Ciemna strona Niemiec

Ciemna strona Niemiec

Niemieckie reformy rynku pracy sprzed kilku lat sprawiły, że tamtejsze bezrobocie spadło, ale pogłębiła się przepaść między biednymi a bogatymi.

Jak informuje Wyborcza biz. za agencją AFP, niemiecki resort pracy opracował właśnie raport na temat biedy i bogactwa w Niemczech. Wynika z niego, że o ile w 1998 r. 10 proc. najbogatszych Niemców posiadało 45 proc. bogactwa w Niemczech, o tyle 10 lat później już 53 proc. W ciągu ostatnich 20 lat wartość majątku niemieckich gospodarstw domowych (w tym nieruchomości, inwestycji, gruntów itd.) wzrosła z 4,6 bln euro do niemal 10 bln euro. Tymczasem biedniejsza połowa społeczeństwa dysponuje w sumie majątkiem sięgającym ledwie 1 proc. tej wartości. Wciąż widać też dysproporcję pomiędzy majątkiem obywateli zachodniej i wschodniej części Niemiec. Średni majątek mieszkańca byłego NRD wynosi ok. 55 tys. euro, a mieszkańca byłego RFN – 132 tys. euro.

Wśród przyczyn pogłębiających się różnic w dochodach obywateli Niemiec wymienia się obniżenie najwyższej stopy podatku PIT jeszcze przez kanclerza Gerharda Schrödera z 53 do 42 proc. (najwyższa stawka, wprowadzona w 2008 r., – dla osób zarabiających rocznie ponad 250 tys. euro – wynosi 45 proc.). Niemieckie związki zawodowe obwiniają również reformy rynku pracy (tzw. reformy Hartza) z lat 2003-2005. Wprowadzono wówczas m.in. bardziej „elastyczne” formy zatrudnienia i obniżono zasiłki dla bezrobotnych. W rezultacie bezrobocie w Niemczech spadło z 11,3 proc. w 2005 r. do poniżej 6 proc. obecnie (dane Eurostatu). Reformy sprawiły jednak, że jedna piąta zatrudnionych wykonuje tzw. mini-prace: proste czynności, które – jeśli wynagrodzenie za ich wykonanie nie przekracza 400 euro miesięcznie (od 2013 r. – 450 euro) – są zwolnione z podatków. Takie zarobki oczywiście nie wystarczają w Niemczech na utrzymanie. Wobec tego niemieckie związki zawodowe coraz głośniej zwracają uwagę na brak wyznaczonej urzędowo minimalnej płacy.

Jak wskazuje „Süddeutsche Zeitung”, w ostatniej dekadzie wzrost płac w Niemczech nastąpił tylko w przypadku osób lepiej zarabiających. Natomiast 40 proc. etatowych pracowników, którzy zarabiali najmniej, odczuło z powodu rosnących cen realny spadek wynagrodzeń.

Z kolei eksperci Hans Boeckler Foundation wyliczyli, że pracownik zarabiający w Niemczech 2 tys. euro miesięcznie będzie musiał pracować przez 43,5 roku, aby w przyszłości otrzymać minimalną miesięczną emeryturę (700 euro). Już teraz coraz więcej osób starszych musi w Niemczech dorabiać do emerytury. Obecnie w Niemczech pracuje 761 tys. emerytów, wśród nich 118 tys. osób powyżej 75. roku życia.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Łapy precz od szkół!

Łapy precz od szkół!

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego ostrzega przed konsekwencjami wprowadzenia zmian proponowanych przez samorządowców.

Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, Samorządowy Kongres Oświaty, który odbył się pod hasłem „Żądamy lepszej oświaty!”, przebiegł w skandalicznej atmosferze. Przedstawiciele ZNP zostali zaproszeni na kongres, jednak nie umożliwiono im zabrania głosu. Wójtowie i burmistrzowie buczeli, pokrzykiwali i przerywali, gdy wiceminister edukacji Maciej Jakubowski usiłował łagodzić oskarżenia padające wobec pracy nauczycieli i udowadniał, że wyniki polskich uczniów służą na świecie za wzór (np. mamy największy wzrost w wynikach testu umiejętności 15-latków PISA).

Prezes ZNP Sławomir Broniarz nie ukrywa rozczarowania. Przedstawiony przez organizatorów kongresu „projekt samorządowy (wersja robocza) – Ustawa o zmianie ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” zawiera przede wszystkim propozycje zmian o charakterze oszczędnościowym. Samorządy, pod płaszczykiem troski o jakość kształcenia, dążą do przeforsowania restrykcyjnego pakietu oszczędnościowego w edukacji, aby podreperować własne budżety. Ich propozycje są nastawione głównie na przekazywanie samorządowych szkół fundacjom i stowarzyszeniom, wprowadzenie mechanizmów rynkowych do systemu edukacji, komercjalizację oświaty, osłabienie statusu zawodowego nauczycieli, zmniejszenie płac pracowników oświaty, zminimalizowanie nadzoru pedagogicznego i dalszą decentralizację oświaty.

Prezes ZNP przestrzega przed skutkami wprowadzenia samorządowych propozycji w życie – jego zdaniem odbiją się one negatywnie na jakości kształcenia, na dostępie do bezpłatnej publicznej edukacji oraz na wynikach uczniów. Broniarz przypomina też, że dzisiaj boleśnie odczuwamy skutki wyzbycia się odpowiedzialności państwa za edukację przedszkolną. Przedszkoli jest zdecydowanie za mało i w ciągu ostatnich kilkunastu lat nikt nie potrafił skutecznie rozwiązać tego problemu. Istnieje uzasadniona obawa, że z podobnym procesem będziemy mieli do czynienia w przypadku szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Jeżeli samorządom uda się wprowadzić radykalne zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, szkoły będą nastawione tylko na rentowność, a nie na jakość kształcenia – ostrzega Broniarz.

Co dalej po kapitalizmie?

Co dalej po kapitalizmie?

Zapraszamy do Krakowa na konferencję naukową w ramach projektu „Po kapitalizmie”: „Od egoizmu do wspólnoty”. „Nowy Obywatel” jest jednym z partnerów projektu. Impreza odbędzie się 7-8 grudnia, a propozycje referatów należy nadsyłać do 15 października.

„Po kapitalizmie” to projekt realizowany od marca 2012 r. w krakowskim „Bunkrze Sztuki”. W ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne – zastanawiamy się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego.

Na zakończenie tegorocznej edycji projektu organizujemy konferencję naukową na tematy związane z jego poszczególnymi modułami. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień. Oto przykładowe tematy:
•    kryzysy ekonomiczne a kapitalizm;
•    relacja społeczeństwo obywatelskie – kapitalizm;
•    pomysły na alternatywne systemy gospodarcze;
•    przeszłość i przyszłość komunizmu;
•    kultura popularna a kapitalizm;
•    aktualność diagnoz klasyków myśli lewicowej;
•    możliwy podmiot rewolucji: klasa robotnicza/prekariat/mieszkańcy miast/wielość/wspólnota;
•    krytyczna analiza działań subwersywnych wobec systemu kapitalistycznego (kooperatywy spożywcze, spółdzielnie, banki czasu, miejskie ogrodnictwo, działania w przestrzeni wirtualnej (bitcoin, kickstarter…) itd.);
•    wpływ kapitalizmu na przestrzeń miejską, gentryfikacja/rewitalizacja;
•    prawo do miasta i ruchy miejskie – potencjał, praktyka, problemy;
•    idea i praktyka spółdzielczości;
•    równość i solidarność społeczna a kapitalizm;
•    design/idea DIY a kapitalizm;
•    pieniądz, dług, praca i wyzysk w kapitalizmie.

Streszczenia wystąpień (200-400 słów; referat powinien trwać maksymalnie 20 minut) prosimy nadsyłać do 15 października 2012 r. w formularzu zgłoszenia (do ściągnięcia tutaj) na adres: pokapitalizmie@gmail.com

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej.

Harmonogram:

15.10 – termin nadsyłania abstraktów;
16.10 – przesłanie abstraktów bez danych osobowych do recenzentów;
do 22.10 – przesłanie informacji zwrotnej o zakwalifikowanych referatach;
do 5.11 wniesienie opłaty konferencyjnej (50 zł na pokrycie kosztów przerw kawowych) na konto „Bunkra Sztuki”;

Organizator nie zapewnia noclegów.

Komitet organizacyjny:

dr Katarzyna Guczalska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Krzysztof Posłajko (Nowe Peryferie, Uniwersytet Jagielloński)
Michał Pospiszyl („Praktyka Teoretyczna”)
Aneta Rostkowska („Bunkier Sztuki”)
dr Paulina Szkudlarek
Krzysztof Wołodźko („Nowy Obywatel”)
Michał Zabdyr-Jamróz (Doxotronica, Uniwersytet Jagielloński)
Cezary Zięciak („Krytyka Polityczna”)

Dwie akcje Społecznych

Dwie akcje Społecznych

Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna” rozpoczyna dwie ciekawe akcje: „Dzwonek dla edukacji: Zgłoś sprawę!” oraz pomoc dla kucharek zwolnionych ze szkół wskutek likwidacji stołówek.

Ruszamy do szkół: zbadamy problemy i wyzwania stojące przed rodzicami warszawskich placówek. W tym celu przygotowaliśmy ankiety dostępne do ściągnięcia na naszej stronie, w której pytamy się rodziców, z jakimi bolączkami borykają się szkole swoich dzieci: czy lekcje wuefu odbywają się na korytarzach, klasy są łączone i powstają edukacyjne molochy, a może szkoła ma ulec likwidacji? Pytamy się o szkolne stołówki: czy są w szkole, jak bardzo zmieniła się jakość posiłków po ich likwidacji, jak bardzo doskwierają rodzicom nowe ceny posiłków? W najbliższych tygodniach odwiedzimy i porozmawiamy z wieloma rodzicami. Wyniki naszej sondy opublikujemy na naszej stronie internetowej:
www.warszawaspoleczna.pl

Jednocześnie przeprowadzamy drugą akcję – wsparcia dla zwolnionych w wyniku likwidacji szkolnych stołówek Pań kucharek. Wraz z organizacją międzyzakładową OPZZ „Konfederacja Pracy” przygotowaliśmy ankiety, przy pomocy których zbierzemy informacje potrzebne nam do pomocy Paniom kucharkom, do wsparcia Pań w znalezieniu zatrudnienia, poznania obecnych warunków zatrudnienia u ajentów oraz określenia skali zwolnień i scharakteryzowania zmian w zatrudnieniu. Oczywiście zadbamy o anonimowość i nazwiska Pań nie będą nigdzie publikowane. Przeprowadzenie ankiety ma przede wszystkim pomóc w poznaniu obecnej sytuacji zawodowej Pań i udzieleniu odpowiedniego wsparcia. Każda z Pań będzie się mogła do nas zwrócić. Jaką pomoc oferujemy? Pomożemy w wyszukaniu ofert zatrudnienia, zaaranżowaniu rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Będziemy także badać warunki zatrudnienia u ajentów – nowych pracodawców dla części z Pań – i zabiegać o ich poprawę: dochodzą do nas sygnały, że część pracownic została zatrudniona nie na podstawie umów o pracę, ale na podstawie śmieciowych umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie). W ankiecie także pytamy się, jakiej pomocy same zwolnione Pani by od nas oczekiwały. Panie kucharki mogą liczyć na nasze wsparcie.

Akcja „Dzwonek dla edukacji: Zgłoś sprawę!” kontakty – Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna”:

Maciej Łapski 505 580 045 – koordynator akcji „Dzwonek dla edukacji: Zgłoś sprawę!” w Warszawie, prezes stowarzyszenia

Andrzej Jabłoński 691 446 321 i Maciej Talacha 608 187 500 – koordynatorzy akcji w szkołach z dzielnicy Mokotów, wiceprezesi stowarzyszenia

Janusz Stodulski 602 495 602 – koordynator akcji w szkołach z dzielnicy Śródmieście, wiceprezes stowarzyszenia

Wojciech Sotomski 692 071 160 – koordynator akcji w szkołach z dzielnicy Bemowo, wiceprezes stowarzyszenia

Anna Wróblewska 501 191 495 – koordynatorka akcji w szkołach z dzielnicy Bielany

Akcja wsparcia dla zwolnionych w wyniku likwidacji szkolnych stołówek Pań kucharek:

Ewa Zdunek 600 460 524 – była pracownica szkolnej kuchni, Przewodnicząca organizacji międzyzakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” zrzeszającej szkolne kucharki, wiceprezeska stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna”

Natalia Jungrav 606 949 167 – odpowiedzialna za koordynację działań mających na celu pomoc zwolnionym Paniom kucharkom w znalezieniu nowej pracy, wiceprezeska stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna”

Inicjatywa Mieszkańców „Warszawa Społeczna”
www.warszawaspoleczna.pl