Bieda ma pA�eA�?

Od 1990 r. liczba ludzi A?yjA�cych w absolutnej nA�dzy zmalaA�a o 600 mln. WciA�A? jednak jest wiele do zrobienia w tej kwestii, zwA�aszcza wzglA�dem kobiet. To one stanowiA� bowiem ponad dwie trzecie osA?b A?yjA�cych w ubA?stwie.

Jak informuje a�zGazeta Wyborczaa�?, juA? w 2008 r. za mniej niA? 1,25 dolara dziennie (prA?g nA�dzy) A?yA�o 22 proc. ludnoA�ci A�wiata, czyli niemal o poA�owA� mniej niA? w 1990 r. (wA?wczas byA�o to 43 proc.). PostA�p jest jednak nierA?wnomierny. W Afryce Subsaharyjskiej i Azji PoA�udniowej poziom biedy jest wciA�A? bardzo wysoki. PojawiajA� siA� teA? nowe zagroA?enia, zwiA�zane z dA�ugotrwaA�ym kryzysem i ciA�ciem wydatkA?w na pomoc rozwojowA�.

WA�rA?d biednych wiA�kszoA�A� (ok. 70 proc.) stanowiA� kobiety. a�� a�zDo kobiet, poA�owy ludzkoA�ci, naleA?y jeden procent A�wiatowego bogactwa. Trafia do nich 10 proc. globalnego dochodu. Kobiety zajmujA� 14 proc. stanowisk kierowniczych. I choA� produkujA� poA�owA� A?ywnoA�ci na A�wiecie, to sA� wA�aA�cicielkami tylko jednego procenta ziemia�? a�� wylicza John Hendra, wicedyrektor programu ONZ ds. rA?wnoA�ci pA�ci.

ChoA� wiA�kszoA�A� biednych kobiet zamieszkuje uboA?sze rejony A�wiata, to na Zachodzie teA? nie jest rA?A?owo. W USA odsetek kobiet w biedzie podczas kryzysu wzrA?sA� do 14,5 proc., w Unii Europejskiej a�� do 17 proc. Kobiety w UE zarabiajA� 14-17 proc. mniej od mA�A?czyzn i czA�A�ciej pracujA� w ramach a�zA�mieciowycha�? umA?w.

WedA�ug Aswiatowego Forum Ekonomicznego kraje, gdzie obie pA�ci cieszA� siA� podobnymi prawami, sA� znacznie bardziej konkurencyjne. Zdaniem ekspertA?w z banku inwestycyjnego Goldman Sachs zwiA�kszenie zatrudnienia wA�rA?d kobiet do poziomu mA�A?czyzn wydatnie zwiA�kszyA�oby dynamikA� PKB, takA?e w USA i strefie euro. Tygodnik a�zEconomista�? oszacowaA�, A?e zwiA�kszyA�oby to globalny wzrost gospodarczy w stopniu wiA�kszym, niA? przyczyniA�y siA� do tego w ostatnich latach Chiny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>