SA�uA?ba zdrowia do leczenia

SamorzA�dowe kliniki znajdujA� siA� na krawA�dzi bankructwa. Polsce grozi kolejny powaA?ny paraliA? sA�uA?by zdrowia.

Jak informuje a�zDziennik Gazeta Prawnaa�?, straty szpitali co roku rosnA� lawinowo. PotwierdziA�a to sonda przeprowadzona przez a�zDGPa�?, w ktA?rej marszaA�kowie i prezydenci miast mieli oceniA� straty podlegA�ych im placA?wek w 2010 r. i w 2011 r. W zdecydowanej wiA�kszoA�ci ujemny wynik roA�nie.

W dA�ugi popadajA� nawet te szpitale, ktA?re w poprzednich latach miaA�y zyski. W takiej sytuacji jest m.in. ZespA?A� Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W 2010 r. placA?wka miaA�a zysk w wysokoA�ci 96 tys. zA�. Rok pA?A?niej bilans zamknA�A�a ze stratA� 2,6 mln zA�. a�� a�zPodpisaliA�my niA?szy kontrakt z NFZ. Fundusz nie zapA�aciA� nam teA? 2,3 mln zA� za nadwykonaniaa�? a�� tA�umaczy Barbara PapieA?, gA�A?wna ksiA�gowa szpitala.

WiA�ksze kA�opoty ma czA�stochowski magistrat. Tam Miejski Szpital Zespolony w 2010 r. miaA� tylko 354 tys. zA� straty, a w ubiegA�ym niemal 8 mln zA�. GA�A?wne przyczyny to obniA?enie przychodA?w z NFZ o 1,8 mln zA� oraz wzrost kosztA?w dziaA�alnoA�ci o 1,5 mln zA�.

W bardzo trudnej sytuacji jest UrzA�d m.st. Warszawy. UbiegA�oroczna strata jego szpitali w porA?wnaniu z tA� z 2010 r. wzrosA�a o 16 mln zA�. W jeszcze gorszym poA�oA?eniu sA� placA?wki podlegA�e urzA�dom marszaA�kowskim. Na AslA�sku straty takich podmiotA?w wzrosA�a z 80,5 mln zA� w 2010 r. do 110 mln zA� w ub.r. GA�A?wny powA?d to zmniejszenie o 30 proc. kontraktA?w z NFZ.

Coraz gorszy wynik majA� teA? szpitale marszaA�ka kujawsko-pomorskiego (w 2010 r. a�� 5,7 mln zA� straty; w 2011 r. a�� 17,7 mln zA�). PlacA?wki podlegA�e marszaA�kowi dolnoA�lA�skiemu w 2008 r. notowaA�y 29 mln zA� zysku, a w 2011 r. wypracowaA�y 14 mln zA� straty. NaleA?A�ce do marszaA�ka Mazowsza w 2010 r. poniosA�y 98 mln zA� strat. Rok pA?A?niej byA�o to o 13,6 mln zA� wiA�cej. Gdyby marszaA�ek Wielkopolski miaA� juA? teraz spA�aciA� ujemny wynik podlegA�ych sobie placA?wek, to musiaA�by wydaA� na ten cel 30,9 mln zA�. Rok wczeA�niej suma byA�a o 8 mln zA� niA?sza.

Wszystko wskazuje na to, A?e ten trend utrzyma siA� rA?wnieA? w tym roku. Dziura w budA?ecie NFZ juA? wynosi 800 mln zA�, a mamy dopiero przeA�om czerwca i lipca. Od dwA?ch lat NFZ nie jest w stanie zapA�aciA� za wszystkie nadwykonania (A�A�czna wartoA�A� ubiegA�orocznych to 1,6 mld zA�).

PowiA�kszajA�cy siA� ujemny wynik publicznych placA?wek to tragiczna informacja dla pacjentA?w, rzA�du i samorzA�dA?w. Dla ostatnich oznacza koniecznoA�A� wyboru a�� albo pokryjA� straty, albo przeksztaA�cA� szpital w spA?A�kA�. BA�dA� musiaA�y tego dokonaA� juA? za rok. a�� a�zInaczej placA?wka zostanie zlikwidowanaa�? a�� mA?wi Maciej Dercz, niezaleA?ny ekspert ds. ochrony zdrowia.

SamorzA�dowcy podkreA�lajA�, A?e sA� w sytuacji bez wyjA�cia. a�� a�zNie jesteA�my w stanie pokryA� 50 mln zA� straty szpitalia�? a�� podkreA�la SA�awomir Miklicz, czA�onek zarzA�du woj. podkarpackiego.

A�eby uniknA�A� likwidacji, placA?wki majA� byA� szykowane do przeksztaA�ceA�. Tyle A?e juA? na wstA�pie spA?A�ki, ktA?re powstanA�, bA�dA� zadA�uA?one. A to oznacza jeszcze wiA�ksze problemy w przyszA�oA�ci a�� zarA?wno samorzA�dA?w, jak i pacjentA?w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>