płacić większe podatki dla zapewnienia sprawnej państwowej służby zdrowia, programów podnoszenia kwalifikacji po ukończeniu szkoły średniej, systemu emerytur. 23 proc. oceniło takie pomysły ze znacznym entuzjazmem.

Przytłaczająca większość, bo aż 83 proc. ankietowanych, w tym najlepiej zarabiający,  popiera podwyższenie progów dla najbogatszych Kanadyjczyków. Do tej grupy należy też spora część elektoratu prorynkowej Partii Konserwatywnej – 58 proc. tych ankietowanych, którzy okazali się jej wyborcami, popiera lekkie podwyższenie progów podatkowych na sfinansowanie wydatków socjalnych budżetu.

69 proc. ankietowanych popiera też przywrócenie podatku spadkowego, który zlikwidowano w latach 80. Optują oni za tym, żeby 35-procentowy podatek spadkowy dotyczył każdej odziedziczonej nieruchomości wartej ponad 5 milionów dolarów.

Ekologia prospołeczna

Ekologia prospołeczna

Realizacja programu głębokiej termomodernizacji w polskim budownictwie to szansa m.in. na powstanie nawet 250 tys. nowych miejsc pracy, ograniczenie emisji CO2, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i obniżenie kosztów energii.

Opracowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju raport „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce” wykazał, że zakrojona na dużą skalę głęboka termomodernizacja budynków w całym kraju umożliwiłaby zmniejszenie do 84% ilość energii zużywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczenie związanej z tym emisji CO2 – informuje portal wnp.pl. – „Korzyści z wdrożenia ambitnej polityki zwiększania efektywności energetycznej budynków jest jednak dużo więcej. To szansa na zwiększenie niezależności energetycznej Polski, poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost ekoinnowacyjności oraz poprawę komfortu życia obywateli” – wyjaśnia Henryk Kwapisz, przedstawiciel Saint-Gobain, firmy produkującej materiały budowlane.

Autorzy raportu przekonują, że realizacja programu głębokiej termomodernizacji polepszy kondycję polskiej gospodarki poprzez zwiększenie zatrudnienia, szybki rozwój produkcji urządzeń oraz materiałów do termomodernizacji i zarządzania energią, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a także umożliwienie zamknięcia luki w bilansie energetycznym państwa, związanej z wyłączaniem przestarzałych bloków w elektrowniach węglowych, planowanym na lata 2013-2020.

Pozytywne skutki termomodernizacji odczują również gospodarstwa domowe – niższe rachunki zmniejszą zagrożenie ubóstwem energetycznym, wzrośnie wartość nieruchomości. Poza tym zmniejszą się koszty zewnętrzne związane z produkcją energii, co sprawi, że np. dzięki niższym zanieczyszczeniom powietrza spadnie zachorowalność na choroby układu oddechowego i inne.

Programy poprawy efektywności energetycznej od lat podejmowane są w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach polityki spójności są i w najbliższej perspektywie będą dostępne środki na działania proefektywnościowe. Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 10. dyrektywy ETS 2003/87/EC, minimum 50% zysków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 powinno być przeznaczonych na przedsięwzięcia przyczyniające się do ochrony klimatu – podkreślają eksperci Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Potrzeba równości

Potrzeba równości

19 kwietnia (czwartek) w Krakowie odbędzie się kolejne spotkanie kółka samokształceniowego w ramach projektu „Po kapitalizmie”. Tym razem referat pt. „Potrzeba równości” wygłosi nasz stały współpracownik, Krzysztof Wołodźko.

Krzysztof Wołodźko wygłosi referat pt. „Potrzeba równości”. Kanwą wystąpienia będzie książka „Duch równości”, autorstwa Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Jej recenzja, autorstwa Wołodźki, ukaże się w najbliższym numerze „Nowego Obywatela”.

Idea równości było jedną z przyświecających Rewolucji Francuskiej. Równość – hasło społeczne i polityczne, bliskie społeczeństwom demokratycznym. Czy jednak w dzisiejszym świecie jest miejsce na równość? Czy społeczeństwa i elity polityczne odwołujące się do idei demokratyczno-liberalnych traktują równość serio? Czy w świecie, w którym coraz kolejne decyzje ekonomiczne prowadzą do pogłębiania nierówności, możemy mieć nadzieje na bardziej egalitarne społeczeństwo?

Autorzy „Ducha równości”, opierając się na wynikach ponad 30 lat swojej pracy badawczej, twierdzą, że duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych.

Warto zatem przyjrzeć się przyczynom i społecznym konsekwencjom nierówności, warto porozmawiać o tym, czy równość jest szansą na społeczeństwa bardziej sprawiedliwe i żyjące w dobrostanie. Czy równość może stać się jednym ze znaków wyróżniających świata po kapitalizmie?

Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, 19 kwietnia, godz. 18.30. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Więcej informacji o projekcie „Po kapitalizmie” można przeczytać tutaj. Projekt realizowany jest we współpracy z redakcją „Nowego Obywatela”, Stowarzyszeniem DoxoTronica i pismem internetowym „Nowe Peryferie”.