Jesteśmy na spółdzielczym froncie

Podczas posiedzenia władz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych skład zarządu organizacji został uzupełniony o Michała Sobczyka – jednego z redaktorów „Nowego Obywatela” oraz prezesa Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, będącego wydawcą pisma.

Związek zrzesza spółdzielnie socjalne, m.in. zapewniając im wsparcie szkoleniowe i doradcze, przeprowadzając w nich wymagane prawem audyty (tzw. lustracja), oraz reprezentując cały sektor wobec organów administracji państwowej i samorządowej. OZRSS zajmuje się także promocją idei kooperatywnej oraz animowaniem współpracy między spółdzielniami. Kandydaturę naszego redakcyjnego kolegi na wakujące miejsce w pięcioosobowym zarządzie organizacji wysunął jej prezes, Cezary Miżejewski, zaś rada nadzorcza przychyliła się do jego wniosku.

Michał Sobczyk poza aktywnością na rzecz szeroko rozumianej gospodarki społecznej, prowadzoną na niwie wydawniczej i dziennikarskiej, jest także współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej ISSA. W ramach OZRSS ma wspomóc wysiłki organizacji na rzecz polepszenia społecznego odbioru spółdzielczości. Możliwość bezpośredniego zaangażowania się naszego przedstawiciela w prace Związku otwiera się w ciekawym momencie. Obecnie krystalizuje się polski model spółdzielczości socjalnej i OZRSS walczy, by jak najlepiej wspierał on reintegrację społeczną i zawodową, zamiast być maszynką do wyciągania publicznych pieniędzy przez samozwańczych „animatorów przedsiębiorczości społecznej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>