Jak? Razem!

UkazaA� siA� drugi numer bezpA�atnego pisma a�zJAK robiA� biznes spoA�ecznya�?, ktA?re jest przedsiA�wziA�ciem Stowarzyszenia a�zObywatele Obywateloma�?, wydawcy a�zNowego Obywatelaa�?. Tym razem piszemy przede wszystkim o tym, jak robiA� to RAZEM, czyli o inicjatywach gospodarczych o charakterze demokratycznym.

PoczA�wszy od tekstu otwierajA�cego numer, przez informacje dotyczA�ce a�zetosowycha�? szkoleA� dla spA?A�dzielni socjalnych, aA? po artykuA� a�zNajwyA?szy czas na demokracjA�a�?, propagujemy ideA� demokratycznych przedsiA�biorstw spoA�ecznych. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko nie sA� nastawione na zysk, a na a�zprodukcjA� korzyA�ci spoA�ecznycha�?, lecz takA?e opierajA� swoje funkcjonowanie na regule a�zjeden czA�owiek-jeden gA�osa�?, co stanowi fundamentalnA� rA?A?nicA� w stosunku do spA?A�ek kapitaA�owych.

Ten sposA?b myA�lenia zostaA� w Polsce prawie zupeA�nie zapomniany. A szkoda, bo demokratyczna kontrola to wspA?A�odpowiedzialnoA�A� i wiA�ksze zaangaA?owanie w dziaA�alnoA�A� firmy, oraz szansa na ksztaA�towanie kultury opartej na wymianie i wspA?A�dziaA�aniu, a nie nakazach i hierarchii.

ZachA�camy do pobierania pliku PDF i lektury pisma. Wszystkich zainteresowanych pomocA� w dystrybucji lub otrzymaniem wersji papierowej, prosimy o kontakt mailowy: jak@soo.org.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>