Eko-żywność podbija serca Polaków

Eko-żywność podbija serca Polaków

Już ponad milion Polaków regularnie kupuje żywność organiczną – wynika z badań TNS dla Organic Farma Zdrowia.

Jak informuje Portal Spożywczy, liczba regularnie kupujących żywność organiczną stanowi 4 proc. badanych. Znacznie więcej, bo 26 proc., zaopatruje się w taką żywność nieregularnie, ale deklaruje, że chce kupować ekologiczne produkty częściej. Jedynie 9 proc. badanych sceptycznie odnosi się do kupowania ekologicznego jedzenia – większość z nich nie potrafi jednak wskazać przyczyny takiego podejścia. Pozostali ankietowani zachowali postawę neutralną.

A jak jest z wiedzą Polaków na temat żywności organicznej? 62 proc. badanych wie, że jej podstawowym wyróżnikiem jest brak środków chemicznych przy produkcji. 29 proc. respondentów opisując ją, wspomina o czystym, nieskażonym środowisku, z którego ona pochodzi. Co piąty Polak mówi o bogactwie w składniki odżywcze produktów organicznych. To same trafne skojarzenia. Badania wskazują jednak na niską wśród Polaków świadomość istnienia certyfikatów ekologicznych, gwarantujących ekologiczne pochodzenie produktów. Jedynie 14 proc. badanych zauważyło, że eko-żywność opatrzona jest specjalnym certyfikatem.

Dlaczego Polacy kupują organiczną żywność? Lepszy smak i/lub zapach produktów organicznych jako pierwszy argument za kupowaniem żywności ekologicznej pojawił się w 42 proc. wskazań. Tuż za nimi uplasowała się troska o zdrowie (39 proc. wskazań), a więc przekonanie o pełnowartościowym charakterze ekologicznej żywności oraz braku w niej szkodliwych dla zdrowia substancji.

Smak żywności organicznej doceniają zwłaszcza osoby kupujące żywność organiczną regularnie (53 proc. wskazań) oraz mieszkańcy wsi (47 proc.) – zatem najbardziej doświadczeni i świadomi konsumenci tej kategorii.

Ponadto z badania wynika, że dla blisko połowy Polaków to specjalistyczny sklep jest podstawowym miejscem sprzedaży żywności ekologicznej. Odpowiedziało w ten sposób 47 proc. badanych i blisko 2/3 (63 proc.) mieszkańców największych polskich miast. Na kolejnych miejscach wymieniali inne możliwe miejsca zakupu żywności ekologicznej: gospodarstwo rolne (27 proc. Polaków wskazało to miejsce), bazar (22 proc.), super-/hipermarket (16 proc.).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Spekulanci trafią za kratki?

Spekulanci trafią za kratki?

Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego poparła wprowadzenie kary więzienia dla spekulantów na rynku finansowym.

O nowych regulacjach informuje brytyjska deputowana Arlene McCarthy (Socjaliści i Demokraci) w wywiadzie opublikowanym na stronie Parlamentu Europejskiego (europarl.europa.eu). Jak podkreśla, celem nowych przepisów jest sprawienie, że wszystkie nadużycia na rynku finansowym będą podlegały sankcjom prawnym. Regulacje obejmą także te elementy, których prawo do tej pory nie regulowało (m.in. rynki towarowe). Duży nacisk w nowych regulacjach położony jest na dostęp do informacji i współpracę w tym zakresie. Zasady dotyczące sankcji karnych mają być skonstruowane tak, żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać różnic systemowych na terenie UE.

Według nowych regulacji za używanie poufnych informacji i manipulacji na rynku grozi kara pozbawienia wolności na minimum pięć lat. Nie mniej niż dwa lata – za upowszechnianie informacji wewnętrznych do celów poufnych transakcji i manipulacji na rynku.

W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych wprowadzone zostaną również nowe narzędzia do wykrywania nadużyć w dotacjach do żywności. „Spekulacje na rynkach surowców powodują, że skoki cen żywności stawiają najuboższych w trudnej sytuacji. Musimy położyć kres praktykom służącym jedynie interesom spekulantów oraz przemysłom nastawionym na zysk” – powiedziała McCarthy.

Rzeczpospolita po kapitalizmie

Rzeczpospolita po kapitalizmie

Mieszkańców Krakowa i okolic zapraszamy na kolejne spotkania kółka samokształceniowego, organizowane w ramach projektu „Po kapitalizmie”. „Nowy Obywatel” jest jednym z partnerów tej inicjatywy.

Tym razem proponujemy wspólną lekturę świeżo wydanej w języku polskim książki Michaela Hardta i Antonio Negriego „Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne”.

Harmonogram spotkań:

18.10.2012 (czwartek), godz. 18:30
Spotkanie poświęcone pierwszemu rozdziałowi książki poprowadzi dr Krzysztof Posłajko.

25.10.2012 (czwartek), o godz. 18:30
Spotkanie poświęcone drugiemu rozdziałowi książki poprowadzi dr Ewa Majewska.

Kolejne spotkania (również w czwartki o godz. 18.30) poprowadzą: Michał Pospiszyl (8.11), dr Jan Sowa (29.11), Krystian Szadkowski (22.11) i Krzysztof Wołodźko, redaktor „Nowego Obywatela” (15.11).

Prenumeratorzy mają lepiej!

Prenumeratorzy mają lepiej!

Jesienny numer „Nowego Obywatela” trafi do ogólnej dystrybucji za ok. dwa tygodnie, jednak już teraz można zapoznać się z wybranymi tekstami, spisem treści oraz okładką. Natomiast do prenumeratorów egzemplarze zostały już wysłane!

Prenumeratorom radzimy często sprawdzać skrzynki, gdyż właśnie wysłaliśmy do nich paczki z pachnącym farbą „Nowym Obywatelem” nr 6 (57), którego oficjalna premiera odbędzie się w piątek (19 października 2012 r.), podczas Festiwalu Obywatela w Łodzi. Ponieważ do ogólnopolskiej dystrybucji pismo trafi kilka dni po zakończeniu imprezy, prenumeratorzy mają prawo czuć się uprzywilejowaną grupą czytelników – dostarczenie im pisma „przed wszystkimi” jest skromną formą podziękowania za zakup pisma w sposób, który buduje naszą niezależność finansową (więcej na ten temat tutaj).

Pozostałym odbiorcom naszego periodyku pozostaje na razie lektura spisu treści oraz paru tekstów, które zdecydowaliśmy się w całości udostępnić na naszej WWW. Z tymi materiałami można się zapoznać tutaj.