Generacja w potrzebie

Generacja w potrzebie

W ciągu najbliższych 18 lat szybciej niż w innych krajach wzrośnie zapotrzebowanie na finansowanie ochrony zdrowia. Szybko postępuje proces starzenia się polskiego społeczeństwa.

Jak przypomina RynekZdrowia.pl, WHO do starych populacji zalicza społeczeństwa, w których jest ponad 7 proc. osób powyżej 65. roku życia. – „Patrząc na dane statystyczne można stwierdzić, że tę granicę przekroczyliśmy już w latach 60. ubiegłego wieku” – mówi dr Anita Gębska-Kuczerowska, kierownik Studium Zdrowia Publicznego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.

Obecnie w Polsce jest 5,1 mln osób po 65. roku życia, w 2060 r. będzie ich ponad 11 mln. Polskie społeczeństwo jest coraz starsze, jednoczenie wydłuża się długość życia. Stwarza to poważne wyzwania dla sytemu ochrony zdrowia. Nie bez znaczenia jest wpływ starzenia się społeczeństwa na ekonomiczną stronę procesu leczenia, m.in. koszty związane z farmakoterapią i hospitalizacją osób starszych.

Dr Wojciech Kłosiński, zastępca dyrektora departamentu zdrowia publicznego w Ministerstwie Zdrowia przypomina, iż w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 uwzględniono liczne rekomendacje dotyczące m.in. organizacji ochrony zdrowia w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym np. konieczność stworzenia w Polsce sieci oddziałów i poradni geriatrycznych. Obecnie mamy zaledwie 34 oddziały geriatryczne, 307 poradni geriatrycznych i 728 łóżek geriatrycznych. To kropla w morzu potrzeb. – „Niestety, pod względem liczby geriatrów, a także poziomu finansowania świadczeń w tej dziedzinie nadal odstajemy od wielu krajów europejskich” – stwierdza dr Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego w Katowicach.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Rodzice, macie władzę!

Rodzice, macie władzę!

Pod adresem www.RadyRodzicow.pl powstał elektroniczny Poradnik dla rodziców i Rad Rodziców.

Poradnik przybliża kompetencje Rad Rodziców, zasady ich powoływania, możliwości działania i wpływania na decyzje lokalnych decydentów. Po co to wszystko? Rodzice mogą występować w wielu sprawach związanych m.in. z jakością nauczania, wychowaniem dzieci, ich wyżywieniem oraz bezpieczeństwem, czy również w sprawach związanych z finansami szkoły. Rady Rodziców mają również możliwość reprezentować rodziców na zewnątrz, np. w kontaktach z lokalnymi władzami. Mogą współpracować zarówno między sobą, jak i z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. W teorii są ważnym ogniwem polskiego systemu oświaty – tylko od rodziców zależy, czy staną się nim także w praktyce.

Poradnik powstał z inicjatywy stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna” (zrzeszającego rodziców dzieci z warszawskich szkół i przedszkoli, pracownice szkolnych kuchni, mieszkańców Warszawy i działaczy społecznych) oraz Bielańskiego Forum Rad Rodziców.

Więcej informacji pod adresem: www.RadyRodzicow.pl

Oszczędzanie na nas

Oszczędzanie na nas

Ministerstwo środowiska chce podnieść normy dopuszczalnego poziomu hałasu. Nowe przepisy mają m.in. ograniczyć liczbę ekranów akustycznych wzdłuż dróg.

Jak informuje RynekZdrowia.pl, resort postanowił m.in. podnieść dopuszczalny poziom hałasu o 6 decybeli np. na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nowe normy będą większe także w przypadku dróg i linii kolejowych, ale w granicach dopuszczalnych poziomów hałasu, ustalanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

– „Natężenie ruchu drogowego gwałtownie rośnie w ciągu ostatnich lat. Równie szybko co samochodami, polskie drogi zapełniły się ekranami, które często szpecą krajobraz” – podkreśliło Ministerstwo Środowiska w przesłanym komunikacie. Problemem jest również nieskuteczność tej formy ochrony przed hałasem – według resortu budowa wielu kilometrów kosztownych ekranów akustycznych o najwyższych parametrach technicznych nie jest często w stanie zapewnić dotrzymania obowiązujących norm hałasu.

Resort, powołując się na informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podał, że podwyższenie dopuszczalnego hałasu w środowisku spowoduje redukcję długości ekranów akustycznych o ok. 30 proc. i redukcję kosztów budowy ekranów o ok. 25 proc.

Minister środowiska zapowiedział także, że zorganizuje szeroką debatę na temat ochrony przed hałasem, podczas której razem z ekspertami od transportu, infrastruktury, praktykami i ekologami będzie analizować możliwe rozwiązania.

To cudownie, że minister środowiska troszczy się o „krajobraz”, jeśli tak można nazwać otoczenie asfaltowych dróg. Szkoda tylko, że przy okazji bardziej troszczy się o finanse budowniczych dróg niż o nasze uszy i ludzkie zdrowie.

Opłaty z najwyższej półki

Opłaty z najwyższej półki

Minister rolnictwa chce uregulowania relacji pomiędzy producentami żywności a sieciami handlowymi. W tym celu jeszcze we wrześniu planuje zorganizować spotkanie ze spółdzielniami mleczarskimi, a następnie z sieciami handlowymi.

Jak informuje „Portal Spożywczy”, producenci żywności i przedstawiciele sieci handlowych postanowili wypracować wspólnie kompromis w sprawie tzw. opłat półkowych i zaproponowali zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. – „Wysokość opłat półkowych, terminy ich egzekwowania są nie do zaakceptowania nawet przez zorganizowane firmy typu spółdzielnie mleczarskie. Są to zbyt duże koszty dla producentów” – mówi minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Minister rolnictwa zamierza aktywnie włączyć się w rozwiązanie tego problemu. Jeszcze we wrześniu planuje spotkanie z przedstawicielami dużych spółdzielni mleczarskich, następnie spotkanie z przedstawicielami producentów, na którym będą oni mogli przedstawić swoje propozycje uregulowań w tej sprawie, a w końcu z Polską Federacją Producentów Żywności i przedstawicielami wielkich sieci handlowych.

Kalemba chce podczas tych spotkań zwrócić uwagę na zbyt wysokie koszty, które obciążają producentów i na wielkość różnicy pomiędzy ceną, jaką oni uzyskują za swoje produkty, a tym, co widzimy na półkach. Będzie starał się wypracować z producentami wspólne stanowisko wobec sieci handlowych. – „Producenci nie akceptują tych opłat, ale są stawiani pod ścianą. Nie mają alternatywy – albo wprowadzą swój produkt do sieci, albo z nim zostaną. Wiedzą już, że pojedyncza firma nie wygra walki o własne interesy” – wyjaśnia minister.

Wśród producentów pojawiają się różne propozycje rozwiązań, np. utworzenia platformy do wymiany informacji na temat wysokości opłat półkowych. Dobrym pomysłem może być też wspólne organizowanie przez producentów własnych sieci handlowych.