Farsa samorządowo-demokratyczna

Stowarzyszenie My-Poznaniacy krytykuje władze Poznania za absurdalne zasady konsultowania ze społeczeństwem kierunków polityki mieszkaniowej.

Przytaczamy oświadczenie w całości:

Oświadczenie w sprawie konsultacji społecznych na temat
POLITYKI MIESZKANIOWEJ MIASTA POZNANIA

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec faktu, iż Urząd Miasta Poznania wyznaczył rażąco krótki termin konsultacji społecznych (10-dniowy – do 20 kwietnia br.) dotyczących długofalowej polityki mieszkaniowej Poznania na lata 2012-2022. Dowiedzieliśmy się o tym pod koniec okresu „konsultacji” z mediów, co jest nie do przyjęcia.

Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania, w kontekście procesu wyludniania się Śródmieścia i zmniejszania się liczby mieszkańców miasta, braku mieszkań komunalnych, i generalnie mieszkań dostępnych zwłaszcza dla młodych absolwentów szkół i uczelni, którzy mogliby w Poznaniu zakładać rodziny, niezapewnienia odpowiedniej infrastruktury na obrzeżach miasta pod inwestycje mieszkaniowe, zadłużenia miasta wobec właścicieli kamienic i braku systemowego programu uchronienia ich przed ruiną – powinna być jedną z najważniejszych, priorytetową dla rozwoju miasta strategiczną polityką miejską. Nie jest możliwe przeanalizowanie materiałów odnoszących się do tak doniosłej problematyki, obejmującej tak długą perspektywę czasową, w nieco ponad tydzień. Takie konsultacje mogą mieć tylko i wyłącznie charakter pozorny, fasadowy. Nie chcemy się na to godzić!

Zadajemy też pytanie – czy i jak zakres problemów poruszanych w ramach tych konsultacji ma się do prowadzonej obecnie, z inicjatywy rady miasta – społecznej debaty o odrodzeniu Śródmieścia?

Zdecydowanie domagamy się, by czas konsultacji dotyczących polityki mieszkaniowej został przedłużony przynajmniej do końca maja br., a one same powinny zostać szeroko rozpropagowane wśród mieszkańców Poznania. O terminach i miejscach konsultacji powinny zostać powiadomione organizacje społeczne, zajmujące się zagadnieniami związanymi z problematyką mieszkaniową, gospodarką przestrzenną, rewitalizacją miasta i tematyką społeczną. Każda z nich ma  prawo do uczestnictwa, każda z nich ma prawo do informacji.

Uważamy także, że forma konsultacji powinna być zróżnicowana. Proponujemy w pierwszym etapie pisemne uwagi do projektu urzędu miasta, a w drugim dyskusje z urzędnikami i radnymi miejskimi. Uważamy również za konieczne włączenie w te konsultacje Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego przy urzędzie miasta jako ustawowych ciał konsultacyjnych. A także umożliwienie zabrania głosu ekspertom niezwiązanym z urzędem miasta.

Tylko szerokie i rzetelne konsultacje pozwolą na wypracowanie społecznie akceptowanego programu długofalowej polityki mieszkaniowej na miarę potrzeb mieszkańców Poznania.

Oczekujemy z strony urzędu miasta konkretnych propozycji organizacyjnych w sprawie realizacji konsultacji.

Za zarząd Stowarzyszenia My-Poznaniacy

Anna Wachowska-Kucharska, wiceprezeska zarządu
Lech Mergler, sekretarz My-Poznaniacy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>