Samoobrona wyzyskiwanych

Dziś od rana trwa okupacja warszawskiego biura Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  – podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie Specjalną Strefą Ekonomiczną Europark-Wisłosan pod Wrocławiem. W ten sposób protestują pracownicy i związkowcy zwolnieni bezprawnie z ulokowanego w tej strefie zakładu Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, który jest organizatorem protestu i którego członkowie zostali zwolnieni z Chung Hong Electronics Poland, informuje, że we wtorek 10 lipca kierownictwo fabryki Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. produkującej komponenty dla LG Electronics przeprowadziło nielegalny  lokaut i rozwiązało w trybie  dyscyplinarnym umowy o prace z 24
strajkującymi osobami. Strajk w fabryce rozpoczęto 28 czerwca 2012 r. po bezprawnym zwolnieniu dyscyplinarnym działacza związkowego prowadzącego spór zbiorowy – Krzysztofa Gazdy, Zastępcy Przewodniczącej Komisji. Pracownicy odmówili pracy po ponad dwumiesięcznym sporze zbiorowym, w ramach którego Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza dopełniła wszelkich obowiązków, bezwzględnie wymaganych przez Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (przeprowadziła rokowania i postępowanie mediacyjne zakończone podpisaniem protokołów rozbieżności, zorganizowała referendum strajkowe w którym wzięło udział ponad 50% załogi i w którym większość opowiedziała się za strajkiem, ogłosiła strajk i wybrała Komitet Strajkowy). Strajkujący domagali się:

  • podwyżki dla wszystkich pracowników Chung Hong Electronics o 300 zł brutto,
  • przywrócenia od 2013 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • ograniczenia liczby nadgodzin do 72 rocznie,
  • przywrócenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,
  • przywrócenie transportu na zlikwidowanych liniach,
  • uzgadniania przez pracodawcę z Komisją Zakładową ewentualnej likwidacji linii transportowych.

Lokaut jest kolejnym bezprawnym działaniem zarządu spółki, która wszelkimi środkami stara się złamać legalny protest pracowniczy i uniemożliwić funkcjonowanie zakładowej organizacji związkowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. Jest to zamach na jedno z podstawowych praw człowieka – prawo do strajku, gwarantowane przez Konstytucję RP i Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Jak wszystkie zakłady zlokalizowane w Strefie, Chung Hong korzysta z pomocy publicznej, udzielanej m.in. w formie zwolnień z podatku dochodowego, zwolnień z podatków lokalnych czy dotacji z funduszy strukturalnych. Jednym z warunków uzyskania tej pomocy jest utworzenie nowych miejsc pracy.

Zadaniem ARP jest natomiast monitoring przedsiębiorstw działających w strefach oraz wydawanie zezwoleń na działalność na ich terenie. Żądamy aby ARP S.A. wyciągnęło konsekwencje z łamania przez fabrykę Chung Hong podstawowych praw pracowniczych. Zakład, który dopuszcza się rażących
naruszeń prawa powinien zostać pozbawiony zezwolenia na funkcjonowanie w ramach SSE i korzystania z pomocy publicznej. Rola spółki rządowej monitorującej Specjalne Strefy Ekonomiczne nie może ograniczać się jedynie do zwalniania przedsiębiorców z podatku. Do jej zadań należy także
egzekwowanie właściwych standardów prawa pracy, w przypadku kiedy przedsiębiorcy ograniczają prawo do działalności związkowej.

Akcja OZZ Inicjatywa Pracownicza ma na celu obronę podstawowych praw pracowniczych – w tym prawa do podejmowania akcji strajkowej, które zostało uznane w polskim prawie po wielu latach walki niezależnego ruchu pracowniczego. Władze publiczne są odpowiedzialne nie tylko za wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy, ale także za egzekwowanie praw pracowniczych i gwarantowanie swobody działalności związkowej.

Protest będzie trwał dopóki ARP SA nie zobowiąże się do wyciągnięcia konsekwencji wobec Chung Hong i nie podejmie interwencji w obronie zwolnionych pracowników fabryki.

Protestujący wydali oświadczenie wyjaśniające przyczyny akcji. Oto ono:

Dość łamania praw pracowniczych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych!

W Kobierzycach, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Europark-Wisłosan pod Wrocławiem, rozgrywa się dramat kilkudziesięciu pracowników i pracownic firmy Chung Hong. Dwadzieścia pięć osób zostało zwolnionych za udział w legalnym strajku. Pozostałym odebrano nadzieję, że aktualne prawo pracy ich chroni ponieważ Chiński pracodawca je złamał dopuszczając się lokautu. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia strajku było nielegalne zwolnienie działacza związkowego w trakcie trwania sporu zbiorowego. Podczas gdy pracownicy dotrzymują wymogów nałożonych przez ustawę dotyczącą sporów zbiorowych, przedsiębiorstwo, które korzysta z pomocy publicznej, dopuszcza się łamania prawa pracy.

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie SSE korzystają z pomocy publicznej, udzielanej m.in. w formie zwolnień z podatku dochodowego, zwolnień z podatków lokalnych czy dotacji z funduszy strukturalnych. Jednym z warunków uzyskania tej  pomocy jest utworzenie nowych miejsc pracy. Promocja zatrudnienia oraz przyciąganie inwestorów do rejonów dotkniętych wysokim bezrobociem to nadrzędne cele funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nie może się to jednak odbywać kosztem zatrudnianych tam pracowników.

Wśród zwolnionych z fabryki Chung Hong są kobiety samotnie wychowujące dzieci i osoby pozostające w trudnym położeniu materialnym. Nielegalne działania pracodawcy sprawiły, że straciły one źródło utrzymania oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a możliwości podjęcia nowego etatu zostały im utrudnione. W najbliższych dniach mogą więc znaleźć się bez żadnych środków do życia.

Agencja Rozwoju Przemysłu ARP S.A. jest podmiotem zarządzającym SSE Europark-Wisłosan. W jej ramach utworzono Podstrefę Wrocław-Kobierzyce, gdzie mieści się centrum produkcji telewizorów LG. Działa w niej też fabryka Chung Hong Electronics, główny podwykonawca LG.

Zadaniem ARP jest monitoring przedsiębiorstw działających w strefach oraz wydawanie zezwoleń na działalność na ich terenie. Żądamy aby ARP S.A. wyciągnęło konsekwencje z łamania przez fabrykę Chung Hong podstawowych praw pracowniczych. Zakład, który dopuszcza się rażących naruszeń prawa powinien zostać pozbawiony zezwolenia na funkcjonowanie w ramach SSE i korzystania z pomocy publicznej. Rola spółki rządowej monitorującej Specjalne Strefy Ekonomiczne nie może ograniczać się jedynie do zwalniania przedsiębiorców z podatku. Do jej zadań należy także egzekwowanie właściwych standardów prawa pracy, w przypadku kiedy przedsiębiorcy ograniczają prawo do działalności związkowej.

Nie pozwólmy na to, aby wywalczone przed laty prawo do strajku, stało się fikcją. Firma Chung Hong za wszelką cenę dąży do zaprzepaszczenia zdobyczy wywalczonych przed laty przez ludzi, którzy zapłacili najwyższą cenę za obronę wolności związkowych i prawa do strajku. Wszystko to odbywa się przy akceptacji instytucji i organów państwa, które choć powołane do obrony przed nielegalnymi działaniami pracodawców – milczą. Domagamy się aby ARP S.A. przerwało milczenie i zwróciło się do Chung Hong Electronics o wypłacenie wyrzuconym pracownikom odszkodowań z tytułu nielegalnego zwolnienia oraz o przywrócenie ich na dawne stanowiska pracy.

Jedna odpowiedź na „Samoobrona wyzyskiwanych

  1. mysliwy pisze:

    ciekawe, gdzie się podziała PIP?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>