Wyższa szkoła oporu

Przedstawiciele „Solidarności” zwrócili się do rządu i parlamentarzystów z apelem o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zdecydowali też o protestach na uczelniach, planowanych na inaugurację roku akademickiego 2012/2013.

Jak informuje portal Mediarp.pl, uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” podjęli decyzję o protestach z powodu braku dialogu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat opracowanego przez Związek projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników uczelni publicznych.

„Rząd Premiera Tuska, formułując w 2008 roku założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, za niezbędny warunek powodzenia tej reformy uznał coroczny wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa o 0,158% PKB (bez środków z funduszy strukturalnych UE) do 2013 roku. Tymczasem w ciągu ostatnich czterech lat łączne budżetowe wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe, w proporcji do produktu krajowego brutto, znacząco spadły” – napisali delegaci w apelu o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślili, że finansowanie nauki wykazuje od wielu lat cechy stagnacji na poziomie dużo poniżej 1 proc. PKB, podczas gdy wiele krajów Unii Europejskiej od lat wydaje na ten cel co najmniej 2% PKB.

W apelu delegaci domagają się też usunięcia patologii płacowych na wyższych uczelniach oraz wieloetatowości. Zdaniem uczestników WZD, rozwiązaniem płacowych problemów pracowniczych jest zgłoszony w lipcu 2011 r. przez KSN i Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników uczelni publicznych. – „Brak woli resortu do prowadzenia dialogu na temat naszego projektu oraz w rozwiązywaniu spraw płacowych stał się przyczyną sporu zbiorowego z MNiSW, który rozpoczęliśmy na początku czerwca. Minister Barbara Kudrycka o sporze do tej pory nie powiadomiła Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego uznaliśmy, że w tej sprawie musimy wywrzeć stanowczy nacisk na ministerstwo” – informuje prof. Edward Malec, przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”. Uczestnicy WZD w uchwale zdecydowali o zorganizowaniu akcji protestacyjnych podczas inauguracji roku akademickiego 2012/2013.

Delegaci wyrazili również dezaprobatę dla praktyki finansowania uczelni prywatnych ze środków publicznych, argumentując, że uczelnie niepubliczne z założenia są przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk. – „Moim zdaniem wielomilionowe kwoty przeznaczane z budżetu państwa na szkoły niepubliczne to pieniądze wyrzucone w błoto, bo te uczelnie reprezentują bardzo niski poziom” – mówi prof. Edward. Malec.

W najnowszym numerze „Nowego Obywatela”, który lada dzień trafi do punktów sprzedaży, publikujemy artykuł o sytuacji w szkolnictwie wyższym – można go w całości przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>