Europa ma dług społeczny do spłacenia

Europa ma dług społeczny do spłacenia

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wzywa przed szczytem UE do zmniejszenia nierówności społecznych.

W czwartek rozpoczyna się szczyt UE poświęcony m.in. dalszym reformom w strefie euro. Tymczasem w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem trwają protesty przeciwko bolesnym dla pracowników cięciom społecznym. W przeddzień szczytu związki zawodowe zrzeszone w EKZZ przekonują, że prawa socjalne mają pierwszeństwo przed swobodami gospodarczymi.

W przyjętym przed szczytem stanowisku związkowcy przekonują, że programy oszczędnościowe ponoszą w UE spektakularne porażki. Ich zdaniem prędzej czy później cięcia, jakie dotykają pracowników w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii dotkną również pracowników tzw. północy. Tymczasem odpowiedzialni za kryzys nie tylko nie ponieśli żadnych konsekwencji, dalej manipulują stopami procentowymi a rządy skupiają się na wyciąganiu od ludzi pieniędzy w celu pokrycia ich strat.

„Instytucje UE, Rada, Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy muszą postawić sobie za cel sprawiedliwość podatkową, skończyć z podatkową konkurencją i uciekaniem od płacenia podatków i wreszcie, wdrożyć podatek od transakcji finansowych. Zamiast tego instytucje te wzywają do reform strukturalnych, cięcia płac minimalnych, emerytur i zasiłków dla bezrobotnych. Jest to niesprawiedliwe. Jest to nieskuteczne. To, czego potrzebujemy, to inwestycje oraz godne płace prowadzące do trwałego wzrostu” – czytamy w stanowisku EKZZ.

Oświadczenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Kwestia kryzysu zadłużenia i jak z niego wyjść jest powszechnie dyskutowana. To oczywiste. Istnieje jednak dług społeczny, który zajmuje równie kluczowe miejsce w Europie jak dług monetarny.

Programy narzucane krajom borykającym się z trudnościami, a także innym krajom, które chcą sprostać określonym kryteriom skupiają się na cięciach, które dotykają najwrażliwszych, na ograniczaniu ochrony socjalnej oraz na osłabianiu zbiorowych stosunków pracy. Systematycznie podejmuje się inicjatywy mające na celu rozmontowanie modelu społecznego, który uczynił z Europy miejsce zaawansowanej demokracji oraz zmniejszył nierówności społeczne. Tymczasem w krajach Południa wytworzyła się sytuacja alarmująca pod względem społecznym a wszędzie rosną nierówności. Niektóre programy gospodarcze sprzyjają w Europie tworzeniu stref opartych na wolnym handlu, zagrażających krajom, które ciągle cieszą się względnym dobrobytem. Nie można tego zaakceptować. To, co w tej chwili jest robione wobec pracowników Grecji, Portugalii, Irlandii i Hiszpanii prędzej czy później jak bumerang uderzy w pracowników na Północy. Szczególnie nie do zniesienia jest sytuacja młodzieży. Poziom jej bezrobocia jest bliski lub osiąga 50% w niektórych krajach Południa, podczas gdy niestabilne warunki zatrudnienia rozprzestrzeniają się w całej Europie.

Programy oszczędnościowe nie tylko prowadzą do sytuacji alarmujących pod względem socjalnym. Polityka oszczędności ponosi również spektakularne porażki; nie zmniejsza nadmiernych obciążeń związanych z obsługą zadłużenia, ani nie przywraca zaufania rynku. Natomiast oszczędności dodatkowo osłabiają finanse publiczne. Nawet gdyby Grecja lub Hiszpania posiadały zerowy deficyt, stopień zadłużenia doprowadziłby mimo to do katastrofy ze względu na załamanie się PKB i działalności gospodarczej spowodowane niemożliwymi do obsłużenia odsetki narzuconymi w celu sprostania oczekiwań rynków finansowych.

Kto na tym korzysta?

U źródeł problemu, z którym spotykamy się dzisiaj leży kapitalizm działający na zasadzie hazardu. Ten system zawiódł. Ale kapitał nie czuje się zagrożony a jego działania są ciągle chronione. Banki manipulują stopami procentowymi w swoich przytulnych biurach, a rządy nadal skupiają się na wyciąganiu od ludzi pieniędzy w celu pokrycia ich strat.

Instytucje UE, Rada, Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy muszą postawić sobie za cel sprawiedliwość podatkową, skończyć z podatkową konkurencją i uciekaniem od płacenia podatków i wreszcie, wdrożyć podatek od transakcji finansowych. Zamiast tego instytucje te wzywają do reform strukturalnych, cięcia płac minimalnych, emerytur i zasiłków dla bezrobotnych. Jest to niesprawiedliwe. Jest to nieskuteczne. To, czego potrzebujemy to inwestycje oraz godne płace prowadzące do trwałego wzrostu.

EKZZ wykorzysta swą siłę i wpływy na zmianę kursu. Prosta droga wyjścia z kryzysu powinna zakładać rekonstrukcję oraz wzmocnienie mechanizmów i polityki, które przyczyniają się do zmniejszenia różnych form nierówności społecznej i odwracają tendencje do nadmiernej koncentracji bogactwa. EKZZ wspiera taką UE, która promuje dobre miejsca pracy, godne płace, postęp i sprawiedliwość społeczną. Sprzeciwiamy się rozmontowaniu naszego modelu społecznego, który służy jako punkt odniesienia i inspiracja dla pracowników w pozostałych krajach świata.

EKZZ posiada projekt społeczny dla Europy. W czasie gdy dyskusje obracają się wokół nowego konwentu i być może nowego traktatu, odpowiedzialni za losy Europy muszą być świadomi, że będziemy nieustępliwie trwać przy naszym żądaniu, aby prawa socjalne miały pierwszeństwo przed swobodami gospodarczymi.

Bernadette Ségol, Sekretarz Generalna EKZZ
Ignacio Fernández Toxo, Przewodniczący EKZZ

___________________
Przedruk za www.solidarnosc.org.pl

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Spekulanci trafią za kratki?

Spekulanci trafią za kratki?

Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego poparła wprowadzenie kary więzienia dla spekulantów na rynku finansowym.

O nowych regulacjach informuje brytyjska deputowana Arlene McCarthy (Socjaliści i Demokraci) w wywiadzie opublikowanym na stronie Parlamentu Europejskiego (europarl.europa.eu). Jak podkreśla, celem nowych przepisów jest sprawienie, że wszystkie nadużycia na rynku finansowym będą podlegały sankcjom prawnym. Regulacje obejmą także te elementy, których prawo do tej pory nie regulowało (m.in. rynki towarowe). Duży nacisk w nowych regulacjach położony jest na dostęp do informacji i współpracę w tym zakresie. Zasady dotyczące sankcji karnych mają być skonstruowane tak, żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać różnic systemowych na terenie UE.

Według nowych regulacji za używanie poufnych informacji i manipulacji na rynku grozi kara pozbawienia wolności na minimum pięć lat. Nie mniej niż dwa lata – za upowszechnianie informacji wewnętrznych do celów poufnych transakcji i manipulacji na rynku.

W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych wprowadzone zostaną również nowe narzędzia do wykrywania nadużyć w dotacjach do żywności. „Spekulacje na rynkach surowców powodują, że skoki cen żywności stawiają najuboższych w trudnej sytuacji. Musimy położyć kres praktykom służącym jedynie interesom spekulantów oraz przemysłom nastawionym na zysk” – powiedziała McCarthy.

Rzeczpospolita po kapitalizmie

Rzeczpospolita po kapitalizmie

Mieszkańców Krakowa i okolic zapraszamy na kolejne spotkania kółka samokształceniowego, organizowane w ramach projektu „Po kapitalizmie”. „Nowy Obywatel” jest jednym z partnerów tej inicjatywy.

Tym razem proponujemy wspólną lekturę świeżo wydanej w języku polskim książki Michaela Hardta i Antonio Negriego „Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne”.

Harmonogram spotkań:

18.10.2012 (czwartek), godz. 18:30
Spotkanie poświęcone pierwszemu rozdziałowi książki poprowadzi dr Krzysztof Posłajko.

25.10.2012 (czwartek), o godz. 18:30
Spotkanie poświęcone drugiemu rozdziałowi książki poprowadzi dr Ewa Majewska.

Kolejne spotkania (również w czwartki o godz. 18.30) poprowadzą: Michał Pospiszyl (8.11), dr Jan Sowa (29.11), Krystian Szadkowski (22.11) i Krzysztof Wołodźko, redaktor „Nowego Obywatela” (15.11).

Prenumeratorzy mają lepiej!

Prenumeratorzy mają lepiej!

Jesienny numer „Nowego Obywatela” trafi do ogólnej dystrybucji za ok. dwa tygodnie, jednak już teraz można zapoznać się z wybranymi tekstami, spisem treści oraz okładką. Natomiast do prenumeratorów egzemplarze zostały już wysłane!

Prenumeratorom radzimy często sprawdzać skrzynki, gdyż właśnie wysłaliśmy do nich paczki z pachnącym farbą „Nowym Obywatelem” nr 6 (57), którego oficjalna premiera odbędzie się w piątek (19 października 2012 r.), podczas Festiwalu Obywatela w Łodzi. Ponieważ do ogólnopolskiej dystrybucji pismo trafi kilka dni po zakończeniu imprezy, prenumeratorzy mają prawo czuć się uprzywilejowaną grupą czytelników – dostarczenie im pisma „przed wszystkimi” jest skromną formą podziękowania za zakup pisma w sposób, który buduje naszą niezależność finansową (więcej na ten temat tutaj).

Pozostałym odbiorcom naszego periodyku pozostaje na razie lektura spisu treści oraz paru tekstów, które zdecydowaliśmy się w całości udostępnić na naszej WWW. Z tymi materiałami można się zapoznać tutaj.