Kontrolerzy spoA�eczni nie majA� A�atwo

Polskie watchdogi (obywatelskie organizacje straA?nicze) borykajA� siA� z licznymi problemami szczegA?lnie w egzekwowaniu dostA�pu do informacji publicznej a�� oto wniosek z debaty zorganizowanej w czwartek przez Instytut Spraw Publicznych i FundacjA� Eberta.

ChoA� patrzenie wA�adzy na rA�ce wciA�A? jest dziaA�alnoA�ciA� niepopularnA�, to watchdogi sA� potrzebne szczegA?lnie na poziomie lokalnym, gdzie najA�atwiej zauwaA?yA� efekty ich dziaA�ania. a�� a�zZaciera siA� granica miA�dzy wA�adzA� ustawodawczA� i wykonawczA�, dlatego kluczowe jest A�ledzenie tego, co dzieje siA� na poziomie rzA�dua�? a�� zaznaczyA� Krzysztof Izdebski ze Stowarzyszenia LiderA?w Lokalnych Grup Obywatelskich. a�� a�zOstatnie doA�wiadczenia chociaA?by z ACTA pokazujA�, A?e rzA�dowi spieszy siA� w sprawach kontrowersyjnych i nie ma czasu na wysA�uchanie publiczne, dlatego czA�sto organizacje straA?nicze sA� ignorowanea�? a��A� dodaA�.

CierpliwoA�A� a�� to gA�A?wna cecha, ktA?rA� powinny posiadaA� organizacje straA?nicze a�� podkreA�laA�a Katarzyna Batko-ToA�uA� rA?wnieA? ze Stowarzyszenia LiderA?w Lokalnych Grup Obywatelskich a�� jest to praca nierzadko niewdziA�czna, a na efekty dziaA�aA� watchdogowych trzeba czekaA� latami.

Osoby zaangaA?owane w dziaA�alnoA�A� straA?niczA�, czA�sto muszA� liczyA� siA� z niezrozumieniem wA�asnych A�rodowisk, ciA�gA�A� krytykA� lub atakami. a�� a�zWszyscy wiedzA�, gdzie mieszkam, mogA� przebiA� oponA� albo zniszczyA� lusterko a��A� dlatego teA? w tej dziaA�alnoA�ci konieczne jest sieciowanie a�� spotykanie siA� z osobami z caA�ej Polski, ktA?re majA� takie same problemya�? a�� mA?wiA� Maciej PuA�awski z lokalnej gazety a�zStacja TA�uszcza�?. a��TA�uszcz, gdzie prowadzi wraz z A?onA� lokalnA�, bezpA�atnA� gazetA�, jest 18-tysiA�cznym miastem, w ktA?rym prawie kaA?dy ma czA�onka rodziny zatrudnionego w instytucjach publicznych.A� MonitorujA�c sesje Rady Miasta, umieszczajA�c nagrania z nich na stronie internetowej, domagajA�c siA� dostA�pu do informacji publicznej o wydatkach magistratu, spotyka siA� z opiniA�, A?e a�zniszczy samorzA�dy i wA�asne gniazdoa�?. Jednak, jak podkreA�liA� PuA�awski, widaA� efekty jego pracy a�� jest pewne oddziaA�ywanie na RadA� Miasta. Radni starajA� siA� przygotowaA� do posiedzeA� majA�c A�wiadomoA�A�, A?e opiszA� to w gazecie.

Danuta Przywara, prezeska HelsiA�skiej Fundacji Praw CzA�owieka, zwrA?ciA�a uwagA� na zauwaA?alne przemiany funkcjonowania watchdogA?w przed 2004 rokiem i po wejA�ciu Polski do Unii Europejskiej. W latach 90. zarA?wno wA�adze jak i media traktowaA�y organizacje straA?nicze jako swoich gA�A?wnych sojusznikA?w w dostosowywaniu prawodawstwa polskiego do norm miA�dzynarodowych, aby wejA�A� do UE i NATO. Obecnie watchdogi straciA�y zdecydowanego sojusznika we wA�adzach centralnych.

KaA?dy moA?e domagaA� siA� swoich praw w sA�dzie i dlatego powinien wiedzieA�, jak one funkcjonujA�. Sprawdza to Fundacja Court Watch Polska a�� ktA?rA� reprezentowaA� Bartosz Pilitowski. Courtwatch szkoli studentA?w, wkrA?tce takA?e UniwersytetA?w Trzeciego Wieku,A� do monitorowania jak pracujA� sA�dy. a�� a�zChodA?my do sA�dA?w sprawdziA�, czy wszystko jest tam w porzA�dku a�� zachA�caA� Pilitowski. a��A� Mamy dowody na to, A?e sama obecnoA�A� ludzi na sali sA�dowej wpA�ywa na zachowania sA�dziA?w, byA� moA?e oznacza to bardziej sprawiedliwy proces. Nawet drobne zaangaA?owanie, pA?jA�cie na jednA� dwie rozprawy naprawdA� coA� zmieniaa�?.

Uczestnicy seminarium sygnalizowali, A?e problemem jest takA?e wspA?A�praca mediA?w i organizacji straA?niczych. Polityzacja mediA?w nie sprzyja ani wywieraniu nacisku na wA�adze, ani edukacji spoA�eczeA�stwa a�� mA?wiA�a Danuta Przywara. Media wolA� a�zkrwawe historiea�?, a dA�ugotrwaA�e wprowadzanie zmian prawnych nie jest dla nich interesujA�ce.

Na podstawie informacji prasowej Instytutu Spraw Publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>