Wpuszczeni w miejscA?wki

Minister SA�awomir Nowak wymusiA� wprowadzenie miejscA?wek w pociA�gach TLK. Nowak popisaA� siA� iA�cie peerelowskA� logikA� z epoki sprzedaA?y na kartki a�� w obliczu problemA?w z dostA�pnoA�ciA� miejsc w pociA�gach nie dA�A?y siA� do zwiA�kszenia podaA?y, lecz do reglamentacji.

PasaA?erowie kolejnych pociA�gA?w kategorii Twoje Linie Kolejowe (TLK) uszczA�A�liwiani sA� miejscA?wkami. a�� a�zTen model usA�ugi, szczegA?lnie na dA�ugich trasach, jest odpowiedziA� na potrzeby pasaA?eraa�? a�� przekonuje Janusz Malinowski, prezes spA?A�ki PKP Intercity, uruchamiajA�cej poA�A�czenia TLK. a�� a�zNam, jako przewoA?nikowi, system pozwoliA� skutecznie prognozowaA� popyt na nasze usA�ugi, a takA?e sprawniej zarzA�dzaA� taborema�?.

Okazuje siA�, A?e PKP Intercity bez miejscA?wek nie jest w stanie analizowaA� potokA?w pasaA?erskich, by na tej podstawie prognozowaA� okresy oraz odcinki wzmoA?onych przewozA?w.

MiejscA?wka w chaosie

MiejscA?wki w pociA�gach TLK przede wszystkim oznaczajA� zwiA�kszenie kosztA?w podrA?A?y oraz chaos w zasadach taryfowych. A a�� jak samo przyznaje PKP Intercity a�� w najwiA�kszych szczytach przewozowych rezerwacja miejsc i tak nie pomoA?e.

Przepisy odnoA�nie do stosowania miejscA?wek w pociA�gach TLK i ich ceny nieustannie siA� zmieniajA�. Do grudnia 2009 r. a�� a wiA�c do momentu zjednoczenia segmentu poA�A�czeA� TLK i pociA�gA?w pospiesznych a�� rezerwacja miejsc we wszystkich skA�adach TLK byA�a obowiA�zkowa. NastA�pnie a�� od stycznia 2010 r. do maja 2011 r. a�� istniaA�a moA?liwoA�A� zarezerwowania miejsca na A?yczenie w pierwszej klasie (w cenie 10,50 zA�). Od czerwca 2011 r. rezerwacja miejsc w wagonach pierwszej klasy staA�a siA� obowiA�zkowa, ale cena miejscA?wki spadA�a do 6 zA�. W grudniu 2011 r. opA�ata za rezerwacjA� miejsca osiA�gnA�A�a cenA� 5 zA�, jednoczeA�nie czA�A�A� pociA�gA?w TLK objA�to peA�nA� rezerwacjA� miejsc a�� obowiA�zkowA� nie tylko w pierwszej, ale i w drugiej klasie.

W grudniu 2011 r. peA�nA� rezerwacjA� miejsc objA�tych zostaA�o kilka najpopularniejszych pociA�gA?w TLK kursujA�cych na najdA�uA?szych trasach: a�zGaA�czyA�skia�? (Lublin a�� Szczecin), a�zKossaka�? (PrzemyA�l a�� Szczecin), a�zMonciak a�� KrupA?wkia�? (Gdynia a�� Zakopane/Krynica) oraz a�zPobrzeA?ea�? (KoA�obrzeg a�� KrakA?w). ByA� to jeden z pierwszych pomysA�A?w SA�awomira Nowaka a�� powoA�anego w listopadzie 2011 r. na ministra transportu a�� na opanowanie kolejowego chaosu. Nowak popisaA� siA� iA�cie peerelowskA� logikA� z epoki sprzedaA?y na kartki a�� w obliczu problemA?w z dostA�pnoA�ciA� miejsc w pociA�gach nie dA�A?y siA� do zwiA�kszenia podaA?y, lecz do reglamentacji.

Przy czym chaos zrobiA� siA� jeszcze wiA�kszy. Od koA�ca 2011 r. w pociA�gach tej samej kategorii TLK obowiA�zujA� bowiem rA?A?ne zasady podrA?A?owania a�� w jednych funkcjonuje peA�na rezerwacja miejsc w pierwszej i drugiej klasie, a w innych podrA?A? w drugiej klasie odbywa siA� bez miejscA?wek.

Zamieszanie pogA�A�biA�o siA� z poczA�tkiem czerwca 2012 r., gdy lista poA�A�czeA� TLK z peA�nA� rezerwacjA� znacznie siA� wydA�uA?yA�a a�� miejscA?wki obowiA�zujA� juA? w 82 skA�adach TLK w rA?A?nych relacjach. PrzykA�adowo na trasie z Warszawy do BiaA�egostoku w dwA?ch pociA�gach TLK obowiA�zuje peA�na rezerwacja miejsc, a w siedmiu nie.

10 zA�otych za przesiadkA�

Obejmowanie kolejnych pociA�gA?w TLK obowiA�zkowA� rezerwacjA� miejsc nie tylko komplikuje ofertA� przewozowA�, ale ponadto stanowi podwyA?kA� cen podrA?A?owania kolejA� a�� podrA?A? jednym z 82 pociA�gA?w TLK, w ktA?rych obowiA�zujA� miejscA?wki, oznacza koniecznoA�A� zapA�acenia kolei dodatkowych 5 zA�. JeA�li na trasie wypada przesiadka, to podrA?A?ny musi zapA�aciA� 5 zA� za przejazd kaA?dym z pociA�gA?w. W takiej sytuacji znaleA?li siA� miA�dzy innymi pasaA?erowie podrA?A?ujA�cy z Warszawy do Szczecina z przesiadkA� w Poznaniu z pociA�gu TLK a�zLubuszanina�? na pociA�g TLK a�zKossaka�?. W obydwu tych pociA�gach wprowadzona zostaA�a bowiem obowiA�zkowa rezerwacja miejsc, czego skutkiem byA� wzrost ceny podrA?A?y o 10 zA�.

Wprowadzanie miejscA?wek jest dotkliwe dla osA?b podrA?A?ujA�cych pociA�gami TLK na krA?tszych relacjach. Na przykA�ad 52-kilometrowa podrA?A? z Rzeszowa do JarosA�awia pociA�gami TLK a�zBrzechwaa�?, a�zKossaka�? lub a�zPrzemyA�lanina�? (ktA?re znalazA�y siA� na liA�cie pociA�gA?w objA�tych rezerwacjA�) zdroA?aA�a z 17 zA� do 22 zA�, a wiA�c z dnia na dzieA� o prawie jednA� trzeciA�!

Rozszerzanie rezerwacji miejsc w pociA�gach TLK wykorzystano do a�zrozwiA�zania problemua�? zwiA�kszajA�cego siA� popytu na podrA?A?e z rowerami. PKP Intercity mianowicie zdecydowaA�o, A?e w pociA�gach TLK objA�tych peA�nA� rezerwacjA� miejsc, w przypadku braku wagonu rowerowego, w ogA?le nie moA?na przewoziA� jednoA�ladA?w. To oznacza, A?e do wiA�kszoA�ci pociA�gA?w TLK, w ktA?rych obowiA�zujA� miejscA?wki, po prostu nie moA?na wsiA�A�A� z rowerem. Jest to o tyle dotkliwe, A?e duA?a czA�A�A� skA�adA?w TLK z miejscA?wkami obsA�uguje rejony turystyczne. Dla przykA�adu zakaz przewozu rowerA?w obowiA�zuje w wiA�kszoA�ci pociA�gA?w TLK z peA�nA� rezerwacjA� docierajA�cych do KoA�obrzegu czy Zakopanego. ZupeA�nie niedostA�pne dla rowerzystA?w sA� wszystkie poA�A�czenia TLK do Krynicy oraz A?eby!

Zamieszanie z przewozem rowerA?w jest kolejnym elementem problemu zrA?A?nicowanego standardu poA�A�czeA� kursujA�cych pod jednA� markA� TLK: w czA�A�ci pociA�gA?w tej kategorii moA?na podrA?A?owaA� z jednoA�ladem, a w czA�A�ci jest to caA�kowicie zabronione.

Rezerwacja na korytarzu

ChoA� stopniowo rozszerzana rezerwacja miejsc w pociA�gach TLK zwiA�ksza chaos, to jednoczeA�nie wcale nie gwarantuje ani braku tA�oku, ani koA�ca konfliktA?w o miejsce siedzA�ce. Jak bowiem informuje PKP Intercity, a�zw razie sprzedaA?y wszystkich dostA�pnych miejsc do siedzenia w danym pociA�gu, wyA�A�cznie na proA�bA� podrA?A?nego, kasjer moA?e wydaA� bilet na przejazd, wraz z poA�wiadczeniem o braku miejscA?wkia�?. Nietrudno przewidzieA�, A?e w najwiA�kszych szczytach przewozowych podczas A�wiA�t i dA�ugich weekendA?w, gdy problem tA�oku jest najpowaA?niejszy, sytuacja raczej nie ulegnie zmianie. Po prostu pociA�gi bA�dA� szturmowane zarA?wno przez pasaA?erA?w z miejscA?wkami, jak i przez pasaA?erA?w, dla ktA?rych miejscA?wek juA? zabrakA�o, ale mimo to zdecydowali siA� na podrA?A?. Sam prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przyznaA�: a�zPewnych pikA?w przewozowych nie jest w stanie obsA�uA?yA� A?aden przewoA?nika�? (wypowiedA? dla portalu internetowego a�zRynek Kolejowya�?).

Dodajmy, A?e z obowiA�zku dokupowania miejscA?wki w pociA�gach TLK objA�tych rezerwacjA� miejsc zwolnieni sA� posiadacze biletA?w okresowych. Jak wyjaA�nia PKP Intercity, a�zmogA� oni zajmowaA� wolne miejsce tylko do czasu zgA�oszenia siA� osoby posiadajA�cej na nie rezerwacjA�a�?. Zarezerwowanie miejsca wcale wiA�c nie chroni przed sytuacjA�, w ktA?rej pasaA?er z miejscA?wkA� zastaje swoje miejsce zajA�te i zmuszony jest do wyproszenia osoby siedzA�cej bez miejscA?wki.

Karol Trammer

_____________

Tekst pierwotnie ukazaA� siA� w dwumiesiA�czniku a�zZ Biegiem Szyna�?, nr 60, lipiec-sierpieA� 2012.

Jedna odpowiedź na „Wpuszczeni w miejscA?wki

  1. nemo pisze:

    Biura rosną pociotami, pracowników służb utrzymana coraz mniej, tabor stoi w krzakach. P(O)RL-bis. Brawo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>