Zbyt zmęczeni, by odpoczywać

Zbyt zmęczeni, by odpoczywać

Ponad 65% Polaków twierdzi, że zmęczenie nie pozwala im na korzystanie z czasu wolnego po pracy.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, przytaczając wyniki sondy przeprowadzonej wśród użytkowników portalu rynekpracy.pl, prawie 44% ankietowanych twierdzi, że często towarzyszy im uczucie przemęczenia, natomiast 22% użytkowników – że odczuwa je stale. Od czasu do czasu wyczerpanie dopada co piątego respondenta.

– „Jedną z przyczyn chronicznego zmęczenia jest przepracowanie. Rosnąca konkurencja, nadmiar obowiązków oraz zwiększające się wymagania ze strony organizacji i klientów, sprawiają, że pracujemy coraz więcej” – ocenia Magdalena Witek z Sedlak & Sedlak. Jej zdaniem uczucie wyczerpania może być też potęgowane na skutek negatywnej sytuacji gospodarczej, jaka panuje zarówno w kraju, jak i w całej Europie. Wciąż napływające do nas informacje o kryzysie, niespłaconych kredytach i wizja bezrobocia z pewnością nie poprawiają naszego samopoczucia.

Źródłem stresu i w konsekwencji wyczerpania jest również presja, by osiągać coraz to lepsze wyniki. Umiejętność radzenia sobie z napięciem staje się kolejną wymaganą kompetencją pracownika. Wymóg odporności na stresujące sytuacje można znaleźć obecnie w ponad 800 ofertach pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl. Według pracodawców na stres powinni być odporni wszyscy bez względu na pełnioną funkcję, a zatem nie tylko np. dyrektor oddziału banku, ale i specjalista ds. obsługi klienta, przedstawiciel handlowy czy operator maszyn.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Związek broni nas wszystkich

Związek broni nas wszystkich

OPZZ zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy podwyższającą wiek emerytalny.

„Podniesienie wieku emerytalnego było błędem, od początku OPZZ miał takie zdanie. Decyzja, którą podjął rząd była decyzją polityczną bez argumentów merytorycznych, bez wyliczeń, bez uzasadnień. Dlatego OPZZ zaskarża przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 11 maja bieżącego roku” – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Ocenił, że ustawa ta jest niesprawiedliwa i odbiera prawa nabyte obywateli.

„Uważamy, że państwo nie zyska na podwyższeniu wieku emerytalnego. Pewne wydatki zostaną przesunięte do innych działów, np. do pomocy społecznej. Zostanie obciążony też fundusz chorobowy w ZUS, zostanie obciążony fundusz emerytalny i zostanie obciążony fundusz rentowy” – mówił Guz. Dodał, że z badań wynika, iż polskie społeczeństwo w zdrowiu żyje coraz krócej. „Nie podzielamy poglądu rządu, że dla ratowania finansów publicznych, dla zapewnienia dodatkowych dochodów dla wąskiej grupy biznesu jest dzisiaj potrzeba podniesienia wieku emerytalnego”.

OPZZ stwierdził też we wniosku do TK, że nowe przepisy „zmieniają reguły gry podczas jej trwania”. Chodzi o objęcie nowymi przepisami osób, które już są na rynku pracy. „Nie może być tak, że prawa nabyte, pieniądze odłożone przez obywateli nie są zabezpieczone przez państwo. Dla potrzeb politycznych sięga się po te pieniądze wówczas, kiedy politycy sobie o tym zamarzą” – mówił.

Związkowcy twierdzą też, że wprowadzenie emerytur częściowych jest niesprawiedliwe społecznie. „Za przepracowany okres pracownik powinien otrzymywać należną mu emeryturę liczoną według normalnych zasad – a nie obniżoną o połowę. Odebranie prawa do połowy należnego świadczenia jest wprost sprzeczne z gwarancjami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego” – czytamy w uzasadnieniu wniosku OPZZ.

Guz odniósł się też do licznych zapowiedzi m.in. partii politycznych, że te zaskarżą ustawę emerytalną do TK. „OPZZ dotychczas jako jedyna organizacja społeczna, związkowa zaskarżyła tę ustawę, mimo że deklaracji ze strony partii politycznych, różnych organizacji było wiele”.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska mówiła podczas konferencji prasowej, że podczas procedowania ustawy emerytalnej „były szumnie zapowiadane programy osłonowe dla ludzi, którzy są w wieku przedemerytalnym oraz dla ludzi młodych. Do dnia dzisiejszego takie programy się nie ukazują. Ani dotyczące polityki prorodzinnej, ani rynku pracy. W ogóle nie ma mowy o programach dla osób 50+ czy 60+. To wszystko były czcze słowa i czcze obietnice” –mówiła Taranowska.

W najbliższym numerze kwartalnika „Nowy Obywatel” opublikujemy obszerny tekst analizujący liczne rozwiązania osłonowe, które towarzyszyły podnoszeniu wieku emerytalnego w innych krajach.

Jest lepiej – oby było dobrze

Jest lepiej – oby było dobrze

Po latach ekspansji motoryzacji indywidualnej trend się odwraca: przesiadamy się z aut do tramwajów i pociągów.

Jak informuje portal wnp.pl, na początku roku 55 proc. ankietowanych przez ING Bank odpowiedziało, że z powodu podwyżek cen paliw rzadziej jeździ autem, szczególnie do pracy. Decyzje o skorzystaniu z komunikacji miejskiej ułatwiają też jakościowe zmiany w ofercie, zwłaszcza w dużych miastach. Zachęcają nowe tramwaje i autobusy, już przeważnie niskopodłogowe, klimatyzowane i funkcjonalne, podobnie jak nowe pociągi. Dzięki środkom unijnym samorządy nadrabiają 20 lat zastoju inwestycyjnego w tabor.

Pojawiają się też nowe rozwiązania. Linie komunikacyjne są wydłużane poza rosnące aglomeracje. Popularnością cieszą się parkingi typu P&R (parkuj i jedź), a jeszcze większym – zintegrowane bilety. Na przykład Warszawska Karta Miejska pozwala korzystać z pociągów SKM, Kolei Mazowieckich, ale i środków Zarządu Transportu Miejskiego. Taki bilet kosztuje mniej, niż kupowany poprzednio na linie poszczególnych przewoźników, a kwartalnie wynosi równowartość jednego tankowania średniolitrażowego auta (220 zł). Istotny jest również krótszy czas przejazdu. Po remontach torów pociągi podmiejskie w okolicach Warszawy osiągają średnią prędkość przejazdową 60 km/h, podczas gdy samochody grzęzną w korkach.

Podobny system zintegrowany ma już od 2010 r. Poznań. Z analiz tamtejszego ZTM wynika, że pozwoliło to zwiększyć częstotliwość połączeń, znacząco zmniejszyć koszty dojazdu, a tym samym – zwiększyć liczbę pasażerów.

Z danych GUS wynika, iż w 2010 r. z komunikacji miejskiej skorzystało ponad 3,9 mld osób, o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyraźnie zwiększył się też tabor (o 2-3 proc.), a także odmłodniał. – „Tylko z naszej fabryki wyjechało 1205 autobusów i trolejbusów, więcej o 7,5 proc., a w kraju sprzedaliśmy ponad 500 sztuk, czyli jak nigdy dotychczas” – mówi Mateusz Figaszewski, rzecznik prasowy Solaris Bus & Coach.

Wciąż ogromna jest jednak skala potrzeb wymiany taboru – np. tramwajów w aglomeracji śląskiej, w Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy i Toruniu, a także taboru kolejowego. Problemem kolei jest też zła infrastruktura. Na przykład w powiatach strzelecko-drezdeneckim czy sulęcińskim ponad 40 proc. miejscowości nie ma żadnych połączeń – linii kolejowych nigdy nie było lub je zamknięto. Autobusy nie kursują, bo trasy są nierentowne. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji wyszczególnia tylko trzy województwa, w których 70 proc. miejscowości ma regularną komunikację podmiejską i regionalną (dolnośląskie, podkarpackie i śląskie) i cztery z poziomem 60-70 proc. Jeśli chodzi o mieszkańców małych miast i wsi, w najlepszym wypadku 40 proc. może liczyć, że pojawi się u nich autobus. A jeszcze pięć lat temu prawie we wszystkich województwach „pokrycie” transportem autobusowym było bliskie 80 proc.

Kryzys uderza w prawa pracowników

Kryzys uderza w prawa pracowników

Kilkudziesięciu zabitych, tysiące aresztowanych i pozbawionych pracy – pesymistyczne statystki płyną z ostatniego raportu na temat łamania praw związkowych na świecie.

Co najmniej 76 związkowców straciło życie w ubiegłym roku, z czego aż 56 przypadków miało miejsce w Ameryce Południowej. Od lat ten kontynent przoduje w tragicznych statystykach przesyłanych do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, która każdego roku sporządza i publikuje raport o łamaniu praw związkowych.

– „W tym roku MKZZ zwraca uwagę, iż wiele aktów przemocy wobec pracowników broniących swoich praw związanych jest z wydarzeniami w Afryce Północnej, gdzie związki włączyły się w tzw. arabską wiosnę 2011. Łamaniu praw związkowych sprzyja również globalny kryzys, który uderza przede wszystkim w pracowników” – mówi Anna Wolańska z Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wiele rządów uznało, że najlepszym sposobem na walkę z kryzysem jest ograniczanie praw pracowniczych i dalsza liberalizacja stosunków pracy. Z brutalną reakcją władz spotykają się strajki pracowników, upominających się o lepsze warunki pracy, jak miało to miejsce m.in. w Gruzji, Kenii, Południowej Afryce czy Indiach.  Również w demokratycznych krajach rządzący osłabiają prawa do zrzeszania się czy zawierania układów zbiorowych.

W naszym kraju prawo gwarantuje podstawowe wolności związkowe. Niestety powszechna wrogość wobec działalności związkowej, naciski na związki i ich członków czy ograniczone prawo do strajku powodują, że pracownikom w Polsce nie jest łatwo domagać się swoich praw. Świadczą o tym przypadki, które trafiły do części międzynarodowego raportu dotyczącej Polski. Po raz kolejny na niechlubnej liście znalazł się właściciel sieci handlowej Biedronka, JMD S.A., który oskarżona jest o zwolnienie pracowników z powodu ich działalności związkowej. Za podobne bezprawne działania w raporcie znalazł się również: warszawski hotel Jan III Sobieski, AWECO Polska Sp. z o.o. i PLL LOT.

Z łamania praw związkowych „zasłynęło” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Bydgoszczy, którego kierownictwo za pieniądze komunalnej spółki zleciło śledzenie lidera związkowego i przewodniczącego rady zakładowej poza miejscem pracy.

Wspólny raport w sprawie łamania praw związkowych co roku przygotowuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych. Dane do raportu zbierają organizacje związkowe afiliowane do MKZZ, w tym NSZZ „Solidarność”.

______________
Przedruk za www.solidarnosc.org.pl