Mity o GMO upadają

Mity o GMO upadają

Prezes firmy Organic Farma Zdrowia przekonuje, że Polska nie powinna produkować żywności GMO, bo to poskutkuje słabszą kondycją naszego rolnictwa. Z kolei szef polskiego oddziału koncernu DuPont twierdzi, że GMO nie wpływa na rozwiązanie problemu wyżywienia ludzkości.

Jak informuje „Portal Spożywczy”, w związku z przyjęciem ustawy o GMO, która umożliwia dalsze karmienie zwierząt paszami GMO w Polsce aż do końca 2016 r., sieć handlowa Organic Farma Zdrowia postanowiła zająć stanowisko w tej sprawie, a także dołożyć dodatkowych starań w edukowaniu społeczeństwa z zakresu GMO. – „Po kilku dekadach stosowania GMO wiemy już, że za szybszy i większy zysk z takiej produkcji rolnej płacimy zdrowiem obecnych i przyszłych pokoleń” – mówi Sławomir Chłoń, prezes Organic Farma Zdrowia.

Jego zdaniem polskie rolnictwo, dzięki wielkiemu rozdrobnieniu i niedoinwestowaniu ma ogromną szansę stać się szybko europejskim liderem produkcji ekologicznej. – „Tym sposobem mogłoby doskonale się rozwijać (sprzedając droższe produkty ekologiczne) jednocześnie zachowując naturalność gleby, jej plonów i hodowli zwierzęcej” – dodaje.

Szef Organic Farma Zdrowia proponuje przyjęcie nowej strategii dla polskiego rolnictwa, polegającej na maksymalizacji działań w kierunku rolnictwa naturalnego, wolnego od GMO i ekologicznego w całym zakresie produkcji spożywczej. – „Wiele krajów o tym marzy, ale zapędziło się zbyt daleko w uprzemysławianiu rolnictwa. My mamy jeszcze szansę – nie zmarnujmy jej, a przyszłe pokolenia będą nam niezmiernie wdzięczne” – apeluje Sławomir Chłoń.

Z kolei zdaniem Piotra Gilla, szefa polskiego oddziału wielkiego koncernu chemicznego DuPont, wbrew opinii lansowanej przez propagatorów GMO produkty modyfikowane genetycznie mają znaczenie dla wyżywienia ludzkości tylko w wąskim zakresie – poprzez obniżenie kosztów produkcji. – „GMO nie zmienia wielkości plonu, jeśli mówimy o odporności roślin na szkodniki bądź tolerancję na środki ochrony roślin. Stosowanie GMO obniża koszty produkcji i ułatwia wyprodukowanie plonu” – mówi Piotr Gill.

Warto przeczytać naszą rozmowę z ekspertem Pawłem Połaneckim pt. „Polska niemodyfikowana genetycznie”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wsparcie dla pracowników

Wsparcie dla pracowników

Powstała nowa strona internetowa dotycząca prawa pracy, zawierająca wzory pism i porady prawne. Przeznaczona jest dla członków rad pracowników, związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych, a także dla samych pracowników.

Na stronie www.radapracownikow.pl w dziale „Baza pism” można już znaleźć gotowe wzory pism i wniosków do wykorzystania w codziennej aktywności przez radę pracowników czy organizację związkową. Każdy wzór pisma zawiera także instrukcje, jak je wypełniać, wraz z powołaniem się na odpowiednie przepisy prawa.

W „Bazie wiedzy” umieszczone zostały natomiast artykuły zawierające porady prawne, które mają na celu wsparcie rad pracowników, związków zawodowych czy – za ich pośrednictwem – samych pracowników. Dzięki artykułom można dowiedzieć się m.in. czym są rady pracowników, kto i na jakich zasadach może zgłosić kandydata na członka rady pracowników, jakie uprawnienia mają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe. Ponadto można znaleźć porady dotyczące sporów zbiorowych, pracowniczych programów emerytalnych, urlopów pracowniczych, wynagrodzeń za pracę, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy czy zwolnień grupowych.

W 2013 r. strona zostanie wzbogacona o nową funkcję – kreatora pism, dzięki któremu każdy użytkownik będzie mógł samodzielne utworzyć profesjonalne dokumenty z zakresu prawa pracy, w pełni dostosowane do jego potrzeb oraz sytuacji prawnej i okoliczności.

Nadzór merytoryczny nad portalem sprawuje jedna z wiodących kancelarii prawnych – „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k., specjalizująca się w prawie pracy. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.

Zapraszamy na Festiwal Obywatela

Zapraszamy na Festiwal Obywatela

Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu Obywatela (Łódź, 19-21.10.2012) zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie imprezy. Uprawnia ona m.in. do pierwszeństwa w dostępie do tanich noclegów.

Program VIII Festiwal Obywatela – „Odzyskajmy demokrację!”, organizowanego przez redakcję „Nowego Obywatela” oraz Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, obejmuje debaty, prelekcje zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla sympatyków czasopisma. Tym razem wśród tematów znajdą się m.in. demokracja gospodarcza (spółki pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska (związki zawodowe, ruch na rzecz „odzyskiwania miast”) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji bezpośredniej oraz partycypacyjnej. W ramach imprezy odbędzie się też premiera filmu dokumentalnego „My Obywatele”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe będą bezpłatne, jednak z racji na duże zainteresowanie liczba miejsc może być ograniczona. Aby zapewnić sobie możliwość wstępu, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie imprezy. Zarejestrowanym uczestnikom będzie przysługiwało pierwszeństwo wstępu w przypadku, gdy liczba zainteresowanych przekroczy pojemność danego miejsca festiwalowego. Ponadto zarejestrowane osoby spoza Łodzi będą mogły skorzystać z taniego noclegu (symboliczne 5 złotych, wymagana własna karimata i śpiwór) w spółdzielczym hostelu LaGranda (do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program oraz formularz znaleźć można tutaj. Uwaga: wkrótce na stronie znajdą się dodatkowe informacje, m.in. szczegółowy program.

Do pracy zamiast na wakacje

Do pracy zamiast na wakacje

W 2011 r. 47% polskich uczniów nigdzie nie wyjechało na wakacje. W tym roku będzie podobnie.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, już od dwóch dekad liczba uczniów, którzy wakacje spędzają w domu, oscyluje wokół 50 proc. i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się zmienić. Jedna trzecia uczniów w wakacje pracuje. W małych miejscowościach np. zbierają jagody w lesie i sprzedają je przy szosie. Liczba pracujących wśród dzieci i młodzieży w kryzysowych latach 2008-2009 wzrosła aż o 10 proc. – wynika z badań CBOS.

Według danych MEN na obozach i koloniach w 2011 r. spędziło letni czas około 780 tys. dzieci. Kryzys ograniczył wyjazdy najbiedniejszych z nich. Z braku chętnych często odwoływane są wyjazdy najtańsze, w cenie nieco ponad 1 tys. zł za turnus.