Bo nie mają Balcerowicza i spółki

Bo nie mają Balcerowicza i spółki

W Niemczech rośnie liczba pracujących zarówno wśród osób młodych, jak i starszych. Socjalna gospodarka tworzy więcej miejsc pracy niż neoliberalizm i „cięcia budżetowe”.

Jak informuje „Nasz Dziennik”, mimo iż w większości krajów Unii Europejskiej odnotowano w ostatnich latach wzrost bezrobocia wśród młodzieży, w Niemczech wśród tej grupy wiekowej jest coraz więcej osób pracujących. Według obliczeń Urzędu Statystycznego Eurostat, w czerwcu bezrobotnych w wieku 15-24 lat było za naszą zachodnią granicą 350 tys. osób. Tym samym wskaźnik bezrobocia wśród tej grupy wyniósł w Niemczech 7,9 proc., czyli był prawie trzykrotnie niższy niż w 27 krajach Unii Europejskiej, w których wyniósł średnio 22,6 proc.

Co więcej, jak informuje z kolei Wyborcza.biz, na niemieckim rynku pracy jest też coraz więcej 60-latków. Według wyliczeń niemieckiego Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy (IAB) liczba pracujących w grupie wiekowej 60-64 lata w ciągu ostatnich dwudziestu lat zwiększyła się ponad dwukrotnie. W 1991 r. było to 20,8 proc., a w 2010 – 44,2 proc. Za tak wysoki skok odpowiada w dużej mierze wzrost zatrudnienia kobiet, ale także poprawa stanu zdrowia oraz reforma emerytalna, która – inaczej niż w Polsce – została powiązana z wieloma mechanizmami ułatwiającymi seniorom pozostanie na rynku pracy.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wsparcie dla pracowników

Wsparcie dla pracowników

Powstała nowa strona internetowa dotycząca prawa pracy, zawierająca wzory pism i porady prawne. Przeznaczona jest dla członków rad pracowników, związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych, a także dla samych pracowników.

Na stronie www.radapracownikow.pl w dziale „Baza pism” można już znaleźć gotowe wzory pism i wniosków do wykorzystania w codziennej aktywności przez radę pracowników czy organizację związkową. Każdy wzór pisma zawiera także instrukcje, jak je wypełniać, wraz z powołaniem się na odpowiednie przepisy prawa.

W „Bazie wiedzy” umieszczone zostały natomiast artykuły zawierające porady prawne, które mają na celu wsparcie rad pracowników, związków zawodowych czy – za ich pośrednictwem – samych pracowników. Dzięki artykułom można dowiedzieć się m.in. czym są rady pracowników, kto i na jakich zasadach może zgłosić kandydata na członka rady pracowników, jakie uprawnienia mają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe. Ponadto można znaleźć porady dotyczące sporów zbiorowych, pracowniczych programów emerytalnych, urlopów pracowniczych, wynagrodzeń za pracę, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy czy zwolnień grupowych.

W 2013 r. strona zostanie wzbogacona o nową funkcję – kreatora pism, dzięki któremu każdy użytkownik będzie mógł samodzielne utworzyć profesjonalne dokumenty z zakresu prawa pracy, w pełni dostosowane do jego potrzeb oraz sytuacji prawnej i okoliczności.

Nadzór merytoryczny nad portalem sprawuje jedna z wiodących kancelarii prawnych – „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k., specjalizująca się w prawie pracy. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.

Zapraszamy na Festiwal Obywatela

Zapraszamy na Festiwal Obywatela

Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu Obywatela (Łódź, 19-21.10.2012) zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie imprezy. Uprawnia ona m.in. do pierwszeństwa w dostępie do tanich noclegów.

Program VIII Festiwal Obywatela – „Odzyskajmy demokrację!”, organizowanego przez redakcję „Nowego Obywatela” oraz Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, obejmuje debaty, prelekcje zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla sympatyków czasopisma. Tym razem wśród tematów znajdą się m.in. demokracja gospodarcza (spółki pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska (związki zawodowe, ruch na rzecz „odzyskiwania miast”) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji bezpośredniej oraz partycypacyjnej. W ramach imprezy odbędzie się też premiera filmu dokumentalnego „My Obywatele”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe będą bezpłatne, jednak z racji na duże zainteresowanie liczba miejsc może być ograniczona. Aby zapewnić sobie możliwość wstępu, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie imprezy. Zarejestrowanym uczestnikom będzie przysługiwało pierwszeństwo wstępu w przypadku, gdy liczba zainteresowanych przekroczy pojemność danego miejsca festiwalowego. Ponadto zarejestrowane osoby spoza Łodzi będą mogły skorzystać z taniego noclegu (symboliczne 5 złotych, wymagana własna karimata i śpiwór) w spółdzielczym hostelu LaGranda (do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program oraz formularz znaleźć można tutaj. Uwaga: wkrótce na stronie znajdą się dodatkowe informacje, m.in. szczegółowy program.

Do pracy zamiast na wakacje

Do pracy zamiast na wakacje

W 2011 r. 47% polskich uczniów nigdzie nie wyjechało na wakacje. W tym roku będzie podobnie.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, już od dwóch dekad liczba uczniów, którzy wakacje spędzają w domu, oscyluje wokół 50 proc. i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się zmienić. Jedna trzecia uczniów w wakacje pracuje. W małych miejscowościach np. zbierają jagody w lesie i sprzedają je przy szosie. Liczba pracujących wśród dzieci i młodzieży w kryzysowych latach 2008-2009 wzrosła aż o 10 proc. – wynika z badań CBOS.

Według danych MEN na obozach i koloniach w 2011 r. spędziło letni czas około 780 tys. dzieci. Kryzys ograniczył wyjazdy najbiedniejszych z nich. Z braku chętnych często odwoływane są wyjazdy najtańsze, w cenie nieco ponad 1 tys. zł za turnus.