Co dalej z „Małym Wawelem”?

Los Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim, zwanego „Małym Wawelem”, wciąż jest niepewny.

O planach sprzedaży „Małego Wawelu” pisaliśmy wcześniej tutaj. Tymczasem – jak informuje „Nasz Dziennik” – chęć przejęcia obiektu wyraził Samorząd Województwa Podkarpackiego. Czy jest szansa na komunalizację zamku?

Decyzja o pozbyciu się zamku wywołała stanowczy sprzeciw miejscowej społeczności, która przygotowuje protest i zbiera podpisy przeciwko sprzedaży dobra kultury narodowej. W zaproszeniu do składania ofert na zakup Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie nie znalazły się żadne zapisy gwarantujące funkcjonowanie muzeum w zamku i pracę dla zatrudnionych w nim dziś osób – zatem istnieje ryzyko, że przyszły właściciel zamknie muzeum.

Nie wiadomo, czy i ilu chętnych złożyło do 7 września swoje oferty. Cała procedura przetargowa dotycząca sprzedaży obiektu objęta jest tajemnicą handlową, mimo iż dotyczy nieruchomości, której ARP jest tylko użytkownikiem wieczystym. Mogłoby się wydawać, że zgodnie z art. 28 ustawy o gospodarce nieruchomościami procedura powinna być transparentna, a informacje jawne.

Wątpliwości wzbudza też kwestia, czy ARP nie powinna – zgodnie ze wspomnianą ustawą – zwrócić się do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na sprzedaż zamku. Obowiązek taki dotyczy oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umywa od sprawy ręce, twierdząc, że zamek należący do ARP nie jest własnością Skarbu Państwa. Z ksiąg wieczystych nieruchomości wynika jednak, że ARP jest właścicielem zamku, ale już nie gruntu, na którym jest on wybudowany, oraz otaczającego go 13-hektarowego parku. Podkarpacki Wojewódzki Konserwatora Zabytków, który powinien rozstrzygnąć sprawę, zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii do ministra kultury, jednak odpowiedzi nie mógł się doczekać. Po interwencji „Naszego Dziennika” Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 18 września br. (po konsultacjach z resortem kultury) stwierdził, że sprzedaż Zamku w Baranowie nie wymaga zgody konserwatora, potwierdzając tym samym wcześniejszą deklarację ministerstwa. Wątpliwości pozostają.

W międzyczasie Sejmik Województwa Podkarpackiego w swojej uchwale z 27 sierpnia br. wyraził intencję przejęcia przez samorząd mienia Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim. – „Decyzję radnych przekazaliśmy Ministerstwu Skarbu Państwa jako sygnał gotowości samorządu do przejęcia tej nieruchomości. Teraz wszystko jest w rękach ministerstwa” – powiedział Wiesław Bek, rzecznik marszałka woj. podkarpackiego. Aby zamek mógł przejść pod zarząd samorządu wojewódzkiego, potrzebna jest jednak decyzja polityczna. – „Rozumiem, że obecny rząd na czele z ministrem Rostowskim jak może »ratuje« budżet, który jest w katastrofalnym stanie, pozbywając się uzdrowisk, zamków, słowem wszystkiego, co jeszcze pozostało do sprzedania, ale są pewne granice” – zauważa Wojciech Buczak, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. – „Sprzedaż takiej perły jak baranowski zamek byłaby działaniem szkodliwym dla rozwoju kultury” – dodaje.

Komunalizacja, czyli nieodpłatne przekazanie zamku w ręce samorządu, wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Daje gwarancję ogólnodostępności zabytku, przetrwania muzeum, a jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, by – oprócz celów kulturalnych – służył także celom komercyjnym jako obiekt hotelowy, który przyniesie zysk. Niestety, samorząd nie może liczyć na wsparcie ze strony resortu kultury. Ministerstwo wyklucza możliwość udzielania dotacji na rzecz przejęcia zamku przez samorząd województwa, twierdząc, że wsparcie finansowe przekracza kompetencje ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>