Uzdrowisko walczy!

Przeciwko prywatyzacji swego pracodawcy protestuje zaA�oga Uzdrowiska AswinoujA�cie i podmioty wspierajA�ce ich. 12 organizacji porozumiaA�o siA�, by razem zbieraA� podpisy mieszkaA�cA?w kurortu, kuracjuszy i wczasowiczA?w pod protestem do rzA�du.

Jak informuje a�zGazeta Wyborczaa�?, Ministerstwo Skarbu PaA�stwa chce sprzedaA� szeA�A� z siedmiu uzdrowisk, ktA?re dotA�d byA�y na liA�cie wyA�A�czonych z prywatyzacji, w tym Uzdrowisko AswinoujA�cie. W lipcu alarm w tej sprawie podnieA�li zwiA�zkowcy oraz politycy PiS i SLD, ktA?rzy uwaA?ajA�, A?e prywatyzacja zamknie kuracjuszom drogA� do leczenia w ramach NFZ, a nowy wA�aA�ciciel nastawi siA� na zyskowne, komercyjne usA�ugi.

Pracownicy Uzdrowiska AswinoujA�cie bojA� siA� o swojA� pracA�. a�� a�zZ kiedyA� ponad 700-osobowej zaA�ogi zostaA�o 250 osA?b. Latami wyrzekaliA�my siA� podwyA?ek, premii, A?eby przeprowadzaA� remonty. DziA�ki temu powstaA�y tu piA�kne budynki, a teraz to sprywatyzowaA�?a�? a�� mA?wi Jolanta ZieliA�ska, przewodniczA�ca zakA�adowych ZwiA�zkA?w Zawodowych Uzdrowisk Polskich OPZZ.

Uzdrowisko AswinoujA�cie to dzisiaj siedem obiektA?w sanatoryjnych i ZakA�ad Przyrodoleczniczy a�zRusaA�kaa�?. Nie przynosi strat. a�� a�zUbiegA�oroczne przychody to 21,5 mln zA�, a wynik netto a�� 136 tys. zA�. Bo duA?o wydaliA�my na modernizacjA� i przebudowA�a�? a�� mA?wi Dariusz AsliwiA�ski, prezes Uzdrowiska AswinoujA�cie SA. Uzdrowisko specjalizuje siA� we wczesnej kardiologii (rehabilitacji po zawaA�ach), pulmonologii, endokrynologii, reumatologii, dermatologii.

a�� a�zAswinoujA�cie to uzdrowisko z ponadstuletniA� tradycjA�a�? a�� oburza siA� zastA�pca prezydenta AswinoujA�cia, Joanna Agatowska. a�� a�zNowy wA�aA�ciciel moA?e nie bA�dzie chciaA� prowadziA� takich usA�ug i po krA?tkim okresie, na jaki paA�stwo zabezpieczy je, zechce zmieniA� profil firmy. Rada miasta juA? 28 czerwca podjA�A�a uchwaA�A�, A?e jest przeciwna i przekazaA�a jA� do ministra. To jedna z najwiA�kszych firm w mieA�ciea�? a�� podkreA�la.

16 lipca w AswinoujA�ciu porozumiaA�o siA� 12 organizacji (zwiA�zki zawodowe, stowarzyszenia, PiS, SLD, Partia Kobiet), by wspA?lnie zbieraA� podpisy pod protestem do rzA�du wA�rA?d mieszkaA�cA?w, turystA?w i kuracjuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>