Czytajcie naszych

Polecamy dwa artykuA�y redaktorA?w a�zNowego Obywatelaa�? a�� jeden o pionierskiej aktywnoA�ci spA?A�dzielni socjalnej, drugi o problemach na styku lewicy i katolicyzmu.

Konrad Malec opisuje pierwszy w Polsce ZakA�ad Aktywizacji Zawodowej osA?b niepeA�nosprawnych zaA�oA?ony przez spA?A�dzielniA� socjalnA�. SpA?A�dzielnia Socjalna a�zOpokaa�? w Kluczach powoA�aA�a podmiot sA�uA?A�cy ksztaA�ceniu zawodowemu niepeA�nosprawnych. O pionierskiej inicjatywie, wyzwaniach i ich przezwyciA�A?aniu przez ludzi peA�nych zapaA�u moA?na przeczytaA� na portalu Ekonomia SpoA�eczna a�� tutaj.

Z kolei Krzysztof WoA�odA?ko dla magazynu a�zKontakta�? napisaA� o a�zkA�opotach z katolewicA�a�? a�� o punktach wspA?lnych i rA?A?nicach miA�dzy odmiennymi A�rodowiskami katolickimi i ich stosunkiem wobec wolnego rynku. Krzysztof pisze m.in.: a�zDlatego wA�aA�nie nie godzA� siA� z tym, co potocznie uwaA?a siA� za A�katolewicA�A�, A�KoA�ciA?A� otwartyA�. Nie dlatego A?e jestem nietolerancyjnym ksenofobem, ale dlatego, A?e konsekwencja w poglA�dach spoA�eczno-gospodarczych wynika z elementarnej stanowczoA�ci w sprawach o wiele bardziej istotnych i trudnych. UwaA?am przy tym, A?e nauka spoA�eczna KoA�cioA�a zasadniczo wspA?A�gra z koncepcjami socjaldemokratycznymi, aktywnoA�ciA� obywatelskA�, duchem kooperatywy, odpowiedzialnoA�ciA� paA�stwa za kwestie socjalne i gospodarczea�?. CaA�y tekst moA?na przeczytaA� tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>