Jesień będzie gorąca

Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wezwał organizacje członkowskie do strajków, demonstracji, pochodów i innych akcji na rzecz Kontraktu Socjalnego dla Europy.

Jak informuje OPZZ w „Kronice Związkowej”, przytaczając wezwanie wystosowane przez EKZZ, akcje protestacyjne na całym Starym Kontynencie mają się odbyć 14 listopada br. Kontrakt Socjalny dla Europy to odpowiedź ruchu związkowego na unijny Pakt Fiskalny. Związkowcy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec polityk oszczędnościowych, które wpychają Europę w stagnację gospodarczą, a nawet recesję, jak również wobec dalszego demontażu europejskiego modelu społecznego.

EKZZ podaje w wątpliwość całą podstawę polityki oszczędnościowej Paktu nakładanego przez tzw. Trójkę (Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny). Podkreśla, iż MFW rażąco nie doszacował negatywnego wpływu środków oszczędnościowych na wzrost gospodarczy. Ta pomyłka dotkliwie wpływa na codzienne życie ludzi. Związkowcy zwracają uwagę na brak koordynacji polityk gospodarczych oraz brak minimalnych standardów socjalnych w Europie, co daje zbytnią swobodę dla konkurencji pomiędzy państwami, w szczególności w kwestii podatków, kosztów pracy i warunków socjalnych.

EKZZ przypomina, że Unia Europejska jest konstytucyjnie zobowiązana do „działania na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, wysoce konkurencyjna społeczna gospodarka rynkowa, zorientowana na pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska”.

Zdaniem związkowców priorytetem w ramach walki z kryzysem powinno być skupienie się na trzech filarach z zaproponowanego przez nich Kontraktu: dialogu społecznym i negocjacjach zbiorowych, zarządzaniu gospodarczym na rzecz zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia, oraz sprawiedliwości ekonomicznej, podatkowej i społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>