Coraz więcej biedy

W ubiegłym roku po raz pierwszy od sześciu lat przybyło w naszym kraju rodzin w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. W nędzy żyło aż 2,6 mln Polaków, a w tym roku poziom ubóstwa prawdopodobnie jeszcze wzrośnie.

Jak wynika z szacunków GUS, w 2011 r. w skrajnym ubóstwie żyło 6,7 proc. Polaków – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. To o 1 pkt. proc. więcej niż w roku poprzednim. I co ważne, sytuacja w tym względzie pogarsza się po wcześniejszych pięciu latach poprawy.

Z obliczeń „DGP” wynika, że w ubiegłym roku liczba osób dotkniętych skrajnym zubożeniem zwiększyła się o około 400 tys. – do 2,6 mln. Ich wydatki były mniejsze od minimum egzystencji obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, które uwzględnia tylko kwoty pozwalające na skromne wyżywienie i utrzymanie bardzo małego mieszkania. W ub.r. miesięczne minimum dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosiło 495 zł, a dla czteroosobowego (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci w wieku do 14 lat) – 1336 zł.

Co spowodowało taki wzrost biedy? – „To między innymi efekt niskiej dynamiki wynagrodzeń, notowanej od przynajmniej dwóch lat oraz wysokiego i rosnącego bezrobocia” – ocenia dr Waldemar Urbanik, socjolog z Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Lata 2006-2008, gdy liczba biednych szybko się kurczyła, to czas, gdy siła nabywcza płac rosła o 4-6 proc. rocznie i gwałtownie spadał też poziom bezrobocia. W ubiegłym roku zaś realne wynagrodzenia w gospodarce wynikające z pracy zwiększyły się tylko o 1,2 proc., podczas gdy dochody z innych źródeł spadły. Liczba bezrobotnych sięgnęła blisko 2 mln osób. A, jak dodaje prof. Henryk Domański, socjolog z PAN, „głównym czynnikiem sprzyjającym biedzie jest wykluczenie społeczne, przede wszystkim wykluczenie poza rynek pracy”.

Według GUS, ubóstwem najbardziej zagrożone są właśnie gospodarstwa domowe bezrobotnych. Poniżej minimum egzystencji żyło w ubiegłym roku np. aż 34,5 proc. osób mających w rodzinach dwoje i więcej osób bez pracy. Natomiast wśród tych gospodarstw domowych, w których wszyscy pracowali, skrajna bieda była udziałem tylko 5 proc. osób.

– „Bieda wynika także z braku spójnej polityki społecznej państwa, której elementem jest spójna polityka socjalna” – twierdzi dr Urbanik. Nieprzypadkowo więc bardzo wysoki odsetek ubogich jest też w rodzinach utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych, np. ze świadczeń pomocy społecznej i z darowizn – wśród nich w ub.r. 21,9 proc. żyło w skrajnej biedzie.

Poziom ubóstwa najbardziej zwiększył się w 2011 r. w gospodarstwach domowych rolników. Liczba osób o wydatkach poniżej minimum egzystencji wzrosła w nich w ciągu roku niemal o połowę – do 13,1 proc. Analitycy GUS twierdzą, że było to związane ze spadkiem dochodu rozporządzalnego w tych gospodarstwach o ponad 8 proc., na co wpływ miało głównie zmniejszenie poziomu dopłat (o ok. 40 proc.) do użytkowanych gospodarstw rolnych.

Postępującemu zubożeniu sprzyja też wykonywanie nisko płatnej pracy. Dotyczy to głównie osób słabo wykształconych, które pracują na stanowiskach robotniczych. W ubiegłym roku w ich gospodarstwach domowych w skrajnej biedzie żyło 9 proc. osób.

Najwięcej nędzy jest jednak w rodzinach wielodzietnych. Wśród małżeństw z co najmniej czworgiem dzieci aż 24 proc. było nią dotkniętych, a w rodzinach z trojgiem dzieci – 10,4 proc.

Niestety, obecne perspektywy nie są pocieszające. Wzrost wynagrodzeń jest mniejszy niż rok temu, zatrudnienie nie rośnie, a bezrobocie jest wyższe niż w roku ubiegłym. Można więc oczekiwać, że liczba osób skrajnie ubogich wzrośnie ponownie w skali nie mniejszej niż w 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>