Wreszcie więcej!

Wreszcie więcej!

Od stycznia do września 2012 r. oddano do użytkowania 1617 mieszkań komunalnych, czyli o 11,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r.

Jak informuje Portal Samorządowy, przytaczając wyniki raportu Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosła nie tylko liczba oddanych do użytku mieszkań w budownictwie komunalnym, ale również w zakładowym – o 165 mieszkań, tj. o 13,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w województwie dolnośląskim – o 45 proc., zachodniopomorskim – o 35,9 proc., mazowieckim – o 31,3 proc. i pomorskim – o 23,5 proc. Najmniejszy – w śląskim – o 0,6 proc., kujawsko-pomorskim – o 2,5 proc. i świętokrzyskim – o 6,7 proc.

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-wrzesień 2012 r., odnotowano w dwóch województwach: w wielopolskim – o 3,2 proc. i pomorskim – o 2 proc., a w małopolskim liczba ta utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym. Z trzynastu województw o ujemnej dynamice największy spadek odnotowano w opolskim – o 25,7 proc., dolnośląskim – o 24,5 proc. i łódzkim – o 21,1 proc., a w mazowieckim – o 6,7 proc.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pokazujemy, co potrafimy

Pokazujemy, co potrafimy

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że wydawca „Nowego Obywatela” prowadzi studio graficzne Kooperatywa.org, to pewnie dlatego, że dotychczas szerzej nie prezentowaliśmy naszych prac. Właśnie naprawiliśmy ten błąd.

Pod adresem http://kooperatywa.org można już obejrzeć wybrane projekty z naszej ponad dwuletniej działalności.

Kooperatywa.org specjalizuje się w projektowaniu i składzie publikacji (książki, czasopisma, raporty, broszury, foldery, e-publikacje), projektowaniu i tworzeniu stron internetowych oraz opracowywaniu identyfikacji wizualnych (logotypy, materiały promocyjne). Ponadto, doradzamy wybór technologii druku oraz w zakresie prawa autorskiego i rejestracji tytułów prasowych.

Jesteśmy młodą firmą społeczną, ale nasi projektanci mają za sobą wiele lat doświadczenia zawodowego oraz pracy w organizacjach pozarządowych. Kooperatywa.org powstała, aby wykorzystując ten potencjał zapewnić Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom” podstawy finansowe. Dochody studia są w całości przeznaczane na działalność statutową organizacji, wśród której najważniejsze jest wydawanie „Nowego Obywatela”.

Zapraszamy do oglądania (http://kooperatywa.org/prace/), a następnie korzystania z usług studia. Uwaga: organizacjom społecznym i spółdzielniom socjalnym udzielamy 10% rabatu. Zachęcamy ponadto do „polubienia” nas na Facebooku.

Tani jak Polak

Tani jak Polak

Przedsiębiorcy narzekając na wysokie koszty pracy, wykorzystują luki w prawie, by nie opłacać pracownikom składek ZUS lub płacić jak najmniejsze. Tymczasem na tle Europy Zachodniej koszty pracy w Polsce są bardzo niskie.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, przytaczając dane Eurostatu, godzina pracy kosztuje polską firmę ok. 7 euro, przy średnim koszcie w UE 23 euro. Na przykład w Belgii ta kwota wynosi 39 euro, we Francji – 34, a w Niemczech – 30. Dane uwzględniają koszt pensji oraz podatków i składek.

To, że koszty pracy w Polsce są dużo mniejsze niż w Europie, potwierdza też raport OECD. W przypadku przeciętnej pensji europejskiego pracownika z każdych 100 – najczęściej euro – na składki i podatki przeznaczanych jest 41. A w Polsce ze 100 zł – 34,3.

Więcej kontroli, mniej formalności

Więcej kontroli, mniej formalności

Trwają prace nad nowelizacją prawa zamówień publicznych. Nie będzie już tak łatwo wygrać przetarg na zamówienie publiczne firmom, które proponują bardzo niskie koszty wykonania.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, najważniejsze propozycje Urzędu Zamówień Publicznych to m.in. informatyzacja zamówień, zmniejszenie formalności, ale też mechanizm eliminacji z postępowań ofert z rażąco niską ceną.

Już dziś zamawiający może odrzucić taką ofertę. Wcześniej musi jednak poprosić o wyjaśnienia. UZP chce doprecyzować te regulacje. Proponuje, by zamawiający musiał prosić o wyjaśnienia, m.in. gdy cena zawarta w ofercie jest niższa o więcej niż 50 proc. od średniej arytmetycznej cen z pozostałych ofert lub wartości zamówienia, albo jest o więcej niż 20 proc. niższa od tej, która została zakwalifikowana jako następna w kolejności. Dodatkowym warunkiem powstania takiego obowiązku dla zamawiającego ma być wpływ co najmniej pięciu ofert.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w swoich uwagach do założeń uwzględnia także kwestie pracownicze i to, że zaniżenie cen może się często odbijać m.in. na wynagrodzeniach. – „Aby wyeliminować sytuacje, w których zamówienie, choć tanie, jest realizowane kosztem pracowników, postulujemy, żeby wprowadzić obowiązek podawania w ofercie nie tylko roboczogodzin, ale także ich ceny i formy umowy, jaka będzie zawarta z pracownikami” – mówi Sylwia Szczepańska, ekspert KK NSZZ „Solidarność”. Podkreśla jednak, że zmiany proponowane przez UZP idą w dobrym kierunku. Chwali m.in. wprowadzenie ograniczeń w uczestniczeniu w przetargach firm spoza Unii Europejskiej. – „Powszechna dostępność postępowań w sprawie zamówień publicznych, w tym firm spoza terytorium UE, generuje problemy z wykonaniem zamówień, co można było zaobserwować w ostatnim czasie przy budowie autostrad przez firmy azjatyckie” – zwraca uwagę Szczepańska.