Nie chcą jałmużny, lecz (samo)pomocy

Nie chcą jałmużny, lecz (samo)pomocy

Nie doraźnych zapomóg, ale powrotu do obowiązkowych niekomercyjnych ubezpieczeń rolnych domagają się właściciele gospodarstw poszkodowanych przez nawałnice.

Jak informuje portal Farmer.pl, wójt Wilczyc (powiat sandomierski) Adam Bodura, twierdzi, że tylko na terenach tej gminy poszkodowanych przez żywioł jest co najmniej 450 rolników i sadowników. Trzy czwarte z nich nie ubezpieczyło gospodarstw, bo stawki w przypadku upraw warzyw i owoców wynoszą nawet kilka tysięcy złotych rocznie. – „Apelujemy do parlamentarzystów o poparcie i pomoc w stworzeniu ustawodawstwa, które umożliwi powrót do systemu obowiązkowych niekomercyjnych ubezpieczeń rolniczych. Wpłaty byłyby niższe niż obecne ubezpieczenia komercyjne i stworzyłyby fundusz wzajemnej pomocy, z którego wypłacane byłyby odszkodowania pokrywające straty rolne” – wyjaśnił Bodura, który rozmawiał o inicjatywie ze świętokrzyskimi politykami.

Zdaniem wójta Wilczyc takie rozwiązanie odciążyłoby budżet państwa, z którego obecnie wypłacane są doraźne zapomogi na pokrycie strat rolniczych spowodowanych przez anomalie pogodowe. Inicjatywę popiera prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Ryszard Ciźla. Jego zdaniem tego typu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogłyby starać się o środki z Unii Europejskiej – takie, jakimi dysponują rolnicy np. we Francji czy Niemczech. Tam w przypadku dużych szkód odszkodowanie jest pokrywane ze składek rolników oraz z funduszy unijnych i rządowych. – „Potrzebę zmian w systemie ubezpieczeń rolnych przedstawiłem w ubiegłym tygodniu podczas spotkania prezesów izb rolniczych w Warszawie, które odbyło się dwa dni po nawałnicy w naszym regionie. Pomysł będzie przez nas dokładnie analizowany. Chcemy, aby był on jednym z punktów najbliższego spotkania szefów izb rolnych z nowym ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą. Takie spotkanie jest zaplanowane podczas a wrześniowych dożynek prezydenckich w Spale” – zapowiedział Ciźla.

Aby stworzyć taki system ubezpieczeniowy, potrzebne jest nowe ustawodawstwo. W Polsce od powodzi w roku 2010 powstały dwie nowelizacje ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ale żadna nie przeszła uzgodnień międzyresortowych.

W Świętokrzyskiem wciąż szacowane są straty po niedawnych nawałnicach. Na razie władze województwa zajmują się wypłatami pomocy dla właścicieli 400 uszkodzonych budynków. Szacowanie szkód rolnych jeszcze się nie zakończyło. Według sadowników z południa województwa świętokrzyskiego, straty wynoszą nawet do 70 proc. tegorocznych zbiorów. Tego rodzaju problemy są znane w wielu miejscach kraju, a z powodu anomalii pogodowych stają się z roku na rok coraz częstsze i bardziej dotkliwe dla właścicieli upraw.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wsparcie dla pracowników

Wsparcie dla pracowników

Powstała nowa strona internetowa dotycząca prawa pracy, zawierająca wzory pism i porady prawne. Przeznaczona jest dla członków rad pracowników, związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych, a także dla samych pracowników.

Na stronie www.radapracownikow.pl w dziale „Baza pism” można już znaleźć gotowe wzory pism i wniosków do wykorzystania w codziennej aktywności przez radę pracowników czy organizację związkową. Każdy wzór pisma zawiera także instrukcje, jak je wypełniać, wraz z powołaniem się na odpowiednie przepisy prawa.

W „Bazie wiedzy” umieszczone zostały natomiast artykuły zawierające porady prawne, które mają na celu wsparcie rad pracowników, związków zawodowych czy – za ich pośrednictwem – samych pracowników. Dzięki artykułom można dowiedzieć się m.in. czym są rady pracowników, kto i na jakich zasadach może zgłosić kandydata na członka rady pracowników, jakie uprawnienia mają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe. Ponadto można znaleźć porady dotyczące sporów zbiorowych, pracowniczych programów emerytalnych, urlopów pracowniczych, wynagrodzeń za pracę, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy czy zwolnień grupowych.

W 2013 r. strona zostanie wzbogacona o nową funkcję – kreatora pism, dzięki któremu każdy użytkownik będzie mógł samodzielne utworzyć profesjonalne dokumenty z zakresu prawa pracy, w pełni dostosowane do jego potrzeb oraz sytuacji prawnej i okoliczności.

Nadzór merytoryczny nad portalem sprawuje jedna z wiodących kancelarii prawnych – „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k., specjalizująca się w prawie pracy. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.

Zapraszamy na Festiwal Obywatela

Zapraszamy na Festiwal Obywatela

Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu Obywatela (Łódź, 19-21.10.2012) zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie imprezy. Uprawnia ona m.in. do pierwszeństwa w dostępie do tanich noclegów.

Program VIII Festiwal Obywatela – „Odzyskajmy demokrację!”, organizowanego przez redakcję „Nowego Obywatela” oraz Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, obejmuje debaty, prelekcje zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla sympatyków czasopisma. Tym razem wśród tematów znajdą się m.in. demokracja gospodarcza (spółki pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska (związki zawodowe, ruch na rzecz „odzyskiwania miast”) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji bezpośredniej oraz partycypacyjnej. W ramach imprezy odbędzie się też premiera filmu dokumentalnego „My Obywatele”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe będą bezpłatne, jednak z racji na duże zainteresowanie liczba miejsc może być ograniczona. Aby zapewnić sobie możliwość wstępu, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie imprezy. Zarejestrowanym uczestnikom będzie przysługiwało pierwszeństwo wstępu w przypadku, gdy liczba zainteresowanych przekroczy pojemność danego miejsca festiwalowego. Ponadto zarejestrowane osoby spoza Łodzi będą mogły skorzystać z taniego noclegu (symboliczne 5 złotych, wymagana własna karimata i śpiwór) w spółdzielczym hostelu LaGranda (do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program oraz formularz znaleźć można tutaj. Uwaga: wkrótce na stronie znajdą się dodatkowe informacje, m.in. szczegółowy program.

Do pracy zamiast na wakacje

Do pracy zamiast na wakacje

W 2011 r. 47% polskich uczniów nigdzie nie wyjechało na wakacje. W tym roku będzie podobnie.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, już od dwóch dekad liczba uczniów, którzy wakacje spędzają w domu, oscyluje wokół 50 proc. i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się zmienić. Jedna trzecia uczniów w wakacje pracuje. W małych miejscowościach np. zbierają jagody w lesie i sprzedają je przy szosie. Liczba pracujących wśród dzieci i młodzieży w kryzysowych latach 2008-2009 wzrosła aż o 10 proc. – wynika z badań CBOS.

Według danych MEN na obozach i koloniach w 2011 r. spędziło letni czas około 780 tys. dzieci. Kryzys ograniczył wyjazdy najbiedniejszych z nich. Z braku chętnych często odwoływane są wyjazdy najtańsze, w cenie nieco ponad 1 tys. zł za turnus.