Niebezpieczne oszczA�dnoA�ci

Tadeusz Pisarek, przewodniczA�cy ZarzA�du GA�A?wnego NSZZ PracownikA?w Schronisk dla Nieletnich i ZakA�adA?w Poprawczych ostrzega, A?e oszczA�dnoA�ci w sferze budA?etowej odbijajA� siA� negatywnie na bezpieczeA�stwie w tych placA?wkach.

Jak informuje a�zNasz Dziennika�?, ich sA�uA?ba ochrony funkcjonuje bez uprawnieA� ustawowych. Minister sprawiedliwoA�ci nie posiada delegacji ustawowej do wydania rozporzA�dzenia w tej sprawie. StraA?nicy wielokrotnie prA?bowali zmieniA� tA� sytuacjA�, jednak za kaA?dym razem byli ignorowani. M.in. w 2006 r. zorganizowane zostaA�o spotkanie w Warszawie, w ktA?rym wziA�li udziaA� przedstawicie straA?nikA?w i sA�uA?by wiA�ziennej z caA�ej Polski. WspA?lnie wypracowano gotowy projekt przekwalifikowania straA?nikA?w w zakA�adach dla nieletnich. Ministerstwo nie zareagowaA�o.

Trzeci rok z rzA�du zamroA?one sA� wynagrodzenia sfery budA?etowej, w tym straA?nikA?w. OgA?lnopolski protest, podczas ktA?rego straA?nicy zwracali uwagA� na zagroA?enia wynikajA�ce z ich pracy przy tak niskich zarobkach, przeszedA� bez echa. Minister sprawiedliwoA�ci nie uwzglA�dniA� A?adnego proponowanego przez straA?nikA?w projektu ani A?adnej uwagi dotyczA�cej funkcjonowania sA�uA?b ochrony w zakA�adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Obecnie sytuacja tego rodzaju placA?wek jest dramatyczna. W tym roku zlikwidowano schroniska dla nieletnich w A?aA�cucie, Pobiedziskach i Stawiszynie. PracA� straciA�o ponad 190 osA?b. W wiA�kszoA�ci majA� one ok. 50 lat, z czego 30 przepracowaA�y w schronisku a�� ich szanse na znalezienie zatrudnienia sA� wiA�c nikA�e. Rzekomym powodem likwidowania placA?wek byA�a zmniejszajA�ca siA� liczba nieletnich w schroniskach. Tymczasem, jak przekonuje Pisarek, nowych podopiecznych jest coraz wiA�cej a�� za duA?o wzglA�dem liczby straA?nikA?w. Przypomina, A?e przed kilkoma dniami zmarA� pracownik Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ktA?ry zostaA� ciA�A?ko pobity przez czterech wychowankA?w placA?wki. a�� a�z[a��] dyrektorzy sA� zmuszeni do maksymalnego ograniczania liczby wychowawcA?w i straA?nikA?w, co jest zgodne z prawem, ale wbrew logice. Ta grupa podopiecznych z Chojnic naleA?aA�a do najgroA?niejszej w placA?wce, czyli tzw. grupy interwencyjneja�? a�� wyjaA�nia.

Dodaje, iA? wydarzenie w Chojnicach nie jest odosobnionym przypadkiem. Brak pieniA�dzy na zatrudnienie wiA�kszej liczby straA?nikA?w przekA�ada siA� na bezpieczeA�stwo zarA?wno pracownikA?w, jak i podopiecznych oA�rodkA?w. Pisarek podkreA�la, A?e placA?wkom brakuje nie tylko wsparcia finansowego, ale i nowego standardu szkolenia straA?nikA?w. UwaA?a, A?e w tej sytuacji 50 proc. winy za tragedie, ktA?re siA� w nich zdarzajA�, ponosi ministerstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>